Onderzoeksresultaten bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard gepresenteerd

08 oktober 2015 door de redactie
Onderzoeksresultaten bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard gepresenteerd

Woensdagavond 7 oktober 2015 heeft onderzoeksbureau BMC het eindrapport met de resultaten van het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard gepresenteerd aan de stuurgroep. In deze stuurgroep zijn alle 35 fracties van de Hoeksche Waardse raden vertegenwoordigd.

BMC heeft voor het onderzoek gebruik gemaakt van diverse bronnen zoals begrotingen, collegeprogramma’s, en gezamenlijke visiedocumenten om de stuurgroep te adviseren.  Inwoners, instellingen en betrokkenen vanuit de gemeenten (raden, burgemeesters, wethouders, secretarissen, raadsgriffiers) zijn ook bevraagd.

Modellen beschreven

Niet alle samenvoegingen of samenwerkingen werken op dezelfde manier. Daarom heeft de stuurgroep besloten om de twee modellen waartussen de raden in december zullen kiezen (versterkte regionale samenwerking met doorzettingsmacht en samenvoeging) nader te beschrijven.

Naast het eindrapport met de resultaten van het onderzoek kwam ook de toelichting op de twee modellen aan de orde.

Uitgangspunten en eisen

In het onderzoeksrapport is eerst gekeken naar de mate waarin ieder model aan de gestelde eisen kan voldoen.

Vervolgens is nagegaan of de bestaande bestuurlijke praktijk (uitgangssituatie) hier bouwstenen voor oplevert of barrières voor opwerpt.

Tot slot is aan de hand hiervan een oordeel gegeven over kansen en kwetsbaarheden van samenwerking en samenvoeging en de mate waarin deze modellen aan de uitgangspunten kunnen voldoen.

Kansen en kwetsbaarheden

In het rapport komt naar voren dat voor sommige onderwerpen de kansen en kwetsbaarheden niet veel verschillen, ongeacht de keuze. Zo zullen in beide modellen gemeentelijke lasten nagenoeg hetzelfde blijven, al hebben politieke keuzes daar uiteraard wel invloed op.

Ambtelijke kwetsbaarheden worden verminderd en de bereikbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening zal in beide gevallen verbeteren.

Ook geven beide modellen de kans om meer maatwerk te leveren voor de ontwikkelingen in de dorpen en afgewogen keuzes te maken voor het behoud van de leefbaarheid. Daarvoor moet echter wel een gebiedsgerichte aanpak van de grond komen en bij een samenwerkingsmodel moet de regio daarvoor van de gemeenten de ruimte krijgen.

Wanneer wordt gekozen voor samenwerking ligt de kwetsbaarheid bij de benodigde cultuuromslag waarbij de grote kans op competentie-conflicten tussen gemeenten en regiobestuur specifiek wordt genoemd. Samenwerking biedt wel de kans voort te bouwen op bestaand beleid, al kunnen lokale en regionale belangen elkaar blijven verdringen.

Bij een samenvoeging is besluitvorming over de ruimtelijk-economische structuur meer in één hand en zijn er meer mogelijkheden om steun van andere overheden te vinden.

Het partnerschap met buurten, dorpen, wijken en bedrijven en instellingen kan in beide modellen worden verstevigd, met steun van het regiobestuur of het Hoeksche Waardbrede gemeentebestuur.

Samenvoeging biedt de mogelijkheid een sterkere positie te krijgen in interbestuurlijke onderhandelingen met andere overheden. Deze positie is met een samenwerkingsmodel zwakker.

Vervolg

Het is nu aan de stuurgroep om het rapport van BMC te vertalen in een gezamenlijk gedragen raadsvoorstel dat in december aan alle vijf gemeenteraden wordt voorgelegd.

De weging van kansen en kwetsbaarheden is een politieke keuze. Welke uitgangspunten worden het meest belangrijk gevonden, welke kansen en bedreigingen als zwaarwegend.  Daar zal de stuurgroep zich de komende tijd over buigen.

De raden zullen vervolgens een keuze moeten maken in welke bestuursvorm en onder welke voorwaarden de belangen en wensen van de bevolking het beste kunnen worden gediend. 

Voor meer informatie en om het onderzoeksrapport na te lezen kunt u terecht op de websites van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten en van het SOHW. Klik hier voor het rapport op de website van de gemeente Binnenmaas.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.