Omgevingsvergunning opvanglocatie 's-Gravendeel

21 oktober 2015 door de redactie
Omgevingsvergunning opvanglocatie 's-Gravendeel

Sinds deze week is de omgevingsvergunning voor het tijdelijk bouwen en gebruik van het asielzoekerscentrum (azc) aan de Kilweg in ’s-Gravendeel onherroepelijk geworden. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning. De voorbereidingen op het terrein voor de ontvangst van asielzoekers zijn in volle gang.

Het college heeft op verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) besloten medewerking te verlenen aan het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor de vestiging en heropening van het asielzoekerscentrum.

Op de locatie aan de Kilweg is eerder ook een asielzoekerscentrum geweest. In 2013 werd deze gesloten. Wegens een toenemende stroom asielzoekers is het COA in 2014 op zoek gegaan naar nieuwe opvangmogelijkheden. Gezien het feit dat de locatie in ’s-Gravendeel nog in eigendom was en een deel van de gebouwen nog aanwezig was, is bij het college een verzoek ingediend voor een tijdelijke heropening. Vervolgens zijn gesprekken gevoerd met mensen die in het verleden betrokken waren bij het azc, is een (drukbezochte) informatieavond voor bewoners van ’s-Gravendeel georganiseerd en is het onderwerp besproken in de gemeenteraad. De gemeenteraad steunde unaniem het voornemen van het college om aan het verzoek van het COA mee te werken.

In de afgelopen periode zijn er al enige voorbereidende werkzaamheden op het terrein uitgevoerd. Er worden 50 nieuwe woonunits op het terrein geplaatst en in de bestaande gebouwen worden onder andere een gezondheidscentrum, speel- en recreatieruimte, kantoorruimte voor het COA en een administratieve ruimte voor vluchtelingenwerk ingericht. Met het schoolbestuur Acis zijn afspraken gemaakt over het onderwijs aan leerplichtige kinderen in het azc. Voor de 6 tot 12-jarigen zal een speciaal ‘taalbad’ worden ingericht, dat wordt ondergebracht in de Julianaschool in Schenkeldijk. De direct betrokkenen, ouders en leerlingen van de school, zijn hierover door Acis geïnformeerd.

Het COA zal de eerste bewoners in de tweede helft van november 2015 ontvangen. Vervolgens zal de opvanglocatie, zoals in een bestuursakkoord met het COA is afgesproken, maximaal 375 asielzoekers gaan huisvesten. Het grootste deel van de bewoners komt uit Syrië en Eritrea. Het COA zorgt voor een goede samenstelling van bewoners op de locatie. Er zullen zowel gezinnen als alleenreizende vluchtelingen gehuisvest worden.

Omwonenden en betrokkenen vanuit het verleden worden zoals afgesproken in de aanloop naar de ontvangst van de asielzoekers geïnformeerd over een aantal praktische zaken rondom het asielzoekerscentrum. Verder zal het COA nog voor de daadwerkelijke opening een klankbordgroepbijeenkomst met omwonenden organiseren. Omwonenden ontvangen een telefoonnummer waar zij straks terecht kunnen met hun vragen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.