Resultaten enquête woonomgeving Binnenmaas

16 juli 2016 door de redactie
Resultaten enquête woonomgeving Binnenmaas

In april is er onder inwoners van gemeente Binnenmaas een enquête afgenomen over de tevredenheid over de woonomgeving. 231 inwoners hebben deze ‘belevingsmonitor’ ingevuld. De vragen gingen over het aanbod en de kwaliteit van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de openbare verlichting, het straatmeubilair en het groen. Daarnaast vroegen we naar de tevredenheid over de informatievoorziening en de afhandeling van meldingen en klachten. De resultaten van de enquêtes zijn inmiddels verwerkt en geanalyseerd. In dit bericht wordt een samenvatting gegeven van de resultaten.
De gegevens van de respondenten vindt u in deze tabel:

Beleving onderhoud openbare ruimte

Uit de enquête komt naar voren dat inwoners van alle dorpen dezelfde drie functies het belangrijkst vinden in de openbare ruimte: auto’s parkeren, wandelen en afval deponeren. De voorzieningen voor het parkeren van auto’s worden als minst positief beoordeeld, ondanks dat er jaarlijks vele extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Wanneer er het voornemen is om extra parkeerplaatsen aan te leggen, zijn er veel zaken waar de gemeente rekening mee moet houden. Vaak kan het worden meegenomen bij grotere projecten, zoals is gedaan bij de aanleg van extra parkeerplaatsen in het centrum van Puttershoek (waar nu aan gewerkt wordt). Maar er moet ook worden gekeken of er kabels en leidingen liggen op plekken waar omwonenden een extra parkeerplaats willen. Of er moet een afweging gemaakt worden of het groen in de straat opgeofferd moet worden. Soms maakt dat de aanleg van een parkeerplaats onmogelijk of onwenselijk. We gaan vanaf nu meer aandacht schenken aan het communiceren over al aangelegde extra parkeerplaatsen en bekijken waar ruimte is om suggesties van inwoners verder uit te werken.

Ook willen wij het onderhoud verbeteren van straatmeubilair, zoals bankjes en prullenbakken. De dienstverlening op het gebied van riolering, verlichting en groen wordt over het algemeen positief beoordeeld.

In de enquête was ook de mogelijkheid opgenomen om specifieke opmerkingen te maken. Gemaakte opmerkingen zijn waar mogelijk doorgezet naar de buitendienst om op te pakken. Zo is bijvoorbeeld een kuil in een speelveld in Mijnsheerenland (zie foto) naar aanleiding van een melding opgevuld met aarde/ zand. Dit wordt later ingezaaid met gras en dan kunnen de kinderen er weer veilig spelen.

Beleving informatievoorziening

De respondenten zijn over het algemeen zeer tevreden over de manier waarop zij een vraag, klacht of opmerking over de openbare ruimte van de gemeente kunnen melden. Wel geeft een grote meerderheid aan behoefte te hebben aan een terugkoppeling op de melding die zij hebben ingediend. Wij zullen vanaf nu dan ook actiever vragen of de melder een terugkoppeling wenst en daar gehoor aan geven.
De gemeenterubriek, een e-mail, een persoonlijke brief en de website www.binnenmaas.nl zijn de meest populaire communicatiekanalen waarop/-in inwoners hun gemeentelijke informatie willen ontvangen. De informatievoorziening over werkzaamheden in de directe woonomgeving wordt door zo’n 70% van de inwoners als voldoende ervaren.

Participatie in de openbare ruimte

Uit de enquête komt naar voren dat gemiddeld 37% van de respondenten bereid is om zelf een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de openbare ruimte. Denk hierbij aan activiteiten als de eigen stoep vegen, meedenken met de gemeente over het beheer van de openbare ruimte en een groenperkje onderhouden met buurtgenoten. Ook wordt het opruimen van zwerfvuil vaak genoemd.
Meedenken met de gemeente wordt ook zeer op prijs gesteld. Zo is bij het opnieuw inrichten van verschillende speeltuinen aan gebruikers en omwonenden gevraagd wat ze zouden willen. Zoals u op deze foto kunt zien, zijn de buurtkinderen blij met het door hen gekozen nieuwe schommeltoestel in de speeltuin bij de Graaflandweg in ‘s-Gravendeel.

Bewoners kunnen zelf ook ideeën aandragen voor de inrichting van de openbare ruimte. Zoals eerder al gezegd kan niet altijd alles ook echt worden uitgevoerd, er moet met veel dingen rekening worden gehouden. Soms zitten praktische zaken in de weg, soms financiële. Maar er is vaak meer mogelijk dan wordt gedacht.

Zo zijn enige tijd geleden in Heinenoord op verzoek extra parkeerplaatsen aangelegd in een groenstrook langs de Professor Teldersstraat. Niet alleen het idee kwam van bewoners, ze hebben ook de uitvoering ervan voor een groot deel voor hun rekening genomen (zie foto rechts).

Respons

Van de in totaal 231 ingevulde enquêtes komt de grootste respons uit Puttershoek, gevolgd door ’s-Gravendeel en Mijnsheerenland. 68% heeft de enquête via internet ingevuld. Van de 300 brieven die steekproefsgewijs verstuurd zijn, zijn 74 brieven terug gekomen. De enquête is met circa 4% verschil vaker ingevuld door mannen. De grootste respons komt van de leeftijdsgroep 31 tot 60 jaar (53,7%).

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.