Ontwikkeling winkelgebied 's-Gravendeel

24 november 2016 door de redactie
Ontwikkeling winkelgebied 's-Gravendeel

Het college van Binnenmaas stemt in met het unanieme positieve advies van de stuurgroep winkelgebied ’s-Gravendeel om door te gaan met de planontwikkeling. In de komende periode wordt gewerkt aan het opstellen van een realiserings-/ samenwerkingsovereenkomst.

Na de brand in café  De Herberg en de beschadiging van de naastgelegen panden aan de Langestraat/ Hendrik Hamerstraat in ‘s-Gravendeel, zijn de gesprekken over de herontwikkeling van het centrum in een stroomversnelling gekomen.

In mei van dit jaar hebben A. van der Hoek Beheer B.V., Albert Heijn van der Poel B.V, Aannemingsbedrijf P.&G. Hooghwerff B.V. en gemeente Binnenmaas een intentieovereenkomst getekend over de herontwikkeling van het winkelgebied in ’s-Gravendeel. In deze overeenkomst is afgesproken dat de vastgoedpartijen zich inspannen om gezamenlijk de afgebrande panden te herontwikkelen.

Doel is de levendigheid en de uiterlijke kwaliteit van het centrum van ’s-Gravendeel te verbeteren. Het gaat dan niet alleen om de winkelomgeving, maar ook om de buitenruimte.

Stuurgroep

Op 14 november 2016 heeft de stuurgroep, bestaande uit de vastgoedpartners en burgemeester A. Borgdorff en wethouder H. van Etten namens de gemeente, unaniem uitgesproken voldoende perspectief te zien in een verdere uitwerking van de plannen. Ook is besloten het advies van Akro Consult om de bevoorrading van de Albert Heijn op de huidige locatie te handhaven over te nemen.

Vervolg

De komende periode wordt het overleg over de samenwerkingsovereenkomst opgestart. In die overeenkomst worden verdere afspraken gemaakt over de bouwplannen inclusief een planning en fasering van de plannen. Van der Hoek/Hooghwerff heeft inmiddels de benodigde gronden in eigendom en er is een intentieovereenkomst gesloten met de eigenaar van de resterende  grond. Van der Poel gaat samen met de nieuwe exploitant van de Albert Heijn werken aan verbouwingsplannen voor de winkel waarbij ook de gevel wordt  aangepast. Op deze wijze kunnen de plannen als één architectonisch geheel worden ontwikkeld.

Openbare ruimte

Binnen de samenwerking is afgesproken dat de gemeente onderzoek doet naar de haalbaarheid van verbeteringen in de openbare ruimte. Adviesbureau Stijlgroep (Landschap en Stedelijke Ruimte) uit Rotterdam is in de arm genomen om drie globale studiemodellen te maken. Deze modellen zijn tijdens een informatieavond op 28 september aan belangstellenden gepresenteerd. Op 29 september heeft de gemeenteraad onder voorwaarden (doorgaan van de vastgoedontwikkeling en de parkeernormen) uitgesproken in principe bereid te zijn om te investeren in de openbare ruimte rond het winkelgebied. Er is een klankbordgroep van omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden opgericht om mee te denken over de plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte. Deze klankbordgroep is 21 november voor de eerste keer bijeen geweest. In een constructieve sfeer is er met elkaar van gedachten gewisseld over de goede en minder goede punten van de openbare ruimte in het winkelgebied.

Website

Inmiddels is er op de website van gemeente Binnenmaas een projectpagina aangemaakt met recente informatie en alle beschikbare documenten: www.binnenmaas.nl/Wonen en Leven/Bouwprojecten ’s-Gravendeel.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.