Voorstel hogere windmolens langs Oude Maas

10 januari 2017 door de redactie
Voorstel hogere windmolens langs Oude Maas

Het college van de gemeente Binnenmaas stelt aan de gemeenteraad voor om voor de windmolenlocatie Oude Maas tussen Heinenoord en Puttershoek plaatsing van molens met een maximale tiphoogte van 187 meter bestemmingsplantechnisch mogelijk te maken. Er moet dan een voorontwerpbestemmingsplan uitgewerkt worden waarin windmolens met deze tiphoogte mogelijk worden gemaakt, rekening houdend met de laatste stand ter techniek waarbij de geluidsbelasting voor omwonenden zo laag mogelijk is. Het college vraagt ook aan de raad het besluit van 14 april 2016 ‘voorkeursalternatief MER Oude Maas’  waarin sprake was van een tiphoogte van 160 meter in te trekken.

Op 14 april 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om het voorontwerpbestemmingsplan met een maximale hoogte van 160 meter uit te laten werken. De initiatiefnemer van de windmolenlocatie Oude Maas (Eneco & Renewable Factory) heeft aangegeven dat deze maximale hoogte op de locatie Oude Maas economisch niet rendabel en technisch niet realiseerbaar is. De nieuwe generatie windmolens is hoger.

In een gezamenlijk gesprek met de provincie, de initiatiefnemer en de gemeente heeft de provincie aangegeven dat de gemeente en de initiatiefnemer er samen uit moeten komen om minimaal 15 Mega Watt (MW) aan windenergie te realiseren. Als het niet lukt er gezamenlijk uit te komen zal de provincie overgaan tot een inpassingsplan. De initiatiefnemer heeft nader onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden en ons gevraagd om de maximale hoogte van 160 meter bij te stellen naar 187 meter.

Het MER zal op basis van het besluit van de gemeenteraad en het onderzoek van de initiatiefnemer geactualiseerd moeten worden. Het college heeft daarom besloten om een extra contra expertise op het MER uit te laten voeren door een onafhankelijk deskundig bureau.

Behandeling Commissie Ruimtelijke Zaken

Op dinsdagavond 24 januari 2017 staat het onderwerp ‘Bijstelling hoogte windmolenlocatie Oude Maas’ op de agenda van de Commissie Ruimtelijke Zaken en wordt de gemeenteraad gevraagd om de maximale tiphoogte bij te stellen naar 187 meter. De stukken voor de Commissie Ruimtelijke Zaken zijn uiterlijk 12 januari te vinden op www.binnenmaas.nl. Tijdens commissievergaderingen kunnen belangstellenden gebruik maken van het spreekrecht. Wie wil inspreken wordt gevraagd dit ruim voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffier van de commissie, bereikbaar via telefoonnummer 078 - 633 45 87 of 078 - 633 45 29, of via e-mail: griffie@binnenmaas.nl.

Proces

Als de gemeenteraad besluit om de maximale hoogte bij te stellen naar 187 meter zal het voorontwerpbestemmingsplan na het raadsbesluit worden opgesteld. De verwachting is dat het voorontwerpbestemmingsplan in maart zes weken ter inzage gaat. Iedereen kan hier vervolgens een zienswijze op indienen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.