Resultaten Ouderen Behoefte Onderzoek 's-Gravendeel

24 februari 2017 door de redactie
Resultaten Ouderen Behoefte Onderzoek 's-Gravendeel

Op 22 februari 2017 zijn de resultaten van het Ouderen Behoefte Onderzoek gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Concordia in ’s-Gravendeel. Het eindrapport met de resultaten en aanbevelingen werd door de onderzoekers overhandigd aan wethouder Arie Mol.

Het onderzoek is eind vorig jaar uitgevoerd om de leefsituatie en behoeften van thuiswonende 60-plussers in ‘s-Gravendeel in kaart te brengen. Initiatiefnemers zijn de heer T. Kardol (Hoogleraar Active Ageing) en mevrouw A. de Vos (senior onderzoeker ouderenzorg). De gemeente Binnenmaas faciliteerde de initiatiefnemers en de Algemene Seniorenbond ’s-Gravendeel en de Protestant Christelijke Ouderen Bond verleenden medewerking aan het onderzoek door het inzetten van enquêteurs.

Voldoende deelnemers

In ’s-Gravendeel wonen ruim 2600 mensen van 60 jaar en ouder. Uit deze groep is een steekproef genomen en zijn 513 mensen aangeschreven. 267 respondenten, oftewel 52% van het totaal aantal aangeschrevenen, hebben de vragenlijsten compleet genoeg ingevuld om ze te kunnen verwerken en conclusies aan te verbinden. Dat is voldoende om een representatief beeld te geven. De 267 zijn als volgt onderverdeeld: 129 senioren van 60 t/m 69 jaar: 12 mannen en 117 vrouwen; 98 senioren in de leeftijdscategorie 70-79 jaar: 47 mannen en 51 vrouwen en 40 ouderen in leeftijdscategorie 80 jaar en ouder: 17 mannen en  23 vrouwen.

Onderwerpen die in het onderzoek aan de orde kwamen waren onder andere persoonskenmerken van de respondenten (zoals leeftijd, burgerlijke staat, opleiding), de gezondheidssituatie en zelfredzaamheid, de huisvestingssituatie (zoals de kwaliteit van de woning en de leefbaarheid van de buurt) en de maatschappelijke participatie (zoals deelname aan het verenigingsleven en het geven van mantelzorg).

Resultaten en aanbevelingen

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat ‘s-Gravendeel voor de respondenten een fijne woonplaats is met sport- en recreatievoorzieningen waar senioren graag gebruik van maken en met een infrastructuur die overwegend als positief wordt beoordeeld. Er worden enkele aanbevelingen gedaan, met name op het gebied van (attenderen op) voorzieningen, deelname aan activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan, woningen en woonomgeving en (sociale) veiligheid.

De resultaten en de aanbevelingen van het onderzoek kunnen worden gebruikt door gemeente Binnenmaas, partners als HW Wonen, welzijns- en vrijwilligerswerk, zorginstellingen en Wmo en de cliëntenraden. In de komende tijd wordt gekeken hoe de uitkomsten van het onderzoek verder kunnen worden betrokken bij beleidsontwikkelingen op deze terreinen. Eind dit jaar wordt gekeken hoe zaken zijn opgepakt en welke resultaten zijn geboekt met betrekking tot de aanbevelingen.

Het volledige onderzoeksrapport is voor belangstellenden na te lezen op www.binnenmaas.nl.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.