Weidevogelbeheer Oudeland van Strijen

24 februari 2018 door de redactie
Weidevogelbeheer Oudeland van Strijen

Het is de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) gelukt om vanaf 2018 met agrarisch natuurbeheer (ANLb) het areaal plas-dras in het Oudeland van Strijen te verdubbelen.

Dit was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van de lokale grondeigenaren. Twee deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer realiseren in de periode 15 februari tot 15 juni 2018 samen 2 hectare plasdras.

De maatregel plas-dras is een van de meest stimulerende maatregelen voor weidevogelbeheer. CCHW hoopt daarmee de weidevogelpopulatie in het Oudeland van Strijen een flinke positieve impuls te geven.

Weidevogelbeheer in de Hoeksche Waard

Het gaat niet goed met de weidevogels in Nederland en Hoeksche Waard. . Sinds de jaren ‘90 zijn belangrijke weidevogels zoals de grutto, de kievit, de slobeend en de scholekster met ongeveer de helft afgenomen. Agrariërs kunnen overeenkomsten afsluiten om hun bedrijfsvoering af te stemmen op de weidevogels. Hierdoor wordt meer/betere ontwikkelingsruimte voor weidevogels gerealiseerd.

In de Hoeksche Waard is weidevogelbeheer binnen het agrarisch natuurbeheer alleen mogelijk in een deel van het Oudeland van Strijen. De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) kan daarvoor overeenkomsten afsluiten met agrarische grondgebruikers.

In september 2017 heeft CCHW een “Ontwikkel en verbeterplan” opgesteld voor o.a. het weidevogelbeheer in deze polder. Hierin is aangegeven dat het vergroten van het plasdras areaal een positieve ontwikkeling zal hebben op weidevogelbeheer.

De provincie Zuid-Holland was bereid om tot en met 2021 te voorzien in financiering voor 1 extra hectare plas-dras, in aanvulling op de al bestaande plas-dras locatie bij een van de deelnemers aan het agarisch natuurbeheer.

Voor de aanschaf van de bijbehorende plasdras pompen heeft CCHW een EU-subsidie aangevraagd.. Hierover wordt in het voorjaar een besluit verwacht.

Plas-dras gaat niet vanzelf

Een belangrijke voorwaarde voor weidevogels is de beschikbaarheid van voldoende voedsel. Voor een deel bestaat dit uit wormen en emelten. Als het grasland te droog is, zijn er weinig wormen. Droge grond is ook hard, waardoor de vogels nog aanwezige wormen niet te pakken krijgen.

Om er zeker van te zijn dat er in het broedseizoen ook in droge perioden foerageermogelijkheden zijn, is het wenselijk om stukken grasland gedeeltelijk onder water te zetten. Twee deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer in het Oudeland van Strijen zijn bereid om deze vrij ingrijpende maatregel toe te passen.

Vanaf 15 februari is bij ieder over een oppervlakte van 1 ha het perceel gedeeltelijk onder water gezet, zodat er vochtig tot nat grasland ontstaat. Dit gebeurt met pompen, gekoppeld aan zonnepanelen, die slootwater over het gras pompen. De pompen blijven staan tot 15 juni. Water dat wegzakt in de bodem of verdampt wordt op deze manier weer aangevuld.

CCHW wil graag haar deelnemers faciliteren met het beschikbaar stellen van deze pompen. CCHW heeft dan ook besloten om voorafgaand aan de subsidieaanvraag deze pompen te voorfinancieren om 2018 niet verloren te laten gaan voor de weidevogels!

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.