Nieuwe prestatieafspraken over huurwoningen

07 december 2018 door de redactie
Nieuwe prestatieafspraken over huurwoningen

Jaarlijks leggen HW Wonen, gemeente(n) en het huurdersplatform Hoeksche Waard de prestatieafspraken vast. In deze afspraken staan de bijdragen beschreven die partijen leveren aan de benodigde voorraad betaalbare en geschikte (sociale) huurwoningen in de regio.

Extra onderzoek doelgroepen met bijzondere behoefte

Woensdag 5 december 2018 ondertekenden bestuurders van diverse partijen de nieuwe prestatieafspraken. Dit jaar zijn meer dan voorheen stevige afspraken gemaakt over de gezamenlijke werkzaamheden op het gebied van welzijn en zorg, in het verlengde van het wonen.

Een van de belangrijke afspraken is om het Woningbehoefteonderzoek van eind 2016 aan te vullen met een extra onderzoek naar de behoeften van bijzondere doelgroepen, mensen die bijvoorbeeld extra ondersteuning nodig hebben en langer zelfstandig thuis blijven wonen. De uitkomsten worden gebruikt voor uitbreiding op de huidige visie op wonen en zorg en dienen als basis voor toekomstige afspraken. Met het huurdersplatform is bovendien afgesproken dat de huurdersbetrokkenheid bij de strategie en uitvoering van de plannen wordt verbreed.

Daarnaast blijft HW Wonen ervoor zorgen dat haar klanten nooit lang op een woning hoeven te wachten. Voor ruim 70% van haar klanten voldoet de wachttijd aan de verwachtingen of is hij zelfs korter. Partijen willen dit graag zo houden en daarom zijn ook hierover afspraken gemaakt.

Vitaliteit Hoeksche Waard

Verder vond een intensieve afstemming plaats over de benodigde voorraad sociale huurwoningen in 2025 (wensportefeuille) van HW Wonen. Met het ondertekenen spreken partijen af dat er meer afstemming plaatsvindt over het aantal woningen, de huurprijsklasse en het type woningen in alle dorpen van de Hoeksche Waard. Op korte termijn betekent dit een gezamenlijke inspanning om tweehonderd sociale huurwoningen aan de voorraad van HW Wonen toe te voegen.

Ook de mogelijke rol die HW Wonen kan spelen in de extra woningbouwambitie van drieduizend woningen wordt nader bekeken. Al deze ontwikkelingen zullen bijdragen aan de vitaliteit van de Hoeksche Waard.

Nieuwbouw is voortaan gasloos

Daarnaast zijn er verdergaande afspraken gemaakt over de verduurzaming van de woningvoorraad. Bij renovaties zijn de duurzaamheidsdoelstellingen aangescherpt. Te realiseren nieuwbouw is voortaan gasloos.

Een korte reactie van diverse betrokken partijen

Paul de Bruijn, directeur-bestuurder van HW Wonen: ‘Als corporatie zien wij dat de kwetsbaarheid van onze huurders toeneemt. Steeds vaker moeten huurders die wat extra steun of begeleiding nodig hebben toch zelfstandig blijven wonen. Daarom zijn wij erg blij dat wij nu in de prestatieafspraken ook goed met bijvoorbeeld de WMO hebben kunnen afstemmen hoe we deze huurders beter kunnen ondersteunen, zodat ook zij prettig kunnen wonen.’

Portefeuillehouder Piet van Leenen geeft aan trots te zijn op de uitkomsten van de prestatieafspraken: ‘Ondanks alle drukte rondom de herindeling naar één gemeente Hoeksche Waard hebben we met het Huurdersplatform Hoeksche Waard en HW Wonen echt stappen gezet. Zo zal HW Wonen volgend jaar meedenken in het realiseren van ons plusprogramma van  3000 woningen. Het is voor de vitaliteit van ons eiland van het grootste belang zo snel mogelijk deze extra woningen te realiseren.’

‘Het Huurdersplatform Hoeksche Waard is positief over het voornemen om de komende jaren nieuwe sociale huurwoningen te bouwen en zal in 2019 het plan van aanpak hiervoor nauwgezet volgen.’ geeft Bas van der Schans, voorzitter van het Huurdersplatform aan.

Ina van der Werf, wethouder zorg: ‘Ik ben heel blij dat het nieuwe hoofdstuk ‘wonen, welzijn en zorg’ is toegevoegd aan de prestatieafspraken, hiermee is de verbinding met het sociaal domein gelegd. En als ik dan lees dat HW Wonen samen met de gemeenten en de zorgpartners actief wil werken aan de (woon)opgaven waar we voor staan, gaat een langgekoesterde wens in vervulling.’

De prestatie-afspraken kunt u downloaden op de website van SOHW

Op de foto vlnr:
Henk van Etten - Wethouder Binnenmaas, Gerard den Boer - Wethouder Korendijk, Wilko van Tilborg - Wethouder Strijen, Bas van der Schans - Voorzitter Huurdersplatform Hoeksche Waard, Bas Boelhouwers - Wethouder Cromstrijen, Piet van Leenen - Wethouder Oud-Beijerland, Paul de Bruijn - Directeur Bestuurder HW Wonen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.