En nog eens 10 lintjes

24 april 2020 door de redactie
En nog eens 10 lintjes

Zoals ieder jaar regent het voorafgaand aan Koningsdag lintjes in de Hoeksche Waard. Vanwege het coronavirus is het voor burgemeester Bram van Hemmen nu niet mogelijk de decorandi persoonlijk een lintje op te spelden. Daarom is besloten hen donderdag of vrijdag persoonlijk te bellen.

Sinds vrijdag 24 april 2020 is gemeente Hoeksche Waard nog eens 9 Leden in de Orde van Oranje-Nassau en 1 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau rijker! Kort na het telefoontje van de burgemeester werden een taart en bloemen bezorgd. Het lintje zelf blijft nog even opgeborgen in de kluis van de gemeente. Voor het opspelden wordt landelijk een andere datum gekozen.

Mevrouw A. den Boer-van Steensel

Aartje (Anita) den Boer-van Steensel (1962) uit Klaaswaal is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Sinds 1990 is zij bestuurslid van en vrijwilliger bij Muziekvereniging Na Lang Streven (NLS) uit Klaaswaal. Ook is zij lid van de muziekcommissie van het Klaaswaals Symfonisch Blaasorkest van deze vereniging verzorgt ze de pr en fungeert ze als orkestmanager. Daarnaast zorgt Anita voor de verslaglegging van de vergaderingen. Ook is zij sinds 1990 vrijwilliger bij diverse lokale muziekactiviteiten, musiceert ze bij onder andere kerstvieringen in een verzorgingstehuis of bij activiteiten op 4 mei. Van 1994 tot heden is ze voorzitter en bestuurslid van de aan NLS verbonden Jaap Vos Stichting. De stichting biedt muziekvereniging financiële steun, wanneer er bijvoorbeeld een instrument vervangen moet worden. Ook is Anita al 10 jaar mantelzorger voor haar moeder en ondersteuner van haar buren.

J.C. Booden

Meneer Jan Booden (1950) uit Mijnsheerenland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van 1979 tot 1989 was hij reservist bij de vrijwillige politie en werd hij regelmatig bij diverse evenementen in de Hoeksche Waard ingezet om de veiligheid te bevorderen. Van 1971 tot 1997 was hij kerkenraadslid en voorzitter van de kerkenraad van de voormalige Gereformeerde kerk Westmaas-Mijnsheerenland en later na de fusie ook van de voormalige Gereformeerde kerk van Klaaswaal. Van 2005 tot heden is Jan Booden bestuurslid en voorzitter van de Stichting Vrienden van Zorgwaard en de Stichting Vrienden van 't Huys te Hoecke. Mede dank zij hem zijn het woongenot en de recreatiemogelijkheden voor de bewoners van de verzorgingstehuizen van Zorgwaard zonder meer toegenomen. In 2013 werd hij lid van het bestuur van Stichting Molens Hoeksche Waard, waar hij in 2014 tot voorzitter werd benoemd. Jan is een bevlogen mens dat het goed voor heeft met zijn medemens, maar ook de cultuur in de Hoeksche Waard een bijzonder warm hart toedraagt. Met verve zet hij zich samen met de andere vrijwilligers in om de mooie molens voor de Hoeksche Waard in stand te houden en deze als het enigszins kan te laten draaien.

Mevrouw A. Hitzerd-den Boer

Aaltje Hitzerd-den Boeruit Puttershoek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van 1979 tot 1987 was zij lid van de ouderraad en leesmoeder op Christelijke basisschool De Schelp in Puttershoek. Vanaf 1984 tot heden zet Aaltje zich als vrijwilliger in voor de Gereformeerde Kerk te Puttershoek/Maasdam. Hier was/is zij ouderling (1984-1988, 1991-1995, 2000-2004, 2006-2014, 2017-heden), pastoraal medewerker en gastvrouw op koffieochtenden. Van 1988 tot 2000 was ze vrijwilliger bij een telefonische hulplijn voor verslavingszorg te Rotterdam

M.L. Holtrop

Meneer Marten Holtrop (1954) uit Puttershoek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van 1981 tot zijn pensionering in oktober 2018 was hij werkzaam als zelfstandig apotheker van de Hoeksche Service Apotheek te Puttershoek. Als apotheker staat hij bekend als een ondernemer waarbij de commercie niet voorop staat, maar de kwaliteit van leven, zorg en samenwerken wel. Hij had een oprechte interesse in de cliënten, was altijd bereikbaar voor huisartsen en had inventieve oplossingen voor medische problemen en voor een betere dienstverlening. Daarnaast ontplooide hij de volgende vrijwillige activiteiten: van1991 tot 2004 was hij secretaris van de Stichting Poldermuseum en beheerder van het Poldermuseum te Puttershoek. Marten Holtrop verzorgde rondleidingen en organiseerde exposities en voorstellingen Van 1992 tot 2017 verzorgde hij als vrijwilliger bij de opleiding Apothekersassistente van het Da Vinci College te Dordrecht bijlessen, workshops en de praktijkexamens. Daarnaast maakte hij deel uit van de klankbordgroep. Van 1993 tot 1998 was hij programmacommissaris, secretaris en later tweede secretaris van de Rotary Rotterdam Zuid. Van 2001 tot 2019 was Marten adviseur en hulpverlener voor de zendingsartsen in het Morgenster Ziekenhuis in Zimbabwe en het Ekwendeni Hospital in Malawi. Hij adviseerde bij de hulpvragen op het gebied van de medicatie. Daarnaast doneerde hij medicatie en droeg hij bij aan het sorteren van de pakketten. Ook was Marten van 2002 tot 2018 medeoprichter en bestuurslid  van de Coöperatieve Vereniging Zorggroep Apotheken Hoeksche Waard in Klaaswaal. Vanuit de vereniging  initieerde en realiseerde hij mede de oprichting van de Dienstapotheek Hoeksche Waard, een apotheek die destijds 24 uur per dag, zeven dagen per week was geopend.

Mevrouw A.C.M. Hooglander-Kooijman

Anna Hooglander-Kooijman (1945) uit 's- Gravendeel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Al sinds 1997 tot heden is Anna voorzitter van en vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling 's-Gravendeel. Ze maakt deel uit van de regionale commissie die activiteiten organiseert op regioniveau (Hoeksche Waard/Flakkee).

Daarnaast fungeert zij als vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers en organiseert zij mede activiteiten op lokaal niveau, zoals uitjes en ontspanningsdagen voor gasten met een beperkte mobiliteit.

L.C. Knape

Meneer René Knape (1961) uit Numansdorp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij bespeelt al meer dan 40 jaar tijdens de zondagse maar ook doordeweekse erediensten het orgel in diverse kerken en verzorgingshuizen in de Hoeksche Waard. In 1978 begeleidde Leendert op 17 jarige leeftijd voor het eerst de samenzang tijdens de kerstdienst van de Zondagschool 'Jachin' in Numansdorp. Al snel begeleidde hij ook de kerkdiensten op het orgel van de Hervormde Evangelisatie in Numansdorp. Later werd hij kerkorganist in Oud-Beijerland in de Hersteld Hervormde Gemeente. Het vergt voortdurende oefening, tijd, inzet en discipline om een orgel goed te kunnen bespelen. Leendert Knape heeft in de afgelopen 40 jaar blijk gegeven van zijn grote betrokkenheid bij de kerkelijke gemeenten door muzikale ondersteuning te leveren bij de reguliere kerkdiensten, bij trouwerijen en begrafenissen en bij de weeksluitingen in de verzorgingshuizen. Tevens is hij secretaris van Dragersvereniging Rijmond. Hier zet hij zich sinds de oprichting 28 jaar geleden voor in en is hij onmisbaar.

Mevrouw N.J. Quartel-van Opstal

Neeltje Quartel-van Opstal (1946) uit Puttershoek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van 1987 tot heden is zij vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Puttershoek – Maasdam. Hier is zij lid van de kerkenraad en ouderling. Tevens fungeerde zij als pastoraal medewerker (2001-2018). Ook initieerde en coördineerde zij mede het interkerkelijke contact met de Gemeente in Duitsland. Van 2001 tot heden zet Neeltje zich als vrijwilliger in bij de Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk in Rotterdam. Deze stichting zet zich in voor de individuele hulpverlening, bezinning, geloofsverkondiging en actie voor kwetsbare mensen in Rotterdam en omgeving. Zij draagt zorg voor de nachtopvang. Ook verricht zij administratieve taken en verzorgt zij de rondleidingen, is ze gastvrouw en verzorgt zij de catering bij de evenementen. Tussen 2005 en 2011 was Neeltje vrijwilliger bij de Stichting Pameijer in Rotterdam. De stichting ondersteunt kwetsbare mensen met psychosociale of psychiatrische problemen of een (lichte) verstandelijke beperking. Ze ondersteunde bij het doen van de boodschappen, het bereiden van de maaltijd en de voorkomende werkzaamheden daaromheen.

Mevrouw Y. Verhorst-Vis

Yvonne Verhorst-Vis (1962) uit Westmaas is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 2000 tot heden is zij voorzitter van de commissie Vrouw & Bedrijf van LTO Noord. Deze commissie richt zich op de bewustwording en versterking van de sociaal en financieel-economische positie van vrouwen in agrarische bedrijven. Yvonne heeft de portefeuille vrouwelijk leiderschap en organiseerde diverse activiteiten en excursies in Zuid-Holland. Ook heeft ze een bijdrage geleverd aan de organisatie van de netwerkdagen en is zij gastvrouw. Van 2003 tot heden is ze bestuurslid van LTO Noord, afdeling Hoeksche Waard. Zij organiseert onder andere ledenavonden, avonden in samenwerking met accountskantoren en/of notarissen, bedrijfsbezoeken en bezoeken aan de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Verder zet zij zich in voor de prcommissie en de Poldersportdag. Ook neemt zij deel aan het Provinciaal Overleg van LTO Noord, regio West. Tevens is zij vanaf 2010 vrijwilliger bij Vrouwen van Nu, afdeling Hoeksche Waard Oost. Hier zet Yvonne zich in als webmaster en contactpersoon voor de leden.

C. Vos

Meneer Cornelis Vos (1951) uit Oud-Beijerland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanaf 1992 tot heden is hij vrijwilliger en penningmeester van de Schietvereniging De Vrijheid Strijen. Cornelis draagt zorg voor de opleiding van de jeugdleden. Daarnaast organiseerde hij de wedstrijden en heeft hij zorg gedragen voor de screening van de schutters. Ook coördineert hij het onderhoud en de schoonmaak van het clubgebouw. Cornelis Vos onderhoudt de contacten, onder andere met de Koninklijke Nederlandse Schiet Associatie en andere schietverenigingen. Tevens heeft hij zich ingezet voor het verkrijgen van de Kroon certificering.

P. Laheij

Peter Laheij (1963) uit Strijen is door Aart-Jan Moerkerke, burgemeester van Papendrecht, gebeld met de mededeling dat hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van 1988 tot heden is hij oprichter van en judoleraar van de vennootschap onder firma Budo Sport Laheij te Papendrecht. Peter heeft deze sportschool opgericht om senioren en kinderen les te geven in de judosport. Ook kinderen met een (ernstige) beperking kunnen in de sportschool terecht. Naast de judotrainingen besteedt Peter Laheij op een waardevolle manier aandacht aan de sociale aspecten van het leven. Onder andere door de leerlingen zelfvertrouwen te geven en hen te wijzen op waardevolle zaken als doorzettingskracht, discipline, afspraken nakomen en afmaken waar je aan begint. De opbrengsten van de sportschool zijn net genoeg om de kosten te dekken. Ook was hij tussen 2007 en 2017 lid van de vrijwillige brandweer van de gemeente Papendrecht.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.