HoekscheWaardDuurzaam wil deelnemen in zonneparken

08 januari 2021 door de redactie
HoekscheWaardDuurzaam wil deelnemen in zonneparken

HoekscheWaardDuurzaam wil deelnemen in twee zonneparken in de Noordrand. De coöperatie heeft met Eneco en Solarfield overeenkomsten afgesloten om deze plannen gezamenlijk te ontwikkelen.

Inwoners van de Hoeksche Waard kunnen via HWDuurzaam in de projecten participeren en de opbrengsten zijn bestemd voor de Hoeksche Waard. Voorwaarden zijn wel een nauwe samenwerking met de gemeente en een  gemeentegarantie voor de investering.

Dit schrijft het bestuur HWDuurzaam in een brief aan de fracties in de gemeenteraad over de plannen voor de Noordrand. De raad bespreekt in zijn vergadering van dinsdag 12 januari 2021 de visie Buitenzomerlanden; Het college van burgemeester en wethouders heeft in september besloten in beginsel mee te werken aan de ontwikkeling door Eneco van het zonnepark Heinenoord in dit gebied.

HWDuurzaam wijst erop dat de visie Buitenzomerlanden, destijds vastgesteld door de gemeenteraad van Binnenmaas, in drie fasen een ontwikkeling wordt geschetst voor de hele Noordrand.

Balans

“Hierbij is een balans gevonden tussen opwekking van groene energie, natuurwaarden en wensen van inwoners. Met de uitvoering van het zonnepark Heinenoord wordt een deel van de visie gerealiseerd zonder rekening te houden met de rest. HWDuurzaam is van mening dat het de voorkeur verdient over de ontwikkeling van de Noordrand in één keer een beslissing te nemen en de visie in de fasen 1, 2 en 3 aan te passen aan de huidige inzichten.”

Volgens de berekeningen van HWDuurzaam zijn naast alle andere maatregelen (energiebesparing, alternatieve technieken en veel zon op daken) in de Hoeksche Waard enkele grote zonneparken nodig.

“Alle ons nu bekende zonneparkprojecten in de Hoeksche Waard bevinden zich op goede agrarische grond, met uitzondering van de zonneparken die geprojecteerd zijn in de visie Buitenzomerlanden. Zoals bekend bestaat de ondergrond van de Noordrand uit opgespoten verontreinigd havenslib, dat voorzien is van een dunne teeltlaag. Daarmee is dit gebied minder geschikt als agrarische grond en zeer geschikt voor de aanleg van zonneparken.”

Twee zonneparken

“In de visie Buitenzomerlanden worden twee mogelijke zonneparken genoemd: het zonnepark Heinenoord en het zonnepark Buitenzomerlanden. Bij beide parken is sprake van grootschaligheid: ze zijn respectievelijk 29 en 65 hectare groot.

Voor HWDuurzaam zijn beide projecten voorkeursprojecten, gegeven hun positionering op vervuilde grond. "Wij willen, binnen de kaders van natuurinpassing en het nakomen van burgerbelangen, meedoen aan het realiseren van deze projecten”, aldus het bestuur van HWDuurzaam.

Daarom heeft HWDuurzaam met de betrokken projectontwikkelaars (Eneco voor het zonnepark Heinenoord en Solarfields voor het project Buitenzomerlanden) overeenkomsten afgesloten om als gelijke risicodragende partij de projecten gezamenlijk te ontwikkelen.

Hiermee wordt door HWDuurzaam de 50% lokaal eigendom ingevuld, zoals die in het Klimaatakkoord als landelijk uitgangspunt is overeen gekomen. Inwoners van de Hoeksche Waard kunnen via HWDuurzaam participeren en de baten uit de projecten zijn bestemd voor de Hoeksche Waard.

Gemeentegarantie

De brief aan de fracties tenslotte: “Samengevat vragen wij u na te denken over de ontwikkeling van de Noordrand als geheel, met daarin twee mogelijke zonneparken. In beide wil HWDuurzaam deelnemen, waarbij alle baten van het HWDuurzaam-deel ten goede zullen komen aan de Hoeksche Waard. Voorwaarde voor deze stap is dat de Gemeente en HWDuurzaam nauw samenwerken en dat de Gemeente bereid is HWDuurzaam een gemeentegarantie te verlenen voor het noodzakelijke eigen vermogen in het project ter grootte van 10% van de totale investering.”

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.