Inwoners willen klimaatvriendelijker Hoeksche Waard

22 januari 2021 door de redactie
Inwoners willen klimaatvriendelijker Hoeksche Waard

Maken inwoners van de Hoeksche Waard zich druk om een veranderend klimaat? Ja!, blijkt uit een online onderzoek onder inwoners waaraan 382 mensen meededen. Deelnemers merken gevolgen als droogte in de tuin en gezondheidsproblemen door hitte. Zowel de (gemeentelijke) overheid als de inwoner zelf moet aan de slag, vinden de ondervraagden. 90% wil zelfs binnen 2 jaar zijn omgeving of huis meer ‘klimaatbestendig’ maken.

De uitkomst van de online vragenlijst gebruiken gemeente Hoeksche Waard, waterschap Hollandse Delta en provincie Zuid-Holland om de juiste maatregelen uit te kiezen voor een klimaatbestendige Hoeksche Waard.

Onze buitenruimte aanpassen aan het veranderende klimaat met extremer weer wordt klimaatadaptatie genoemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer ruimte creëren voor de opvang van water, groen en schaduwrijke plekken en ons eiland beschermen tegen overstroming.

Hoe kijken de deelnemers naar klimaatverandering?

Ruim 95% van de 382 deelnemers aan de vragenlijst maakt zich weleens zorgen over klimaatverandering. Op de vraag welke gevolgen inwoners nu al merken, zijn ‘droogte in de tuin’ (72%) en ‘gezondheidsproblemen door hitte’ (45%) het vaakst genoemd. Maar ook ‘overlast van hevige regenval op straat’, ‘in de tuin’ en ‘waterschade aan de woning’ wordt ervaren.

De meeste deelnemers (90%) zijn van plan om binnen 2 jaar aanpassingen te doen aan of rond de woning om beter bestand te zijn tegen extreem weer. Het meest genoemd wordt ‘regenwater opvangen’ (224 keer), ‘meer groen en minder stenen’ (191 keer) en ‘de woning beschermen tegen hitte’ (189 keer). Veruit de belangrijkste redenen hiervoor zijn beter voor ‘natuur en milieu’ en ‘prettiger wonen’.

Welke partijen zijn aan zet en waar kan het groener?

Deelnemers geven aan dat de gemeente de belangrijkste partij is om de Hoeksche Waard klimaatbestendig te maken (87%). En zien daarbij ook een grote rol voor zichzelf als inwoner (80%), naast het waterschap, provincie, Rijk en organisaties en instellingen.

Op de vraag waar het groener kan in de Hoeksche Waard, wordt het meest genoemd op ‘parkeerplaatsen en langs wegen’, in de ‘dorpskernen’ en op ‘pleinen en centrumdelen waar veel mensen samen komen’. Ongeveer de helft van de ondervraagden hebben aanvullend ideeën gegeven zoals ‘in Goudswaard’ of ‘grote parkeerterreinen zoals het Vierwiekenplein in Oud-Beijerland en Maximaplein in Puttershoek vergroenen’. Regelmatig geeft men aan dat gevarieerder groen ook goed is voor de biodiversiteit.

Gebeurt er nu genoeg om de Hoeksche Waard klimaatbestendig te maken? 46% weet het eigenlijk niet en 39% vindt van niet.

Hoe werken we toe naar een klimaatvriendelijke Hoeksche Waard?

De gemeente, het waterschap en provincie werken aan een uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. Hierin komt te staan wat we de aankomende jaren gaan doen om de Hoeksche Waard klimaatbestendig te maken. De uitkomsten van de vragenlijst gebruiken we om mede te bepalen welke maatregelen we hierin opnemen.

Eerder zijn de risico’s voor wateroverlast, overstroming, droogte en hitte voor de Hoeksche Waard samen met betrokken organisaties in beeld gebracht en geprioriteerd. Maatregelen om deze risico’s weg te nemen of te verminderen komen ook in het gemeentelijk uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie, dat in de eerste helft van 2021 af moet zijn.

Wethouder Harry van Waveren (klimaatadaptatie): “De gemeente stelt € 200.000 aan subsidie beschikbaar, die naar verwachting vanaf mei 2021 kan worden aangevraagd. Inwoners kunnen zo een bijdrage vragen in de kosten om in de eigen omgeving bijvoorbeeld regenwater op te vangen, vast te houden en wateroverlast en droogte tegen te gaan. Waarvoor de subsidie precies is aan te vragen en onder welke voorwaarden dat werken we aankomende tijd uit.”

Ook het waterschap heeft een subsidiemogelijkheid, die rond eind april weer aan te vragen is. Heemraad Johan van Driel: “Om wateroverlast door extreem weer te voorkomen, ontvangen wij veel goede ideeën van inwoners. Een regenton of een ‘groen dak’, zijn populair als oplossing. Soms krijgen we zelfs voorstellen voor regentonnen (containers) van 1.200 liter. Als we samen maatregelen nemen, zijn we sneller voorbereid op de gevolgen van het veranderend klimaat.”

Achtergrondinformatie vragenlijst

Afgelopen zomer is de vragenlijst ‘Prettig wonen in een veranderend klimaat’ uitgezet onder inwoners van de Hoeksche Waard. Gemeente, waterschap en provincie vroegen inwoners wat zij merken van klimaatverandering. Hebben zij last van extreem weer, zoals drogere zomers, hittegolven en hevige plensbuien? Zijn ze van plan hun buitenruimte of woning hierop aan te passen? En wat zien ze graag opgepakt?

382 inwoners van verschillende leeftijden hebben de vragenlijst ingevuld. Benieuwd naar alle resultaten? Kijk hiervoor op www.gemeentehw.nl/klimaatadaptatie. Hier staan ook de 5 winnaars van de Nationale Tuinbon vermeld.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.