Klimaatbestendig watersysteem ver weg

04 februari 2021 door de redactie
Klimaatbestendig watersysteem ver weg

De zorg voor droge voeten is een kerntaak voor het waterschap. Hierbij hoort een watersysteem dat berekend is op de opvang van ook extreme neerslag. Dat laat in het waterschap Hollandse Delta sterk te wensen over, stelt Water Natuurlijk. Er is een grote achterstand in de ontwikkeling van het watersysteem. Het risico op wateroverlast neemt hierdoor toe. Water Natuurlijk vindt dat dit voortvarend aangepakt moet worden.

Watersysteem

Het systeem van sloten, hoofdwatergangen, boezems, gemalen en inlaten is cruciaal voor de Hollandse Delta. Hiermee zorgt het waterschap voor droge voeten en dat is belangrijk voor de leefbaarheid van ons gebied. Belangrijke functie van het systeem is ook de opvang en berging van neerslag. Buien worden extremer en het watersysteem moet daar op worden aangepast. Er is simpelweg meer ruimte nodig voor water. Het watersysteem moet geschikt gemaakt worden voor de neerslag die in de toekomst te verwachten is.

Klimaat scenario’s

Het klimaatpanel van de Verenigde Naties brengt om de zes jaar een rapport uit over de wereldwijde klimaatverandering. Al het actuele en relevante  wetenschappelijk onderzoek wordt hierbij gebruikt.  Dit mondiale rapport wordt door het KNMI omgezet naar scenario’s voor Nederland en de verschillende regio’s in ons land. Met behulp van computer modellen wordt de verwachte ontwikkeling van temperatuur, droogte en hoeveelheden en extremiteit van neerslag in beeld gebracht.

Overheden worden geacht hiervan gebruik te maken voor hun beleid. Bijvoorbeeld voor de inrichting van een toekomst bestendig watersysteem. In het najaar van 2021 verwachten we de 4e generatie klimaatscenario’s van het KNMI. Het waterschap Hollandse Delta loopt hierbij ver achter.

Achterstand Hollandse Delta

Net na de eeuwwisseling kwam de 1e generatie klimaatscenario’s uit van het KNMI. Waterschappen gingen op basis van het nationale bestuursakkoord water aan de slag met de toetsing van watersystemen. Ook het waterschap Hollandse berekende de zogenaamde wateropgave maar niet volgens een toekomst scenario. Er werd uit gegaan van de neerslaggegevens uit het verleden.

De opgave werd vastgelegd in  het beleid en in 2015 had dit uitgevoerd moeten zijn. Dat is niet gelukt en voor het stedelijk gebied is deze opgave nog steeds niet volledig ingevuld. In 2006 kwam de 2e generatie klimaatscenario’s uit. Ons waterschap voerde geen nieuwe toets uit en de wateropgave is toen niet bijgesteld.

In 2008 bracht de Randstedelijke Rekenkamer het rapport “Puzzelen met de wateropgave” uit. Dit is een verslag van onderzoek naar de vraag of de waterschappen in de Randstad hun wateropgave in 2015 ingevuld zouden hebben. De rekenkamer concludeerde dat waterschappen die niet hadden gerekend met een toekomstscenario in 2015 een forse achterstand zouden hebben. Hollandse Delta hoort hierbij.

Een te laag berekende opgave die ook nog niet op tijd werd gerealiseerd. Na 2015 kwam er geen nieuw beleid om het watersysteem op orde te brengen. Het was voortmodderen om de oude doelstelling alsnog ingevuld te krijgen.

Amendement

In 2014 kwam de 3e generatie klimaatscenario’s uit van het KNMI. Het waterschap Hollandse Delta ging aan de slag met een nieuwe toetsing van het systeem en een berekening van de nieuwe wateropgave. Het duurde tot november 2019 voordat deze opgave kon worden voorgelegd aan de Verenigde Vergadering.

Met een amendement van Christen Unie en Water Natuurlijk is het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden aangepast. Een klimaat bestendig watersysteem werd het nieuwe doel. De verwachting was dat 300 hectare extra open water nodig zou zijn. Dat kan mooi gecombineerd worden met nieuwe natuur en recreatie mogelijkheden.

Nieuw beleid was een feit, maar helaas in de begroting voor 2020 zagen we geen nieuwe opgave terug en voor 2021 hetzelfde verhaal. Geen nieuwe opgave. Hoe het in de jaren daarna zal gaan is nog een open vraag, maar veel tijd gat verloren.

Conclusie

Waterschap Hollandse Delta heeft tot op heden gewerkt aan een opgave die net na de eeuwwisseling is berekend met de neerslaggegevens uit het verleden. Deze opgave is in het beleid nooit geactualiseerd.

Binnenkort komt de 4e generatie scenario’s van het KNMI uit. We zullen dan nog niet veel verder zijn. De achterstanden en het risico’s op wateroverlast worden groter.  Water Natuurlijk ziet dit liever anders en zet zich daar ook voor in.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.