Waterkwaliteit: lange weg te gaan

12 maart 2021 door de redactie
Waterkwaliteit: lange weg te gaan

Water Natuurlijk geeft prioriteit aan waterkwaliteit. De zorg daarvoor is een kerntaak van het waterschap. Vooral de ecologische kwaliteit is zwaar onvoldoende. De provincie schrijft voor dat er nu stappen gezet worden voor de kleinere wateren. De discussie en besluitvorming in de Verenigde Vergadering van het waterschap deze week over de “tussendoelen” voor deze wateren biedt nog weinig perspectief.

Gezond water

Het systeem van sloten, kreken, kanalen en boezems op onze eilanden is er voor de aanvoer en afvoer van water. Droge voeten is belangrijk. Het is ook een biologisch systeem waar waterplanten, oeverplanten en allerlei dieren moeten kunnen leven. De omstandigheden voor die planten en dieren moeten op orde zijn, anders kunnen ze er niet leven. Dat betekent onder ander voldoende waterdiepte, niet teveel meststoffen of giftige stoffen.

Voor een beperkt aantal aangewezen grotere wateren gelden Europese normen. In het gebied van de Hollandse Delta wordt daar niet aan voldaan. Zo’n 90 % van de watergangen behoort echter tot de zogenaamde reguliere wateren. In een overeenkomst van de provincie Zuid-Holland met de waterschappen is nu vastgelegd dat er voor deze wateren doelen moeten worden vastgesteld en dat er dus gewerkt moet gaan worden aan gezond water.

Tussendoelen

Het stellen van doelen was voor het waterschap Hollandse Delta nog een brug te ver. Deze week lag er een voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden om “tussendoelen” vast te stellen. Een ambitie-loos voorstel schetste heemraad Van Driel het stuk. De ambitie van het waterschapsbestuur moet in de loop van dit jaar duidelijk worden.

Voor deze “tussendoelen” werd de huidige toestand van clusters van sloten en kanalen bepaald. De flora en fauna van deze wateren is in beeld gebracht. Dit bleek zwaar onvoldoende. Niettemin was het voorstel om deze huidige toestand als tussendoelen vast te stellen. Voor Water Natuurlijk en enkele andere fracties was dit niet goed genoeg, maar de poging om meer aan kwaliteitsverbetering te doen sneuvelde.

Amendement

Een amendement van Christen Unie, de fractie Natuur en Water Natuurlijk stelde voor om in de aanloop naar de uiteindelijke doelstellingen kansen te benutten en te werken aan verbetering van de waterkwaliteit. Dit is verworpen met 8 stemmen voor en 19 tegen.

In de discussie werd duidelijk dat diverse partijen de waterkwaliteit goed genoeg vinden. Namens Hollandse Delta Natuurlijk werd gesteld dat de boeren gebruik maken van het water om te beregenen. De planten hebben er geen last van dus het water is schoon genoeg, aldus Hollandse Delta Natuurlijk. Het is bijzonder dat een partij met “natuurlijk” in de naam ecologische waterkwaliteit niet belangrijk vindt.

Wanneer zijn er definitieve doelen?  Wat zullen dan de ambities van het waterschapsbestuur zijn? Wanneer gaan we dan gericht  werken aan verbetering van de kwaliteit. Het is allemaal nog ongewis. De vissen, kikkers en waterplanten moeten geduld hebben. Water Natuurlijk heeft dat niet en blijft zich inzetten voor een gezonde leefomgeving voor planten, dieren en mensen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.