10 Hoeksche Waarders onderscheiden tijdens Lintjesregen

27 april 2021 door de redactie
10 Hoeksche Waarders onderscheiden tijdens Lintjesregen

Zoals ieder jaar regent het de werkdag voorafgaand aan Koningsdag lintjes in de Hoeksche Waard. Vanwege de coronamaatregelen werd de zogenoemde Lintjesregen (Algemene Gelegenheid) ook dit jaar in een ander jasje gestoken. Burgemeester Bram van Hemmen ging met passend vervoer langs de deuren van 10 inwoners van de Hoeksche Waard om de lintjes persoonlijk uit te reiken.

Hij benoemde 8 mensen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 2 personen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Na een muzikale bijdrage van een saxofonist gaf Van Hemmen op afstand in de voortuin een korte toespraak waarna de onderscheiding door een naaste werd opgespeld.

Eigenlijk kregen 9 inwoners hun lintje uitgereikt voor deze Algemene Gelegenheid. Mevrouw Adri Bervoets-Reedijk kreeg namelijk met haar pensionering op 1 oktober 2020 al telefonisch te horen dat ze benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Door de coronamaatregelen kon de uitreiking toen niet plaatsvinden. Dat ze vandaag haar lintje zou ontvangen was van tevoren niet afgesproken. En dus was het bezoek van de burgemeester, net als voor de andere decorandi, ook voor haar een grote verrassing.

Meneer D. van Vliet

Meneer Dick van Vliet (62) woont in Nieuw-Beijerland. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Meneer Van Vliet is eigenaar en directeur van Van Vliet Bouwmanagement in Barendrecht en is daarnaast al decennia lang vrijwilliger. Van 1988 tot 1994 was hij secretaris van het schoolbestuur van de Petrus Datheenschool in Puttershoek. Ook was hij van 1995 tot 2001 en van 2007 tot 2009 bestuurslid bij Stichting Adullam Gehandicaptenzorg. Van 1995 tot 2001 was meneer Van Vliet lid van de bestuurscommissie dagverblijven en van 2007 tot 2009 lid van de raad van advies. Verder zet hij zich al vanaf 1996 in als vrijwilliger bij de Oud Geformeerde Gemeente in Nieuw-Beijerland en sinds 2015 als scriba. Vanaf 1996 is hij ook lid van de kerkenraad, eerst als diaken en sinds 2016 als ouderling. Omdat de gemeente geen eigen predikant heeft, gaat hij de diensten voor, verzorgt hij de catechisatie en verricht hij bezoekwerk. Meneer van Vliet is verder sinds 2010 namens zijn kerkelijke gemeente vrijwilliger bij Zorgwaard locatie Poorthuis als lid van de identiteitscommissie. Daarnaast verzorgt hij mede de weeksluitingen.

Meneer H. Palland

Meneer Helmig Palland (76) uit Oud-Beijerland is 1 van de 2 mensen die dit jaar benoemd zijn tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Sinds 1979 heeft hij naast en na zijn werk als managementadviseur bij Management Adviesbureau Palland BV een lange lijst aan vrijwilligersactiviteiten op zijn naam staan. Vanaf 1979 was hij 12 jaar voorzitter van de jeugdraad en jeugdleider van de Nederlandse Hervormde Kerk in Monster. Ook was hij leider Bijbelstudie bij de vereniging Onesimus. Van 1992 tot 2004 was hij voorzitter Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag in Hoek van Holland. Van 2006 tot 2011 hanteerde hij de voorzittershamer bij de Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Oud-Beijerland. Sinds 2016 is meneer Palland lid van de commissie Steunfonds Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland en begeleidt hij de wat kleinere kerkelijke gemeenten met betrekking tot continuïteit. Van 2008 tot 2020 was hij ook ouderling-kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland en zorgde hij mede voor het beheer van en het toezicht op de materiële en financiële goederen van de kerkelijke gemeente. Sinds 2018 is hij lid van het college en lid van het moderamen Classicale college voor de behandeling van beheerszaken Delta van de Protestantse Kerk in Nederland. En daar houdt de lijst nog niet op: tussen 1971 en 2011 heeft meneer Palland vele (bestuurs)functies bekleed. Namelijk: penningmeester van de School met de Bijbel in Wilsum, gemeente IJmuiden (1971-1974), voorzitter van de christelijke kleuterschool in Montfoort (1975-1978), diaken van de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Kerk in Montfoort (1975-1978), medeoprichter en penningmeester van de lndustriële Club Inter Wateringen in Wateringen (1979-1986), lid en penningmeester van de Rotaryclub Het Westland (1983-2010), voorzitter van de Industriële Club van Bedrijven in ’s-Gravenzande (1990-1998 en 2001-2004), vicevoorzitter Federatie bedrijfsleven Westland (1996-1997),  vicevoorzitter Industrieel Bedrijfsleven Haaglanden (1997-2003), lid (namens het bedrijfsleven) van het Integraal Ontwikkeling Plan Westland, de voorloper van de fusie van Westlandse gemeenten tot één gemeente Westland (1998-2004), bestuurslid van de Stichting CCG (2000-2011) en van 2001 tot 2004 was hij bestuurslid van VNO-NCW, afdeling Westland.

Mevrouw Y. Bossche

Mevrouw Yvonne Bossche (59) uit Oud-Beijerland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Naast haar functie als adviseur Participatie en Leefbaarheid bij gemeente Hoeksche Waard zet ze zich al ruim 20 jaar in als mantelzorger/ondersteuner voor haar schoonzus die een verstandelijke beperking heeft. Met liefde en betrokkenheid regelt ze de administratieve zaken en coördineert ze alle zorg. In de tussentijd was mevrouw Bossche van 2001 tot 2020 ook nog 19 jaar secretaris van EHBO-Vereniging Oud-Beijerland. Daar was ze materiaalbeheerder en zette ze zich in bij evenementen. Vanwege de zware zorgtaken voor haar schoonzus heeft zij vorig jaar besloten om te stoppen met deze bestuursfunctie.

Mevrouw W.H. Prins

Mevrouw Mien Prins (78) uit Oud-Beijerland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ze begon haar carrière als leerkracht in het basisonderwijs, maar stapte later over naar het middelbaar beroepsonderwijs. Daar klom zij uiteindelijk op tot directeur zorg, welzijn en sport van het Albeda College in Rotterdam. Ze leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het welzijnsonderwijs. Ze maakte zich onder andere sterk voor emancipatie binnen het onderwijs. Mevrouw Prins wordt geschetst als een voorvechter van het kunstonderwijs op mbo-niveau. Ze was onder meer de oprichter van de opleiding 'Acteur' (mbo-theaterschool in samenwerking met het Jeugdtheater Hofplein) in 2002, de opleiding 'Dans' in 2004 en de opleiding 'Muziekproducent' in 2006. Het leverde haar in Vrij Nederland de titel 'moeder van de kunstopleidingen' op. In 2007, het jaar waarin zij met pensioen ging, kreeg ze de Erasmusspeld van gemeente Rotterdam vanwege haar verdienste voor het onderwijs en haar bijdrage aan de stad Rotterdam. Naast haar werk in het onderwijs zette mevrouw Prins zich ook in als vrijwilliger. Ze was van 1996 tot 2006 voorzitter van Stichting Kinderopvang Charlois. Van 2007 tot 2012 was zij vrijwilliger bij en bestuurslid van Stichting Passie in de Waard die de uitvoering van de Mattheus Passion en een educatieproject voor kinderen van de basisschool organiseerde. In deze periode was ze ook actief als dirigent. Van 2008 tot nu is mevrouw Prins vrijwilliger bij en secretaris (2008-2009) en voorzitter (2009-2017) van de Stichting Dichter bij de Molen/Bram Roza Festival. Sinds 2017 zet zij zich nog in als lid van de werkgroep 'Poezië' van deze stichting. Ook is zij sinds 2008 als vrijwilliger en docent verbonden aan de Kunstclub Hoeksche Waard. Daarnaast is mevrouw Prins sinds 2013 actief als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Zomerkind. Tot slot is zij vrijwilliger bij en bestuurslid van Stichting Dok-C Platform voor Kunst en Cultuur Hoeksche Waard (sinds 2015) en is zij medeorganisator van de verkiezing van de Dichter van de Hoeksche Waard.

Meneer N.A. Veldhoen

Meneer Arno Veldhoen (67) woont in Puttershoek en is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Meneer Veldhoen zet zich al decennia lang in voor de lokale samenleving. Eerst combineerde hij dat met zijn werk bij Kemira Pernis Offset Drukkerij. Nu hij gepensioneerd is, richt hij zich volledig op zijn vrijwillige taken. Sinds 1994 is hij als vrijwilliger betrokken bij en actief voor de EHBO vereniging Puttershoek/Maasdam. Hij zet zich in als EHBO’er en burgerhulpverlener. Daarnaast ondersteunt hij bij de opleiding en training van collega's. Sinds 2009 is meneer Veldhoen ook vrijwilliger bij het Rode Kruis Hoeksche Waard. Hij is logistiek coördinator, EHBO-docent en teamleider van de evenementenhulp. Daarnaast verleent hij psychosociale noodhulp en is hij teamleider Bevolkingszorg Zuid-Holland. Vanaf 2013 is meneer Veldhoen ook vrijwilliger bij De Vlier, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking in Puttershoek. Daar is hij begeleider bij onder meer het houtbewerken en zwemmen. Ook verricht hij allerlei hand- en spandiensten en draagt hij zorg voor het vervoer naar diverse activiteiten, zoals tennis.

Mevrouw L.J.H. Leeuwenburgh-Ringelberg

Mevrouw Leone Leeuwenburgh (61) uit Heinenoord is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De afgelopen 21 jaar heeft zij een waardevolle bijdrage geleverd als vrijwilliger bij verschillende organisaties. In 2001 werd ze vrijwilliger bij Dierentuin Blijdorp in Rotterdam. Gedurende 11 jaar verstrekte ze wekelijks informatie over de dieren en hun leefomgeving aan de bezoekers. Daarnaast is mevrouw Leeuwenburgh ook al 19 jaar vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, regio Zuid-Holland en afdeling Hoeksche Waard. Zij is hoofd opvang en verzorging, stelde het opleidingsprogramma bevolkingszorg samen, wierf vrijwilligers, was teamleider evenementenhulp en teamleider bevolkingszorg.  Op dit moment geeft ze leiding aan de afdeling Ready2Help en ondersteunt ze ook bij het bron- en contactonderzoek van de GGD. Van 2006 tot 2009 was mevrouw Leeuwenburgh vrijwilliger bij het Streekmuseum Hoeksche Waard. Sinds 2013 is zij lid van het team kaarsen van Stichting Alpe d’Huzes. Ook werft zij fondsen en ondersteunt ze haar echtgenoot die deelneemt aan de tocht. Verder is mevrouw Leeuwenburgh sinds 2015 verbonden aan de Werkgroep Remember Jack Dawson Green in Heinenoord. Ze draagt zorg voor het onderhoud aan het monument, organiseert de herdenkingen, is gastvrouw en ceremoniemeester. Tot slot was ze van 2017 tot vorig jaar vrijwilliger bij het Buurtbestuur Heinenoord en zette zich daarmee in voor een veilige leefomgeving.

Meneer R.H. de Groot

Meneer Ruud de Groot (70) uit Klaaswaal is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tijdens zijn werkzaamheden als directeur bij de Wilgen Vastgoed in Wateringen verrichtte hij veel vrijwillige activiteiten. En dat ging gewoon door na zijn pensionering in 2010. Vanaf 1978 was meneer De Groot 16 jaar lang voorzitter van de personeelsvereniging van Era Bouw. Van 1981 tot 2010 was hij achtereenvolgens bestuurslid, penningmeester, lid van de raad van toezicht en vrijwilliger bij de Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs in Rotterdam-Zuid. Als penningmeester bij de dochterstichtingen voor het voortgezet onderwijs en de kinderopvang had hij een belangrijke rol bij de herindeling als gevolg van de invoering van de Wet op het Basisonderwijs. Daarnaast was hij van 2002 tot 2018 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Nieuwland. Hij was behalve voorzitter van het College van Kerkrentmeesters ook diaken en ouderling. Verder was meneer De Groot van 2006 tot 2016 voorzitter en later, van 2019 tot nu, bestuurslid van het Interkerkelijk Koor Rejoice in Mijnsheerenland. Sinds 2011 is meneer de Groot bestuurslid, penningmeester en vrijwilliger bij Groei en Bloei, afdeling Hoeksche Waard. Daar kwam in 2019 nog het penningmeesterschap bij van het College van Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk in Numansdorp.

Mevrouw A.J. Kegel-de Geus

Mevrouw Adrie Kegel (66) woont in Mijnsheerenland en is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Kegel is eigenaar van Adrie Kegel Uitvaartbegeleiding in Mijnsheerenland en in haar vrije uren zet ze zich al vele jaren in als vrijwilliger voor de Protestantse Gemeente Mijnsheerenland (en rechtsvoorgangers). Zo was ze van 1972 tot 1986 leider van de zondagsschool en is zij inmiddels al 43 jaar betrokken bij de totstandkoming van het maandblad. Sinds 1982 draagt mevrouw Kegel ook zorg voor de liturgieën en is zij als medewerker van het kerkelijk bureau onder andere verantwoordelijk voor de financiële administratie van de kerkrentmeesters en de salarisadministratie. Van 1986 tot 1992 was mevrouw Kegel voorzitter van het Hervormd Kerkkoor en onder andere verantwoordelijk voor de muziekkeuze en de opvoeringen. Na van 1990 tot 1998 ouderling-kerkvoogd te zijn geweest, is zij nu ouderling-kerkrentmeester. Ook is zij al 21 jaar lid van de commissie erediensten. Van 1997 tot 2008 was mevrouw Kegel secretaris van het raad van bestuur van de Christelijke Scholengemeenschap Willem van Oranje in Oud-Beijerland en van 2006 tot 2019 penningmeester en vrijwilliger bij het Interkerkelijk koor Rejoice Hoeksche Waard. Tot slot is zij sinds 2018 collectecoördinator voor het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Mijnsheerenland en zwerfvuilprikker bij de Stichting Nederland Schoon.

Mevrouw A. Bervoets-Reedijk

Mevrouw Adri Bervoets-Reedijk (65) woont in Mijnsheerenland en is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking zou in het najaar van 2020 plaatsvinden, maar helaas kon dit toen door de coronamaatregelen niet doorgaan. Totdat ze vorig jaar met pensioen ging, werkte mevrouw Bervoets 27 jaar bij het Albeda Zorgcollege. Eerst als docent, vervolgens als teamleider en daarna stroomde ze door naar de functie van onderwijsleider Verzorgende-IG. Naast haar gebruikelijke coördinerende en leidinggevende taken zette ze zich met succes in om de deskundigheid, professionaliteit en positie van de (leerling-) verzorgende-IG in de zorg naar een hoger niveau te tillen. Daarbij zocht zij de samenwerking met zorgorganisaties en andere scholen in de regio en leverde ze een bijdrage om het leren en werken in de gezondheidszorg te optimaliseren. Daartoe bedacht ze uiteenlopende initiatieven. Zo richtte zij mede de kwaliteitskaart op, initieerde zij de training 'examinator in de beroepspraktijkvorming', het Dunya traject en de 'kijk naar mij' week. Bij het Dunya traject krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om de opleiding tot Verzorgende te volgen. Naast haar werk zet ze zich ook in als mantelzorger voor mensen die hulp of afleiding nodig hebben. Ook zet zij zich in voor de Protestantse gemeente Nieuwland in Westmaas. Mevrouw was enkele jaren lid van de (toen nog) gereformeerde kerkenraad Westmaas-Mijnsheerenland, redactielid voor het kerkblad, had zitting in de beroepingscommissie én dankzij haar inzet werden in 2013 en recent in 2020 predikanten aangesteld.

Meneer G.G.M. Janssen

Meneer Giel Janssen (58) uit ‘s-Gravendeel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij verricht sinds 1991 vrijwillige activiteiten. Tot voor kort combineerde hij deze met zijn functie als manager Administratie en P&O bij de Alpha Groep in Oud-Beijerland. Een functie die hij helaas om gezondheidsredenen voortijdig moest beëindigen. Meneer Janssen was vanaf 1991 vele jaren algemeen adjunct, 2e voorzitter en voorzitter van de SGP Studievereniging Hoeksche Waard. In de periode van 1992 tot 2005 was hij meerdere keren steunfractielid voor de SGP in ‘s-Gravendeel en van 1994 tot 2002 gemeenteraadslid. Daarnaast was meneer Janssen tussen 1994 en 2009 achtereenvolgens secretaris en voorzitter van het bestuur van de Petrus Datheenschool in Puttershoek. Vanaf 2005 is hij diaken en later ouderling van de Gereformeerde Gemeente in Nederland in 's-Gravendeel. Als lid van de kerkenraad geeft meneer Janssen catechisatie aan de jeugd en zette hij het kerkblad op waar sinds 2006 eindredacteur van is. Sinds 2008 is hij ook nog kerkvisitator voor de Classis Zuid-West en was hij in 2016 en 2017 lid van het Deputaatschap Bijzondere noden en evangelisatie van de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Sinds 2018 is hij afgevaardigde naar de Generale Synode. Tot 2017 maakte meneer Janssen 8 jaar deel uit van de Raad van Toezicht van De Schutse in Kesteren en was hij algemeen bestuurslid en voorzitter van Stichting Fondsenwerving van De Schutse in Kesteren.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.