OHW-commissies volop aan de slag

01 oktober 2021 door de redactie
OHW-commissies volop aan de slag

Een zaal vol ondernemers die elkaar na lange tijd weer persoonlijk konden ontmoeten en een voorzitter die positieve berichten had voor zijn achterban. De Algemene Ledenvergadering van Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW) op 22 september 2021 in partycentrum De Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland werd een goede bijeenkomst na een lange periode die werd bepaald door coronaregels.

Ondanks de lange corona-periode met zijn beperkingen heeft de vereniging niet stilgezeten, bleek uit het verhaal van Frank van den Ouden. Hij noemde de samenwerking met Oké Binnenmaas, de overeenkomst met het Startersnetwerk en de netwerkpartner BIZ Hoogerwerf, waardoor OHW nu een achterban van 600 leden vertegenwoordigt.

Een bijeenkomst na de derde dinsdag van september staat bij OHW ook altijd in het teken van Prinsjesdag, maar vanwege ziekte kon penningmeester Erik Klop dit jaar geen tips en uitleg geven. Uit het financieel verslag over het afgelopen OHW-jaar blijkt een groter overschot, aangezien er minder bijeenkomsten zijn gehouden. De debiteurenstand is eveneens hoger, omdat de contributie pas aan het eind van 2020 werd geïnd. De gemeente Hoeksche Waard heeft een bijdrage geleverd voor een verdere professionalisering van OHW.

Secretaris Filip den Eerzamen sprak van ‘een gek jaar waarin we niet gedaan hebben wat we wilden doen’. Met online-webinars en -vergaderingen en deels ook fysieke bijeenkomsten is het wel gelukt actief te blijven. Den Eerzamen meldde ook dat de relatie van OHW met de gemeente Hoeksche Waard is bestendigd: drie keer per jaar gaat OHW met wethouder Paul Boogaard op bedrijfsbezoek, één keer per jaar met het hele college van burgemeester en wethouders.

Den Eerzamen werd voor een nieuwe periode benoemd als secretaris, ook de functie van Marco Struik als voorzitter commissie Arbeidsmarkt & Onderwijs werd verlengd, Dirk Goudswaard is de nieuwe voorzitter van de commissie Duurzaamheid. Ger Snijders werd bij zijn afscheid als voorzitter van de commissie Recreatie & Toerisme benoemd tot erelid van de vereniging waarvoor hij tal van functies heeft vervuld.

Na het afsluiten van de ALV overhandigde voorzitter Frank van den Ouden het manifest ‘Samen sterk 2022-2026’ aan wethouder Paul Boogaard. In het manifest spreken alle OHW-commissies zich uit over hun visie op de toekomst, als handreiking aan de politieke partijen die in aanloop naar de verkiezingen hun verkiezingsprogramma’s opstellen. Alle commissievoorzitters of hun vertegenwoordigers gaven de aanwezige ondernemers een korte samenvatting van hun pleidooi.Voor Bereikbaarheid is dat de algehele bereikbaarheid van de Hoeksche Waard, zeker nu de problemen rond de Haringvlietbrug al grote gevolgen laten zien, er een renovatie van de Kiltunnel gaande is en de Heinenoordtunnel ingrijpend wordt verbeterd. Desondanks was voorzitter Raymond van Galen positief, over de samenwerking met de gemeente, met de FOGO (Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee) en, dankzij de inzet van eigen OHW-leden, de verwachte aanpak van de problemen rond de Haringvlietbrug.

De Commissie Arbeidsmarkt & Onderwijs is actief binnen SOB-HW, Werken en Leren in de Hoeksche Waard, waarvoor nu procesmanager Leo Valberg is aangetrokken, zodat wensen en behoeften van bedrijven en scholen kunnen worden gekoppeld. Die zijn er in ieder geval op het gebied van logistiek en techniek. Op 4 november presenteren meer dan 20 bedrijven zich op het Techniekfestival bij Van Rennes, om zo bedrijven en leerlingen met elkaar in contact te brengen.

De Commissie Starters/ZZP is druk met het peilen van de wensen van starters in de Hoeksche Waard. Zij wil zich richten op de 500 startende ondernemers die er ieder jaar bijkomen, gaat aan de slag met innovatiebeleid, werkt nog aan het samengaan van het Startersnetwerk en Startcoach en inventariseert wat zij voor ZZP’ers kan betekenen.

In overleg met de politie richt de Commissie Veiligheid zich op beveiligingssystemen, waarbij de aanleg van glasvezel grote verbeteringen kan geven. Het parkeren van vrachtwagens bij de kernen in de Hoeksche Waard heeft eveneens de aandacht van deze commissie.

Namens de Commissie Duurzaamheid vertelde Dirk Goudswaard over de inzet voor de energietransitie, voor hergebruik van materialen en sociale duurzaamheid. ,,De gemeente heeft een ambitieus duurzaamheidsuitvoeringsprogramma, waarbij zij graag met ons wil samenwerken. Voor ons als commissie betekent dit wel dat we contact met drie wethouders onderhouden.

Namens de Commissie Lokaal gaf Richard Both aan als oliemannetje te willen fungeren tussen ondernemers en politiek. ,,Wij willen informeel sparren en veel blijven praten met elkaar.’’
Op verzoek van de Commissie Zichtbaarheid hebben vier hbo-studenten onderzoek gedaan naar het vergroten van de bekendheid van OHW. Eén van hun aanbevelingen is het inzetten van ambassadeurs. Er zijn bovendien ideeën voor het organiseren van Ondernemerscafé’s on tour waarbij kleine bijeenkomsten worden gehouden om te horen wat er goed of beter kan.
Ook staat er weer een Ondernemersgala Hoeksche Waard op het programma, namelijk op 16 mei 2022. Verder wordt er hard gewerkt om de Hoeksche Waard bekender te maken als prima plek om te vertoeven.

Laatste spreker in De Eendrachtshoeve was Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. Hij prees OHW voor het opstellen van het manifest. Hij omschreef de begroting van het kabinet als visieloos, futloos en richtingloos. ,,Er vliegen heel wat miljarden rond. Het lijkt alsof geld er niet toe doet. Gebrek aan visie wordt met miljarden afgekocht,’’ stelde hij.

Biesheuvel voorspelde dat er op niet al te lange termijn een minderheidskabinet wordt gevormd, dat overigens geen jaren blijft zitten. Verder deed hij de suggestie om in het nieuwe kabinet een minister van uitvoering te benoemen, die in de gaten houdt dat de plannen uit het kabinetsakkoord ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Zijn verhaal en dat van zijn voorgangers bood voldoende gespreksstof tijdens het buffet dat in het restaurant van De Eendrachtshoeve werd geserveerd.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.