Inventarisatie patrijzen Hoeksche Waard

03 februari 2022 door de redactie
Inventarisatie patrijzen Hoeksche Waard

Eerder dan voorgaande jaren gaan vrijwilligers weer op pad om te inventariseren waar in de Hoeksche Waard nog patrijzen voorkomen. Ze doen dat voor het vijfde achtereenvolgende jaar. Als bekend is waar patrijzen zitten, dan kan met agrarisch natuurbeheer en andere maatregelen het leefgebied voor deze boerenlandvogel worden verbeterd.

Waarom nodig?

Er zijn nog maar weinig patrijzen in de Hoeksche Waard. De coöperatie voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard CCHW zet zich samen met onder andere stichting Rietgors, het Hoekschewaards Landschap en vrijwilligers in voor de patrijs. Hiervoor is het erg belangrijk dat de gebieden waar nog patrijzen voorkomen goed in kaart worden gebracht. Dan kunnen we het leefgebied beschermen en met maatregelen verbeteren.

Goede camouflage

De patrijs laat zich niet gemakkelijk zien. Zijn grijs met bruin gestreepte verenpak vormt namelijk een goede camouflage.

Vrijwilligers lopen de komende weken rond zonsopgang of zonsondergang enkele keren met een mp3-speler door de polder en laten daar het geluid van een patrijzenhaan horen. In februari gaan patrijzen op zoek naar een partner en een eigen territorium. Wanneer de mannetjes een concurrerende haan denken te horen, laten ze direct goed van zich horen. De vrijwilligers weten dan genoeg: hier zitten patrijzen.

Door de zachte winter zijn de patrijzen wat eerder in voorjaarsstemming. Daarom starten we wat eerder dan vorige jaren met de inventarisatie.

Samen voor de patrijs

Op basis van de inventarisatie kan CCHW gericht boeren ondersteunen om het leefgebied van patrijzen te verbeteren. Dat kan door het aanleggen van akkerranden die ook in de winter blijven staan en vogelakkertjes die voedsel en dekking bieden.

Maar er zijn ook verschillende ‘keverbanken’ aangelegd, op agrarische percelen en stukken grond in beheer bij het Hoekschewaards Landschap (HWL). Keverbanken zijn hogere stroken grond van 3 meter breed die worden ingezaaid met een speciaal kruidenmengsel. Doordat ze wat hoger liggen zijn ze ook wat droger. Hier vinden patrijzen en andere vogels voedsel in de vorm van insecten, én een veilige broedplek. De keverbanken worden namelijk niet met machines bewerkt en bieden jaarrond dekking tegen roofvogels.

Deze maatregelen zijn mogelijk doordat de provincie Zuid-Holland hiervoor aan CCHW subsidie heeft toegekend.

Het waterschap Hollandse Delta heeft afgelopen jaar op verzoek van CCHW en samen met HWL een stukje dijk ingeplant met struweel. De bloemen en bessen aan de struiken zorgen voor voedsel en de struiken bieden bescherming tegen roofvogels.

We zetten ons in de Hoeksche Waard samen in voor de patrijs: boeren, CCHW, Rietgors, HWL en overheid. Hierdoor hopen we dat we de patrijs in de Hoeksche Waard kunnen blijven zien en horen.

CCHW

CCHW is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer en behartigt hiervoor de taken voor het weidevogel-  en het akkervogel- en akkerrandenbeheer in de Hoeksche Waard. CCHW is daarmee het aanspreekpunt voor de agrarische natuurontwikkeling in de Hoeksche Waard voor zowel Rijk, provincie, gemeente en EU en voor de (deelnemende) agrariërs.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.