Gemeente koopt recreatiegebied Hitsertse Kade

10 maart 2022 door de redactie
Gemeente koopt recreatiegebied Hitsertse Kade

Het recreatiegebied aan de Hitsertse Kade is sinds deze week officieel eigendom van de gemeente. Hans Flieringa en Jaap Verhagen (namens Gors en Ambachtsheerlijkheid Zuid-Beijerland) en wethouder Paul Boogaard tekenden woensdag 9 maart 2022 de koopovereenkomst, nadat de gemeenteraad dinsdagavond unaniem akkoord ging met het voorstel om de grond aan te kopen.

Door de aankoop blijft het recreatieterrein toegankelijk voor inwoners en bezoekers. We knappen het terrein op en kijken met inwoners hoe we het gebied aantrekkelijker kunnen maken.

Behouden voor recreatie

“Ik ben ongelooflijk trots dat we samen met de huidige eigenaren hebben kunnen regelen dat deze mooie recreatieplek behouden blijft voor onze inwoners”, aldus Paul Boogaard.

“Er wordt al lang over het terrein gediscussieerd. Er zijn plannen geweest voor woningbouw op de locatie, maar inwoners lieten weten het gebied vooral te willen behouden voor recreatie. Dat is met de aankoop veiliggesteld. Bij mooi weer geniet jong en oud van een prachtig stukje Hoeksche Waard aan het Haringvliet. We kunnen nu aan de slag om het terrein op te knappen en in te richten volgens de wensen van de Werkgroep Hitsertse Kade en de inwoners en bezoekers die hier graag komen.”

Gebied aantrekkelijker maken

De gemeente wil starten met de realisatie van een aanlegsteiger. Ook zijn er contacten met Vogelbescherming Nederland voor het plaatsen van een uitkijktoren. Voor de aanlegsteiger en uitkijktoren is al subsidie van de provincie en het Droomfondsproject Haringvliet beschikbaar.

Samen met de Werkgroep Hitsertse Kade onderzoeken wij wat er nog meer nodig is voor het aantrekkelijker maken van het terrein. De gebiedsvisie Hitsertse Kade (2012, zonder de woningen) is daarbij leidend.

Geen woningbouw

De gemeenteraad van de gemeente Korendijk stelde eind 2012 de Gebiedsvisie Hitsertse Kade vast. Er kwam veel weerstand van de bevolking tegen de realisatie van 10 tot 12 woningen. Ook provincie Zuid-Holland wilde geen toestemming verlenen voor permanente woningbouw. Om die redenen zag de gemeente af van de realisatie van de woningen.

De erfpachtovereenkomst tussen de grondeigenaren en de gemeente liep eind 2020 af. Daardoor was onzeker of het gebied nog toegankelijk zou blijven voor inwoners en bezoekers. Na een langdurig onderhandelingstraject tussen de grondeigenaren en gemeente zijn beide partijen nu zeer tevreden met de uitkomst.

Het welvaren van de Hitsertse Kade

De geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid van Zuid Beijerland, vroeger ook wel Ambachtsheerlijkheid van den Hitsert genoemd, gaat ver terug. Wel tot in de 14e eeuw bestaan er archiefstukken over deze instelling naar oud – vaderlands – recht.

Vanaf de Zuidzijdsedijk in het Noorden tot aan het Haringvliet in het Zuiden werd eeuwenlang grond ingepolderd. De ingepolderde gorzen werden verkocht. Ambachtsheren werden daarom ook wel gorsheren genoemd. Het eigendom van de dijken bleef bij de Ambachtsheerlijkheid, de nazaten en opvolgers van degenen aan wie de Rooms-Koning van het Bourgondische rijk de platen en gorzen in het Haringvliet had geschonken of verkocht. Niet alleen de grond en het water, maar ook de lagere rechtspraak. Dat bleef tot de Napoleontische tijd zo.

De  bedoeling was, de Oosterse en Westerse laagjes, waarin de Hitserse kade ligt ook in te polderen Maar na het leggen van een zomerkade in de 18e eeuw heeft men hiervan afgezien. Leuk is het om te weten dat de verkaveling van de Oosterse en Westerse laagjes na 1700 bijna ongewijzigd is gebleven. Het is daarmee een van de meest oorspronkelijke stukjes van de Hoeksche Waard.

Rond 1960 wilde de Rijksoverheid een tweede Nationale luchthaven aanleggen op Tiengemeten en aan de Zuid-Beijerlandse kant zou dan een grote uitbreiding van de Rotterdamse Haven komen. Door de afsluiting van het Haringvliet en de opkomende belangstelling voor natuur en recreatie ging dat niet door.

Tussen Gors- en Ambachtsheerlijkheid van Zuid-Beijerland en de gemeente Zuid-Beijerland werd zo’n 40 jaar geleden een erfpachtovereenkomst afgesloten. Er waren géén voorzieningen maar de buurtbewoners konden er wel recreëren. Zo’n 10 jaar geleden wilde de gemeente Korendijk het gebied een ‘upgrade’ geven.

Door de Gors- en Ambachtsheerlijkheid werd veel tijd en geld besteed aan het onderzoeken en financierbaar maken van de mogelijkheden. Door gebrek aan belangstelling bij de Provincie Zuid-Holland, die het gebied tientallen jaren beschouwde als een koe die je wel mocht melken maar geen eten hoefde te geven en bewoners die vreesden dat ‘hun’ strandje en recreatieweide zou worden afgenomen sloeg de aanvankelijk positief ontvangen plannen om in een situatie waarbij alle partijen de hakken in het zand zetten. En nu heeft de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard “ja” gezegd tegen een prima oplossing: De Gors en Ambachtsheerlijkheid van Zuid Beijerland verkoopt de Hitserse Kade aan de gemeente Hoeksche Waard.

Gecommitteerde (bestuurder) van de Gors- en Ambachtsheerlijkheid, Hans Flieringa: “Wij beheren landbouw, natuur, grond en wateren. Dat doen we met het doel om de Gors- en Ambachtsheerlijkheid in stand te houden. Daarbij kijken we ook nadrukkelijk naar sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Vanuit dat oogpunt hebben wij de Oosterse en Westerse laagjes enkele jaren geleden in erfpacht uitgegeven aan Natuurmonumenten. Het was daarom heel vervelend dat uitgerekend wij in ‘sociale’ en andere media als een soort maatschappelijke uitbuiters werden afgeschilderd.

Ik wil een groot compliment maken aan Willy Spaan, Martijn Trouwborst en Alie Plas van de werkgroep Hitserse Kade. Met name Willy heeft, ook richting Rentmeester Jaap Verhagen steeds aangegeven begrip te hebben voor de situatie waarin de Gors en Ambachtsheerlijkheid werd gemanoeuvreerd door het beleid van hogere overheden. Maar het grootste compliment is voor wethouder Paul Boogaard, die er voor heeft gezorgd dat een ogenschijnlijk onoplosbaar dossier wordt afgewikkeld op een manier waarmee iedereen kan instemmen.”

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.