Nota rust en activiteiten op zondag

09 september 2022 • 00:00 door de redactie
Nota rust en activiteiten op zondag

Op dinsdag 20 september 2022 bespreekt de gemeenteraad de Startnotitie Rust en Activiteiten op Zondag.

Dit onderwerp houdt veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Hoeksche Waard bezig. In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat er een nota wordt opgesteld die duidelijkheid geeft over activiteiten op zondag in de Hoeksche Waard.

Juist omdat dit onderwerp zoveel mensen bezighoudt, wil de gemeente bij dit onderwerp toepassen wat het motto is van deze collegeperiode: samen doordacht doen. Dit betekent dat zij graag wil weten wat de waarden, wensen, behoeften en zorgen van de inwoners van Hoeksche Waard op dit gebied zijn. Daarom stelt het college voor om in de komende periode een breed participatieproces op te starten. In de startnotitie die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd staan de kaders en uitgangspunten voor dit proces.

In de meeste plaatsen in Nederland zijn de regels inzake activiteiten op zondag de afgelopen decennia verruimd. Ook in de Hoeksche Waard wordt hierover gediscussieerd. De gemeenteraad wil samen en in verbinding met de inwoners en andere belanghebbenden een nota Rust en Activiteiten op Zondag opstellen om in de toekomst duidelijkheid te geven aan onze inwoners, ondernemers en bezoekers over wat er kan en mag op het gebied van horeca, evenementen, winkeltijden, bouwactiviteiten enzovoorts op zondag.

Gedacht wordt om het uitgebreide participatieproces vorm te geven door inwoners uit te nodigen zich te verplaatsen in de rol van bestuurder. Wat zou jij doen als bestuurder van de Hoeksche Waard als het gaat om rust en activiteiten op zondag? Welke keuze zou je maken, welke afweging telt zwaar als je kijkt naar de vele aspecten die bij dit onderwerp een rol spelen en waar ligt jouw prioriteit?

Betrekken inwoners, ondernemers en organisaties

Onze samenleving kent een grote verscheidenheid aan wensen en meningen over dit onderwerp. Daarom is het belangrijk die wensen en meningen te kennen, ze met elkaar te wegen en een balans te vinden die past bij deze tijd. Uitgangspunt van de startnotitie is dan ook om samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan de slag te gaan, zodat zij hun stem kunnen laten horen en meedenken in oplossingsrichtingen.

Het uiteindelijke doel is de inbreng van de deelnemers aan het participatietraject te verwerken in een advies aan de gemeenteraad. Zodat de gemeenteraad eind 2023 een integraal beleidsdocument vast kan stellen over dit onderwerp.

Die nota moet enerzijds inwoners, ondernemers, bezoekers en maatschappelijke organisaties duidelijkheid geven over wat op zondag kan en mag. Anderzijds geeft het de gemeente zelf duidelijkheid bij het opstellen en uitvoeren van beleid, het vaststellen van verordeningen en het verlenen van vergunningen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.