Evaluatie groenbeheer

29 september 2022 • 00:00 door de redactie
Evaluatie groenbeheer

Wegen voor de natuur in het oosten van de Hoeksche Waard was het eerste project van HW zoemt. Hiervoor was een op biodiversiteit gericht beheer van wegbermen nodig. Voor de Randweg van Strijen werden met de gemeente Hoeksche Waard afspraken gemaakt voor een ander beheer. De start was hoopvol maar nu zijn we terug bij af. Hoekschewaards Landschap dringt in de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad opnieuw aan op herstel van biodiversiteit.

Wegen voor de natuur

Planten en dieren moeten zich kunnen verplaatsen. Dat is belangrijk om nieuwe leefgebieden te zoeken of een partner voor de voortplanting. HW zoemt, een collectief van mensen en organisaties die zich inzetten voor biodiversiteit, bedacht hiervoor enkele jaren geleden een drietal routes in het oosten van de Hoeksche Waard.

In deze zogenoemde ecologische verbindingen zaten bestaande landschapselementen, kreken, wegbermen en dijktaluds. Een deel van routes moest nog geschikt worden gemaakt voor planten en dieren. Met name wegbermen moesten anders worden beheerd. Maaien op de juiste manier, maaisel afvoeren en faseren zodat bijvoorbeeld insecten altijd voedsel en schuilgelegenheid hebben.

Het project kreeg nationale waardering met een bijdrage van 25.000 euro uit het Innovatiefonds van het Deltaplan voor biodiversiteitsherstel. De start was hoopvol. Het waterschap Hollandse Delta verbeterde het bermbeheer en ook de gemeente Hoeksche Waard paste het beheer van de bermen van Randweg van Strijen aan. Helaas ging dat nu met inzet van de klepelmaaier weer mis.

Klepelmaaier

De klepelmaaier is een machine die met metalen klepels de planten en alles wat daarop leeft kapot slaat, waarna het maaisel in een rottende laag achterblijft. Desastreus voor biodiversiteit. Insecten en andere dieren die in de vorm van eieren, larven of als volwassen exemplaar tussen de planten zitten zijn kansloos. De rottende massa zorgt er voor dat planten eronder afsterven en het brengt meststoffen in de bodem. Het gevolg is verruiging en minder plantensoorten. Zwerfvuil wordt gewoon mee vermalen.

In de oordeelsvormende vergadering van dinsdagavond 27 september 2022 was een evaluatie van het groenbeheer aan de orde. Hierin kwam naar voren dat 95 %  van de bermen van de gemeente Hoeksche Waard geklepeld worden. Klepelen ofwel vernietiging van biodiversiteit is dus norm. Dat moet anders vindt ook Hoekschewaards Landschap. Inspreker Martijn Verweijen drong namens Hoekschewaards Landschap opnieuw aan op meer aandacht voor biodiversiteit.

Bij de meeste fracties in de Raad lijkt hiervoor draagvlak te bestaan. Verantwoordelijk wethouder Van Waveren zegde toe binnen enkele maanden een Uitvoeringagenda biodiversiteit aan de Raad voor te leggen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.