Gemeente lanceert Woonbalans: nieuw instrument voor woningbouwplannen

13 maart 2023 • 00:00 door de redactie
Gemeente lanceert Woonbalans: nieuw instrument voor woningbouwplannen

HOEKSCHE WAARD - Om het tempo van woningbouw te verhogen met behoud van kwaliteit, heeft gemeente Hoeksche Waard de Woonbalans ontwikkeld. De Woonbalans maakt het voor de gemeente makkelijker om een plan voor het bouwen van woningen te beoordelen. Tegelijkertijd kan de partij die de woningen wil bouwen eerder inspelen op de wensen die de gemeente heeft voor de ontwikkeling van de Hoeksche Waard. En bekijken hoe zijn eigen aanvullende wensen een plek kunnen krijgen en mee kunnen wegen in het plan. Ook is het voor de indiener sneller duidelijk of en zo ja met welke aanpassingen een woningbouwplan haalbaar gemaakt kan worden. Door deze manier van werken kan er uiteindelijk sneller gebouwd worden en wordt dus ook de vraag naar woningen eerder ingevuld. En dat met behoud van de kwaliteit die we in de Hoeksche Waard graag willen.

Weging van de wensen voor de Hoeksche Waard
Bij een plan voor woningbouw is het belangrijk dat de partij die met het plan komt, zo snel en concreet mogelijk weet welke wensen en doelen er zijn en hoe de gemeente die ten opzichte van elkaar weegt. Het gaat dan bijvoorbeeld om wensen op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid, betaalbaarheid, inrichting van de openbare ruimte, levensloopbestendigheid en bouwen voor bepaalde doelgroepen. Dat zijn allemaal onderwerpen die de gemeente belangrijk vindt en graag terugziet in woningbouwplannen.

Sneller en beter
“Dat wegen van de verschillende wensen en doelen is in de praktijk best ingewikkeld. Daarom hebben we in de Woonbalans het bestaande beleid vertaald naar 3 thema’s die wij als gemeente voor de woningbouw belangrijk vinden,” licht wethouder Robin Heij (Wonen) toe. “Zo kunnen we de onderwerpen onderling met elkaar vergelijken. De indiener van het woningbouwplan kan hierdoor, samen met de gemeente, rekening houden met deze verschillende wensen bij het maken van keuzes en bij het haalbaar maken van zijn plan. En de indiener van het plan kan bekijken hoe zijn eigen aanvullende wensen een plek kunnen krijgen op de balans en mee kunnen wegen. De Woonbalans zorgt ervoor dat alle onderwerpen die de gemeente belangrijk vindt voor een kwalitatief goed woningbouwplan worden bekeken, besproken en gewogen. Daarmee is er sneller duidelijkheid over de haalbaarheid en wenselijkheid van plannen en kan de bouwer sneller aan de slag met de verdere uitwerking van het plan, waarbij de onderwerpen van begin tot einde in beeld zijn. Zo voorkom je dat je later nog tegen onderwerpen aanloopt die niet wenselijk of haalbaar zijn en die mogelijk weer voor vertraging zorgen. En het zorgt ervoor dat er gebouwd wordt waar nu behoefte aan is en waar de Hoeksche Waard ook in de toekomst nog blij mee is. De juiste woningen voor de juiste prijs op de juiste plek.”

Meer samenhang in woningbouwplannen
De wensen en doelen voor woningbouwplannen gaan verder dan het onderwerp wonen. Ook onderwerpen als duurzaamheid, verkeer en bereikbaarheid, zorg en welzijn en de voorzieningen in de buurt zijn belangrijk. Daarom ontwikkelde gemeente Hoeksche Waard de Woonbalans vanuit een brede blik, is er een duidelijke link met de omgevingsvisie (de lange termijnvisie voor de fysieke leefomgeving van de gemeente) en is naast wethouder Heij ook Adriaan van der Wulp als wethouder Ruimtelijke Ordening (Omgevingswet) betrokken. Van der Wulp: “Door de Woonbalans op deze manier op te zetten, geeft de gemeente nog meer invulling aan het werken volgens de nieuwe Omgevingswet. Dus: kijken naar het grotere plaatje en thema’s in samenhang bekijken en beoordelen. Maar wel op een toegankelijke en praktische manier die ruimte geeft voor maatwerk. Want, elk plan en elke situatie is verschillend. Zo kom je tot een kwalitatief beter en kansrijker plan.”

De 3 thema’s in de Woonbalans 
De 3 centrale thema’s die voor woningbouwplannen in de Woonbalans worden genoemd en besproken zijn:   

1.   bouwen aan de toekomst (de toekomstbestendigheid van de gebouwen)

2.   bouwen aan vitale dorpen (heeft het woningbouwplan een toegevoegde waarde voor de omgeving (het dorp))

3.   bouwen voor iedereen (de aansluiting op de lokale behoefte die er nu, maar ook in de toekomst is)   

Deze 3 thema’s zijn verder uitgewerkt in samenhangende onderwerpen en uitgangspunten. Op basis hiervan kunnen betrokkenen, de planontwikkelaar en de deskundigen van de gemeente, zaken met elkaar bespreken en ten opzichte van elkaar ‘wegen’.

U kunt de Woonbalans bekijken op onze website via www.gemeentehw.nl/wooninitiatief-indienen.<http://www.gemeentehw.nl/wooninitiatief-indienen>

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.