Ontwerp-bestemmingsplan Molenpolder gaat ter inzage

15 december 2023 • 00:00 door de redactie
Ontwerp-bestemmingsplan Molenpolder gaat ter inzage

NUMANSDORP - Vandaag tekenden wethouder Robin Heij en de heren Ed Maas en Ad Ton van projectontwikkelaar Midstate een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de Molenpolder in Numansdorp. De ondertekening is een formele bekrachtiging van de samenwerking. Het betekent dat beide organisaties een stap verder zijn om de Molenpolder in Numansdorp te kunnen gaan ontwikkelen. Met deze formele stap kan het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd.

Wethouder Heij: “Het is fijn dat we weer een stap hebben gezet en dat onze samenwerking nu ook officieel bekrachtigd is. We hebben de gemeenschappelijke wens om in de Molenpolder aan de slag te gaan. Deze aan het Hollandsch Diep gelegen polder aan de zuidrand van de Hoeksche Waard geeft ons de kans om natuur en recreatie aan het water te versterken, de toegankelijkheid van het Hollandsch Diep te vergroten en om naar behoefte woningen te bouwen. Dat zijn wensen die leven bij onze inwoners. Tegelijkertijd kunnen we met deze ontwikkeling het verkeer op de centrale as in Numansdorp verminderen door de aanleg van een westelijke ontsluitingsroute. Ook wordt de oude bedrijfslocatie ’t Hooft en van Prooijen gesaneerd. Op dit moment werken we vooral aan een verdere uitwerking van de plannen. De uitvoering is, als alles naar wens verloopt, pas over een aantal jaren aan de orde.”

Ontwikkelbeeld Numansdorp
Numansdorp is een levendig dorp. Eerder dit jaar is met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen gekeken naar welke voorzieningen het dorp nu heeft, waar wensen liggen en welke ontwikkelingen in de nabije en wat verdere toekomst spelen. Daaruit ontstond het Ontwikkelbeeld Numansdorp. De genoemde kwaliteiten die het dorp heeft zijn de ligging aan het water, het dorpse karakter, een grote saamhorigheid en een rijk verenigingsleven, een landelijke omgeving met prachtige natuur en een compleet en aantrekkelijk winkelaanbod.

De wensen van inwoners gingen vooral over het uitbreiden van de recreatiemogelijkheden aan het water in combinatie met fiets- en wandelroutes en het beleefbaar maken van de oever langs het Hollandsch Diep. Meer groen, meer woningen voor jongeren en senioren, uitbreiden en levendiger maken van het centrum en het verminderen van de auto’s op de wegen. Een grote wens van veel inwoners van Numansdorp is om het verkeer op de route dwars door het dorpscentrum, de centrale as, te verminderen. De ontwikkeling van de Molenpolder kan hier een belangrijke bijdrage aan
leveren. 

Inloopavond druk bezocht
Op 20 november 2023 organiseerden Midstate en de gemeente een inloopavond voor belangstellenden en omwonenden van het gebied. Zo'n 125 inwoners maakten hier gebruik van en bezochten de bijeenkomst. Voorafgaand en na de inloopavond hadden inwoners ook de mogelijkheid om vragen te stellen en hun mening te geven via een online vragenlijst.

Hoe nu verder?
Nu de overeenkomst is ondertekend, kan de gemeente het ontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen voor de ontwikkeling van de Molenpolder. Nu mogen de gronden alleen agrarisch gebruikt worden. Met het nieuwe bestemmingsplan worden woningen, recreatie en natuur mogelijk. Het plan ligt vanaf 21 december 2023 ter inzage. Iedereen kan 6 weken op het plan reageren. Ook worden de reacties en vragen die we ontvingen tijdens en na de inloopbijeenkomst en via de vragenlijst verwerkt en beantwoord.

De bedoeling is dat de gemeenteraad over zowel het bestemmingsplan Molenpolder als het bestemmingsplan westelijke ontsluitingsroute een besluit nemen in dezelfde raadsvergadering. Dit duurt nog enige tijd. Begin volgend jaar presenteren we de tracéstudie voor de westelijke ontsluitingsroute. Verschillende mogelijkheden worden onderzocht en daaruit volgt de keuze voor een voorkeurstracé. Ook daarbij worden belanghebbenden betrokken. Pas als een voorkeurstracé bestuurlijk is vastgesteld, wordt dit uitgewerkt in een omgevingsplan.

Meer informatie
Meer informatie over de ontwikkelingen rondom de Molenpolder is te vinden op de website van gemeente Hoeksche Waard www.gemeentehw.nl/molenpolder en op www.demolenpolder.nl.

Fotograaf: Casper Streefkerk.
Fotobijschrift: Van links naar rechts: de heer A. Ton, de heer R. Heij en de heer E. Maas.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.