logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...

Meer aandacht voor gezonde voeding in ziekenhuizen

Ziekenhuizen hebben meer en meer aandacht voor gezonde voeding voor hun patiënten. Dit blijkt uit een enquête uitgevoerd onder 52 ziekenhuizen. De overgrote meerderheid van de ziekenhuizen heeft een visie met betrekking tot een gezond voedingsaanbod. Ook blijkt uit de enquête, uitgevoerd vanuit het project ‘Goede Zorg Proef Je’, dat er richtlijnen zijn voor tussendoortjes bij de meeste deelnemende ziekenhuizen.

Richtlijnen goede voeding
94 procent van alle ziekenhuizen die zijn ondervraagd baseren het voedingsaanbod voor patiënten op de zogeheten ‘Richtlijnen goede voeding’. Alle ziekenhuizen hebben daarnaast een passend aanbod voor patiënten met specifieke diëten of het risico op ondervoeding. 92 procent van de ziekenhuislocaties hanteert richtlijnen voor de voedingswaarden van de aangeboden tussendoortjes. Deze worden doorgaans ingezet bij het voorkomen en behandelen van ondervoeding.

Voor sommige doelgroepen zijn er extra voedingsmiddelen of supplementen nodig. Zo kan de behandelend arts het innemen van extra vitamine C aanraden voor patiënten met een lage weerstand of laag energieniveau. Ook extra vitamine D, ijzersupplementen en extra eiwitten worden regelmatig voorgeschreven als onderdeel van een behandeling.

Gezonde voeding voor medewerkers
Niet alleen is er een visie op een gezond voedingsaanbod voor patiënten, maar ongeveer de helft van de ondervraagde ziekenhuizen heeft tevens een visie op gezonde voeding voor medewerkers en bezoekers. Gezonde keuzes zijn steeds vanzelfsprekender op (basis)scholen en andere openbare plekken. Veel ziekenhuizen geven hierover aan dat ze nog werken aan een optimalisatie van het voedingsaanbod, of de visie willen actualiseren. Dit blijkt uit de uitslagen van de enquête.

Samenwerken verschillende afdelingen
In vrijwel alle ondervraagde ziekenhuizen zijn er verschillende afdelingen betrokken bij het bepalen van het voedingsaanbod. Zo zijn onder andere de afdelingen diëtiek en de facilitaire dienst betrokken bij de afstemming van het assortiment. In 75 procent van de ziekenhuizen wordt ook gesproken met de cateraars en koks over de aan te bieden maaltijden, zodat deze voldoen aan de Richtlijnen goede voeding.

Goede Zorg Proef Je
Het project “Goede Zorg Proef Je” is een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Alliantie Voeding in de Zorg. In het project wordt de expertise van diverse organen ingezet, waaronder dat van de Stuurgroep Ondervoeding en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Binnen het project verschijnt dit najaar een factsheet “Gezonder Voedingsaanbod”, dat onderdeel gaat zijn van een complete toolkit die zich richt op betere voeding in de zorg. Daarbij wordt er een stappenplan gelanceerd om de voeding voor patiënten, bezoekers en medewerkers gezonder te maken.

Met deze praktische toolkit kunnen ziekenhuizen aan de slag om in een aantal stappen het voedingsaanbod verantwoorder te maken.

Belang juiste voeding
De juiste voeding is van groot belang tijdens zowel de ziekte als het herstel. De meerwaarde van de diëtist is in veel ziekenhuizen nog onduidelijk. Ook voor de patiënten zelf ligt de prioriteit vaak bij de medische zorg. Het project “SamenVoedingsWijzer”, dat is uitgevoerd in samenwerking met de Alliantie Voeding in de Zorg en Wageningen Universiteit, heeft een digitaal instrument ontwikkeld dat de patiënt en diëtist duidelijker inzicht geeft in de voedingsinname.