logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...

Inhoudsopgave "De vlasserij in 's-Gravendeel"

Terug naar voorwoord Volgende

Economische, sociale en culturele betekenis van de vlasteelt en vlasbewerking
voor 's-Gravendeel vanaf de achttiende eeuw tot het einde.

Doctoraalscriptie Maatschappijgeschiedenis van Marjon Kunst, april 2003

Download de scriptie als PDF-bestand

 1. Inleiding
  1. Aanleiding voor het onderzoek en vraagstelling
  2. Operationalisering van de vraagstelling
  3. Afbakening van het onderwerp
  4. Bronnen
 2. De vlasserij: vlasteelt en vlasbewerking
  1. Vlasteelt
   1. Beschrijving en soorten
   2. Zaaien en oogsten
   3. Plukken en binden
  2. Vlasbewerking
   1. Repelen
   2. Roten
   3. Braken en zwingelen
   4. Opmaken
  3. Eindproducten
 3. De vlasserij in Europa en Nederland
  1. Europa
   1. Vlasteelt in Europa
   2. Vlasbewerking in Europa
   3. Concurrerende vezels
  2. Nederland
   1. Vlasteelt in Nederland
   2. Vlasbewerking in Nederland
  3. Zuid-Holland
   1. Vlasteelt in Zuid-Holland
   2. Vlasbewerking in Zuid-Holland
 4. De vlasserij in ’s-Gravendeel: economische aspecten
  1. De periode tot 1880
   1. Dordrecht en Rotterdam
   2. De Hoeksche Waard en ’s-Gravendeel
   3. Vlasteelt en vlasbewerking in ’s-Gravendeel
  2. De periode na 1880
   1. Dordrecht en Rotterdam
   2. De Hoeksche Waard en ’s-Gravendeel
   3. Vlasteelt en vlasbewerking in ’s-Gravendeel
    1. Algemene beschrijving van de vlasserij in ’s-Gravendeel
    2. Hoogtepunten en dieptepunten
     1. 1880-1917
     2. 1918-1948
     3. 1949-1965
     4. Na 1966
 5. De vlasserij in ’s-Gravendeel: sociale en culturele aspecten
  1. Arbeidsomstandigheden
   1. Voorzieningen
   2. Ongelukken en branden
  2. Loon en aanvullingen
  3. Afhankelijkheid vlasarbeiders
  4. Arbeidsverhoudingen
  5. Lidmaatschap vakorganisaties
   1. Arbeidsonrust
  6. Onderwijs en vakbekwaamheid
  7. Culturele uitingen
 6. Conclusie

Bijlage 1     Lijst van schema’s, tekeningen, tabellen, grafieken en foto’s
Bijlage 2     Archiefbronnen en literatuur
Bijlage 3     Lijst geïnterviewden
Bijlage 4     Vlasareaal en productie gezwingeld vlas in Europa en de wereld 1954-1970
Bijlage 5     Beteelde hectaren vlas per provincie in Nederland 1851-1935
Bijlage 6     Uitvoer onbewerkt vlas uit Nederland 1920-1943
Bijlage 7     Uitvoer bewerkt vlas uit Nederland 1889-1970
Bijlage 8     Lijst namen uit kaartenbakken Streekmuseum Heinenoord
Bijlage 9     Familieverbanden op basis van aandelenoverdracht Coöperatie Schenkeldijk
Bijlage 10   Bestuur Coöperatieve Warmwatervlasroterij Schenkeldijk
Bijlage 11   Leden Coöperatieve Warmwatervlasroterij Schenkeldijk
Bijlage 12   Lijst vlasserijen in ’s-Gravendeel vanaf 1920
Bijlage 13   Overzicht vergunningen vlasserij ’s-Gravendeel
Bijlage 14   Aantal gerote bakken Cooperatie 1920-1967
Bijlage 15   Nijverheidsstatistiek vlasserijen 1887 H.W.E. Struve en A.A. Bekaar
Bijlage 16   Diverse versies van het vlasraadsel en gedichten
Bijlage 17   Woordenlijst