logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...

Huisartsenpost

Terug naar index gezondheidszorg

Huisartsenpost Hoeksche Waard

Kerkstraat 26 3286 AK Klaaswaal, 0186 - 576 660

Buiten kantoortijden, dus 's avonds, 's nachts en in het weekend, kunt u vanaf 13 mei 2002 voor spoedeisende hulp terecht bij de Huisartsenpost Hoeksche Waard.

Wat is de Huisartsenpost?

De Huisartsenpost voor de Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen in deze regio. De Huisartsenpost regelt de huisartsenhulp buiten kantoortijden, dus in avond, nacht en weekend voor alle inwoners van de Hoeksche Waard, behalve voor de inwoners van de gemeente Korendijk.

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt ons bereiken op 0186 - 576660.

Door wie wordt u geholpen?

U krijgt eerst een speciaal opgeleide doktersassistente aan de lijn. Zij kan op veel vragen al een antwoord geven. Indien gewenst overlegt ze met de op de post aanwezige huisarts of ze verbindt u met de huisarts door. Ook kan de assistente voor u een afspraak maken met de op de post aanwezige huisarts. In acute gevallen wordt u opgevangen door de EHBO-verpleegkundige op de post die voor u zorgt totdat de arts beschikbaar is. Deze verpleegkundige zal ook voor de behandeling van kleine verwondingen zorgdragen. Als het medisch onverantwoord is de patiënt te vervoeren, komt de huisarts thuis langs.

Hoe krijgt u uw medicijnen?

In hetzelfde gebouw is een apotheek gevestigd. Medicijnen die worden voorgeschreven tijdens de dienst kunnen daar worden afgehaald.

Waar kunt u terecht?

U kunt de huisarts alleen bezoeken na telefonisch overleg. De post is gevestigd aan de Kerkstraat 26 in Klaaswaal. Op hetzelfde adres zitten ook een apotheek en een huisartsenpraktijk.

Wat te doen als u geen eigen vervoer heeft?

Als het vanuit medisch oogpunt verantwoord is om naar het spreekuur te komen, wordt erop gerekend dat u dan ook zelf vervoer regelt.

Met welke problemen kunt u terecht?

U kunt hier terecht met al die zaken, waarvan de behandeling niet tot de volgende normale werkdag kan wachten. Daaronder vallen ook kleine hechtwonden en lichte ongevallen. Voordat u belt, gebruikte medicijnen bij de hand houden en bij koorts de temperatuur opnemen.

Met welke problemen kunt u niet terecht?

Hinderlijke, maar niet spoedeisende klachten zullen moeten wachten tot het normale spreekuur. Herhalingsrecepten voor niet noodzakelijke medicijnen schrijven wij niet uit. Als u op gewone werkdagen geen tijd heeft om de eigen huisarts te bezoeken mag dat geen reden zijn om de Huisartsenpost te raadplegen.

Hoe is de betaling geregeld?

Voor elk contact met het team van de Huisartsenpost ontvangt u een rekening. De kosten voor deze contacten liggen aanmerkelijk hoger dan die van contacten met uw huisarts tijdens kantooruren. Indien u verzekerd bent, particulier of ziekenfonds, kunt u deze kosten verhalen op uw verzekeraar.