logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...

Genealogie

Bron: o.m. jubileumboek 's-Gravendeel 1593-1993, met dank aan dhr. P. Verdonk.

Veel voorkomende namen in 's-Gravendeel

Een aantal familienamen kan gerekend worden tot bekende 's-Gravendeelse namen. Sommige gaan generaties terug in 's-Gravendeel, vaak tot de oorspronkelijke bewoners van omstreeks 1600. Hoe ouder, des te moeilijker is het vaak om de herkomst vast te stellen. Sommige namen die vroeger uitgebreid voorkwamen, komen door uitsterven in de mannelijke lijn of door vertrek naar elders veel minder of helemaal niet meer voor. Als het aantal vermeldingen van 's-Gravendeel in de telefoongids van 1990 als maatstaf mag gelden voor het voorkomen van een bepaalde naam, komt men tot een dertigtal meest omvangrijke familienamen:

60-70 maal De Zeeuw
50-60 maal geen
40-50 maal De Geus, Mol, Visser en Naaktgeboren
30-40 maal De Man, Van der Wulp en Van Twist
20-30 maal Barth, De(n) Boer, Den Hartog, Kooy, Kranendonk, Robbemon(d)t, Sint Nicolaas en Verkerk
15-20 maal Aardoom, Baars, Barendrecht/-dregt, Huisman, Kwakernaat, Reedijk, Smaal, Trompetter, Verdonk en Waardenburg
10-15 maal Boudewijns, Brand, Dekker, Van der Feest, Goud(t), Tuk en De Vlaming

Deze namen komen voor in zeker meer dan de helft van de 's-Gravendeelse gezinnen, hetzij man of vrouw.

Namen die vroeger veel voorkwamen, maar nu veel minder en enkelen zelfs helemaal niet meer zijn o.a. Dorst, Van der Giessen, Van Ham, Kleinjan, De Kreek, Mookhoek, Moret, Quartel, Stam, Stooker, Ui(j)tterlinden, Vroman en Wolst.

Herkomst van de namen

Toen in 1593 's-Gravendeel "nieuw land" was geworden vestigden zich daar gezinnen uit het "oude land", zoals De Geus en Van der Wulp uit Maasdam. Opvallend is dat veel namen hun herkomst vinden in de omgeving van Barendrecht, Grote Lindt, Ridderkerk, IJsselmonde en Zwijndrecht.

Als voorbeelden mogen dienen: Naaktgeboren, De Man, Sint Nicolaas, Kranendonk, Barendrecht, Molendijk, In 't Veld, Van der Linden en Ui(j)tterlinden.

Namen als Alblas, Den Hartog en Kooi(j)man zijn inheems in de Alblasserwaard. Kwakernaat in Gorinchem en omgeving. Van Waardenburg en Van Rossum in West Gelderland. Namen als Biesheuvel, Robbemond(t), Wildeman, Van Wijk en zeer waarschijnlijk ook Van der Giessen vinden hun herkomst in het land van Altena. De naam Trompetter komt veel voor in Alkmaar en in de kop van Noord-Holland. Ook uit Vlaanderen is een aantal namen afkomstig. Asselman uit Mechelen, Moret en Wardenier uit Antwerpen en vermoedelijk ook De Vlaming, zoals De Zeeuw uit Zeeland. De 's-Gravendeelse Verdonken kunnen afkomstig zijn uit Gorinchem of naaste omgevng en mogelijk uit Vlaanderen. Interessant is ook dat namen zijn "geïmporteerd" door chirurgijns, schoolmeesters en veldwachters. De chirurgijn Van Iperen uit Dordrecht (ca. 1780), de schoolmeester Van Moerkerken (ca. 1680) uit Mijnsheerenland en de veldwachter Johan Frederik Barth, geb. 1760 te Fulda in Duitsland, overleden in 1823 te 's-Gravendeel, zijn hier voorbeelden van.

Stamreeksen en kwartierstaten

Op het digitaal dorp kunt u tien stamreeksen vinden.

Negen hiervan zijn eerder gepubliceerd in de kwartaaluitgave van de Historische Vereniging: "'s-Gravendeel door de eeuwen heen". Het betreft de stamreeksen van Barth (gepubliceerd in 1996), Bijl (gepubliceerd in 1999), De Geus (gepubliceerd in 2003), Van Kleef (gepubliceerd in 1998), Moret (gepubliceerd in 1996), Robbemont (gepubliceerd in 2000), Schouwenburg (gepubliceerd in 1997), Stooker (samengesteld door dhr. M. Tak) en Wildschut (gepubliceerd in 2005). Klik op de namen om de stamreeksen te bekijken. Heeft u aanvullingen op deze stamreeksen, dan graag een e-mail naar de samensteller dhr. A. Mol.

De tiende stamreeks, Visser, is eerder gepubliceerd in het jubileumboek 's-Gravendeel 1593-1993, uitgegeven door Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel. Deze stamreeks is samengesteld door Bert Visser. Heeft u een aanvulling op deze reeks, graag een e-mail aan Hessel Visser.

Overige stamreeksen die in het jubileumboek opgenomen zijn: De Geus, Van der Giessen, Kleinjan, De Man, Mol, Verdonk, Van der Wulp en De Zeeuw. Deze stamreeksen, met uitzondering van Verdonk, zijn samengesteld door ir. J.A. van der Giessen te 's-Gravenhage. De stamreeks Verdonk is samengesteld door dhr. P. Verdonk te Diemen en te vinden op zijn website.

Op eerdergenoemde website van dhr. Verdonk is tevens de complete genealogie van Verdonk te vinden. Andere namen die daar 3x of meer op voorkomen zijn: Bakker, Barendrecht, Brand, Buitendijk, Dekkers, De Geus, Gravendeel, De Groot, Huisman, Kieboom, Kluit, Kwakernaat, Van der Linden, De Man, Mol, Naaktgeboren, Quartel, Sneep, Spruyt, Stam, Stooker, Van Twist, In 't Veld, Verhey, Verkerck, Vermaas, Verrijp, Visser, De Vries, Van Waardenburg, Van der Wulp, De Zeeuw en Zijderveld. Als u aanvullingen of correcties op deze reeksen heeft graag een e-mail naar de samensteller dhr. P. Verdonk.

Deze stamreeksen zijn ook te vinden op het internet: Van Ham, Kleinjan, Jacob Mol (kwartierstaat), Naaktgeboren, Smaal, Smaal (genealogie), Stam, Tak (kwartierstaat), De Zeeuw en A. Zuiderent (kwartierstaat). Klik op de namen om naar de betreffende sites te gaan. Voor aanvullingen of correcties op deze stamreeksen graag een mailtje aan de samenstellers, hun adres is op de desbetreffende website te vinden.

De volgende stamreeksen zijn opgenomen in het maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging "Gens Nostra", waarschijnlijk in een van de nummers van het 4e kwartaal 1993: Naaktgeboren en Smaal.

Onderzoek door Willeke Molema-Smitshoek

Voor leden van Ons Voorgeslacht zijn de publicaties in het maandblad digitaal te raadplegen op Hogenda.nl.

Deel 1

Fragmenten uit mijn kwartierstaat in 's-Gravendeel. Deel 1: De familie Lapper.

In 1617 wordt voor het eerst een Willem Ariensz. Lapper vermeld in ’s-Gravendeel. Hij wordt vermeld zowel onder patroniem als met een achternaam. Hij bezit een huis in de Langestraat. Wellicht was hij schoenlapper en komt daar de naam Lapper vandaan, maar daar zijn geen bewijzen voor gevonden.

Het artikel is gepubliceerd in: Maandblad ‘Ons Voorgeslacht’ van de Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht, juli/augustus 2020, p. 331-336.

Deel 2

Fragmenten uit mijn kwartierstaat in 's-Gravendeel. Deel 2: De familie Huijsman.

Huijsman is nu nog een veel voorkomende naam in de Mookhoek en Schenkeldijk. Naar mijn weten is er nog nooit over deze familie gepubliceerd, behalve in het tijdschrift ’s-Gravendeel door de eeuwen heen. Dat is echter een kort overzicht zonder bronvermeldingen. Ik heb geprobeerd het wat meer aan te vullen, maar sta natuurlijk open voor aanvullingen van uw kant.

Publicatie Maandblad van de Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht', september 2020, p. 357-363.

Deel 3

Fragmenten uit mijn kwartierstaat in 's-Gravendeel. Deel 3: De familie Stoocker.

De naam Stooker, Stoocker, Stoker wordt voor het eerst gebruikt door de kinderen van Pieter Joostensz. (IIa.). Waardoor de naam is ontstaan, is niet duidelijk. Stoker is een beroepsnaam en kan meerdere betekenissen hebben, zoals stoker op een schip, van drank of in een pannenbakkerij. Bij deze familie Stoocker zou het ook kunnen gaan om iemand die de bakens in de rivier ontsteekt.
De kinderen van de broer van Pieter Joostensz., Arie Joostensz. gaan de namen Haverboer en ’t Jong (’t Jonck) voeren.

Publicatie Maandblad van de Hollandse Vereniging voor genealogie 'Ons Voorgeslacht',  februari 2021, p. 61-85.

Genealogische bronnen t.b.v. onderzoek

Een aantal data ontbreekt in de 's-Gravendeelse stamreeksen. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat nagenoeg alle doop-, trouw- en begraafboeken van 's-Gravendeel ontbreken. Tussen 1930 en 1940 zijn deze als oude rommel verbrand door een al te ijverige archiefambtenaar. De toenmalige gemeentesecretaris van Puttershoek, dhr. Van Es van der Haven, schijnt nog aantekeningen gemaakt te hebben uit deze boeken. Zijn genealogische nalatenschap is opgenomen in het archief van Museum Hoeksche Waard (Hofweg 13, 3274 BK Heinenoord, tel. 0186-601535). Op het Rijksarchief in Den Haag berust ook nog een handschrift waarin aantekeningen voorkomen uit de verbrande boeken.

Arie Butterman, Piet en Willeke Molema hebben een reconstructie gemaakt van een deel van het verloren gegane doopboek op basis van de huwelijkse bijlagen. Deze reconstructie kunt u vinden op de website van de familie Molema.

Ook op de website van Martine Zoeteman is genealogisch materiaal te vinden.

Mr A.K. Vink schreef in het tijdschrift Sibbe 1e jaargang 1941, bldz. 297 over "Een molenaars- en vlaskoopersfamilie van Rossum uit 's-Gravendeel". In de aanhef van zijn artikel schrijft hij: "De aantekeningen zijn hierom belangwekkend, omdat de oude kerkboeken, waaruit geput is, thans niet meer aanwezig zijn." Hij deed dus nog onderzoek in die boeken en publiceerde daarover in 1941.

Aan de hand van notarieel, rechterlijk en weeskamerarchief kon echter nog veel worden achterhaald. Deze archieven werden vooral toegankelijk gemaakt door dhr. dr. D.W. Gravendeel, die dit op film liet plaatsen, er uittreksels van maakte en het geheel ter beschikking stelde van het streekmuseum, waar dit alles werd geficheerd.

Dhr. Gravendeel heeft ook in het Genealogisch maandblad "Ons Voorgeslacht" in 1966 en 1967 (te vinden in het museum) lidmatenlijsten uit de 18e eeuw van de Nederlands Hervormde Gemeente gepubliceerd. Er was toen maar één kerk en ongeveer 50% van de bevolking was daar belijdend lidmaat van. Zie de index hieronder.

Jaargang Bladzijdes Omschrijving
1966 102-104 Lidmaten die met attestatie naar elders vertrokken zijn in de periode 1708-1751
1966 105-109, 411- 412, 430-432 Lidmaten van 1706, 1714 en 1723. Namen per straat of buurt.
1966 597-602 Namen van personen die op belijdenis of attestatie zijn aangenomen als lidmaat over de periode 1708-1815. In het geval van attestatie is tevens de plaats van herkomst genoemd. Soms staat erbij waar men woonde.
1967 22-25, 55-68, 78-83, 130-1
 35, 149-157, 364-368

 
In 1680 zijn volkstellingen gehouden. Hier zijn twee lijsten van: één van de inwoners en één van de huiseigenaren.

Een andere bron zijn de aantekeningen van dhr. N. v.d. Wulp die hij in de loop der jaren evenals zijn voorouders begrafenisondernemers (doodbidders) heeft gemaakt. Deze zijn door anderen overgenomen en ook in het museum terechtgekomen.

Er zijn twee boeken uitgegeven onder de titel "Geschiedenis van Dordrecht". In het tweede deel staat ook informatie over de geschiedenis van 's-Gravendeel. Daar wordt een volkstelling uit 1622 vermeld die na het 12-jarig bestand (1609-1621) werd gehouden t.b.v. een belastingaanslag van f 1,- per inwoner. Naast het inwoneraantal van Dordrecht worden ook die van de omliggende gemeenten genoemd. 's-Gravendeel telde toen 558 inwoners.

Boek "Geschiedenis van Dordrecht", deel II: ISBN 90 6550 601 2

Als u geïnteresseerd bent in de genealogie van 's-Gravendeel (en de Hoeksche Waard) is het Museum Hoeksche Waard dé plaats waar u kunt beginnen te zoeken. Ook kunt u de historische vereniging 's-Gravendeel benaderen. Mevrouw M.E. van Putten-Visser, Singel 21, 3295 GJ 's-Gravendeel, tel. 078-6733705 beheert het secretariaat. Jaap Visser is de contactpersoon voor genealogie.