logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...

Forum - Onderwerp: Herindelen of samenwerken

Voeg een onderwerp toe Terug naar onderwerpenlijst Terug naar forumlijst

De stelling en reacties zijn meningen van de inzenders. Plaatsing betekent niet dat de redactie van digitaal dorp 's-Gravendeel deze meningen deelt. Schuttingtaal, op de persoon spelen en onzinnige reacties zijn niet toegestaan. Daardoor kan het zijn dat uw reactie (gedeeltelijk) wordt verwijderd. Misbruik kunt u melden via het e-mailformulier.

Stelling:


>> Voeg een reactie toe <<

Er is een discussie ontstaan of de gemeente Binnenmaas moet fuseren met alle vier de andere gemeenten. De vraag is echter wat beter is: Eerst met Strijen samen gaan en pas later met de anderen of gelijk in één keer een complete fusie van vijf gemeenten? Probeer uw opmerkingen zo objectief mogelijk weer te geven en onderbouw het alstublieft met duidelijke argumenten. Deze discussie is door de redactie verbreed naar 'Herindelen of samenwerken'
Hessel Visser, 26-01-2014 11:35.

Reacties

<<  <  1  2 3  4  5   >  >>
Geachte Seuters en overige Hoeksewaarders, het is me wat, de samenvoeging is niet te voorkomen, 'vooruitgang' heet dat. en zoals u weet is niet elke vooruitgang een verbetering. dus het onvermijdelijke is wel te vertragen, maar niet te stoppen. dat vertragen heeft u en mij al heel veel gekost. en zal nog veel meer kosten als de huidige 'tempeltjes' hun reserves opmaken. iets dat al lang gaande is. naarmate het besef dat samensmelten onvermijdelijk is, loopt het tempo van potverteren in evenredig op. minder overheids dienaren beperkt eveneens de corruptie. en ja, de afstand van burger tot bestuurder wordt groter, maar hoe vaak spreekt u nu een gemeentebestuurder? maakt deze vergroting dan echt een verschil? tel uw knopen en veel wijsheid op 15 maart gewenst! groeten, Dré
Dré Jansen, 08-03-2017 12:06.
BURGERPEILING GEEFT VERTROUWEN TERUG AAN BURGERS De burgerpeiling doet er toe! Tegenstanders willen u doen geloven van niet. Zij lopen onder ‘regie’ van gedeputeerde Van der Sande in ganzenpas achter een gemanipuleerde en via vuige machinaties opgelegde herindeling aan. Op 2 november mocht Van der Sande in de Statencommissie al zijn doorgestoken kaart spelen. Met maar één doel: de burgerpeiling de pas afsnijden en u – de inwoner – buiten spel zetten. Het is een ONDEMOCRATISCHE beslissing! Grote vraagtekens moeten gezet worden bij de meerderheid van de provinciale politieke partijen. Zij toonden weinig op te hebben met moraal en integriteit en haalden hun schouders op bij insprekers, die melding maakten van het manipuleren en uit elkaar spelen van raads- en statenleden door gedeputeerde Van der Sande. Onfris. En daarna de mond vol hebben van respect voor de burgers en respect voor de vertegenwoordigende democratie in de HW? Misselijkmakend. De enige heldere toon in de kakofonie van politieke geluiden over de bestuurlijke toekomst is de stem van de burger. Wie VOOR de BURGERPEILING is, is voor ‘VERTROUWEN’. ‘Vertrouwen in elkaar, vertrouwen in de burger zijn de kaarten die de ‘samenwerkers’ keer op keer op tafel legden. En met het organiseren van een burgerpeiling steken ze voor de inwoners nog één keer krachtig hun nek boven het maaiveld uit. En juist dat maakt kennelijk het slechtste los bij de voorstanders van een opgelegde herindeling: het onkruid, dat ‘verdeel en heers’ heet, vond al voor de zomer voedingsbodem en tiert nog welig. Het is als een nachtvorst in het voorjaar, die schade doet aan de bloemen van democratische genegenheid die bloeien in mijn tuin. Het is dor in mijn politieke hof, maar ik blijf tuinieren. In het fusievraagstuk is een groot gebrek aan vertrouwen ontstaan tussen de inwoners en de politieke elite. Deze politieke partijen, die meer op hebben met de mening van de branche-organisatie dan die van de inwoners, lokale ondernemers en verenigingen, lijden al jaren aan bloedarmoede. Zij snakken naar het moment dat zij hun krachten kunnen bundelen in één afdeling en één fractie HW. Zij zijn echter ‘per ongeluk’ vergeten hun visies op de toekomst van de HW te delen met de inwoners. En dat is een geweldige omissie, want daardoor wordt de kloof tussen politieke elite en de burger alleen maar groter. Voor vertrouwen moet je bruggen bouwen. Daarvoor hebben de ‘samenwerkers’ een uniek en nieuw ‘samenwerkingsmodel met doorzettingsmacht’ gelanceerd. De huidige regionale samenwerking kent al een flink aantal stevige pijlers. Doorzettingsmacht is het laatste brugelement, dat op deze pijlers getakeld moet worden; snellere besluitvorming en nog betere benutting van (economische) mogelijkheden voor de gehele HW en hun inwoners liggen binnen handbereik. Maar die hand, die nodig is om dat laatste, door de ‘samenwerkers’ aangeleverde brugelement op zijn plaats te leggen, wordt onder orders van Van der Sande verborgen gehouden. Wat de gedeputeerde daar ook over mag brullen: ervaringsdeskundigen, experts, voorstanders én een flink deel van de tegenstanders zijn het er over eens dat het samenwerkingsmodel een meer dan volwaardig alternatief is voor herindeling! Een sterke samenleving ontstaat dààr waar mensen, dus ook politici, nog beter willen samenwerken! Strijen en Oud-Beijerland (2 dorpen met 33.000 inwoners) zien niets in een burgerpeiling. Zouden ze vrezen dat, net als in 2003, meer dan 80% van hun inwoners zich tegen een herindeling zal uitspreken? Angst is ook hier een slechte raadgever. Inwoners in de hele Hoeksche Waard behoren een stem te hebben in een besluit over het mogelijk opheffen van hun eigen gemeente. Hoe kan je jezelf volksvertegenwoordiger noemen en een burgerpeiling over zo’n onderwerp blokkeren? Gelukkig bieden Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk (12 dorpen en 3 buurtschappen met ruim 52.000 inwoners) u als inwoner wel die gelegenheid. Het is dus nu aan u, de kiezer, om uw stem op de toekomst van de HW uit te brengen. De hoge heren hebben geprobeerd u buiten spel te zetten. Maar nu is het uw kans. Pak deze kans! Laat u niets wijs maken: het heeft zin! De uitslagen leggen een groot gewicht in de schaal voor besluitvorming straks in de Tweede Kamer en eventueel Eerste Kamer. Naast het draagvlak onder gemeenteraden – waarvan er al drie tegen en twee voor herindeling zijn – is het draagvlak onder inwoners voor de Tweede Kamer van doorslaggevende betekenis. Ik vertrouw er dan ook op, dat de inwoners van Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk massaal gebruik zullen maken van de mogelijkheid om hun (tegen)stem te laten horen. Daarbij wens ik u veel wijsheid toe op 15 maart a.s. C.F. de Graaf, Binnenmaas
CdG, 28-02-2017 15:04.
Bij een herindeling worden 5 doelstellingen zeker gehaald. 1) de reserves zijn in no-time opgebruikt; 2) er is een begrotingstekort ontstaan; 3) gemeentelijke belastingen vliegen omhoog; 4) de voorzieningen zijn afgebroken; 5) er is geen bestuurder meer aanspreekbaar.
C.F. de Graaf, 24-12-2016 17:55.
Bezoldiging burgemeesters Klasse Aantal inwoners Bezoldiging 1 Tot en met 8.000 € 6.042,10 2 8.001–14.000 € 6.646,94 3 14.001–24.000 € 7.247,27 4 24.001–40.000 € 7.878,20 5 40.001–60.000 € 8.540,95 6 60.001–100.000 € 9.260,51 7 100.001–150.000 € 9.818,34 8 150.001–375.000 € 10.520,48 9 375.001 en meer € 11.270,20 Bezoldiging wethouders en raadsleden kunt u ook opzoeken in de betreffende rechtspositie besluiten. Mag het niet een tikkie kleiner, innovatiever en slagvaardiger?
Petra Kiss, 21-12-2016 09:13.
DEMOCRATIE IN HOEKSCHE WAARD DEVALUEERT IN RAP TEMPO DOOR HERINDELING Gemeenteraden aan het woord De respectieve gemeenteraden in de HW hebben gestemd, want dat was zo in samenspraak met de provincie afgesproken in de raadsledenconferentie in 2014. Het gemanipuleerde en dus partijdige raadsvoorstel van de door de provincie ingestelde Stuurgroep Onderzoek bestuurlijke Toekomst Hoeksche Waard: "herindelen of herindelen" is weggestemd in drie van de vijf gemeenten. Nooit is afgesproken om met een unaniem voorstel te komen, want volgens artikel 27 van de gemeentewet stemmen leden van de raad zonder last. Dan kun je dus niet volhouden dat een minderheid tegen herindeling is, want dan behoeft u fikse bijscholing van ons Staatsrecht. Aan het hoofd der gemeente staat een raad, zo leert ons de Staatsinrichting. De gemeenteraad is geen volksvertegenwoordiging in die zin dat hij de burgerij vertegenwoordigt bij de gemeentelijke overheid. De gemeenteraad is zelf de gemeentelijke overheid. En bij regionale problemen kun je dus niet eenvoudig het aantal raadsleden van de vijf gemeenten HW bij elkaar optellen en daaruit conclusies trekken, zoals de provincie doet en de “pro-herindelende” politieke partijen. Daarmee vermink je dus de Staatsrechtelijke democratie. Ons Staatsrecht laat niet toe dat in een regio dus de stemmen bij elkaar worden opgeteld om daar vervolgens conclusies aan te verbinden. In bokstermen gesproken: dat is een stoot onder de democratische gordel! Elke gemeente is autonoom, met een zetelaantal gebaseerd op het aantal inwoners en met een verschillend opkomstpercentage. Drie gemeenten (ca. 53.000 inwoners) hebben tegen herindeling gestemd en voor versterkte samenwerking gekozen. Volgens ons huidige Staatsrecht heeft versterkte samenwerking daardoor een democratische legitimiteit verkregen en dus niet een herindeling (2 gemeenten zijn daar voor en zij vertegenwoordigen slechts ca. 32.000 inwoners). Een politieke partij en fervent voorstander van herindeling schrijft namens de “pro-herindelers” in Het Kompas van 19 augustus 2016, pagina 21 het volgende. Deze politieke partij “constateert dat de Stuurgroep OBT geen enkele bevoegdheid had (laat staan een juridische status) en dat de vijf gemeenteraden bij de beslissing over herindelen of samenwerken autonoom waren. In die zin heeft de provincie een ondemocratische beslissing genomen. De provincie heeft de Hoeksche Waard voor de gek gehouden." Oftewel: volksverlakkerij. Provincie wil een herindeling door de strot duwen en dat een minderheid een meerderheid z’n wil oplegt. Staatsrechtelijke rol van de provincie Kortom: een haarscherpe en loepzuivere Staatsrechtelijke conclusie van deze politieke partij. Het gaat er dus om of de provincie de democratie heeft gerespecteerd, er naar heeft gehandeld en de democratie heeft onderhouden, quod non. Dan mag je als provincie wel stoer de regie overnemen, volgens de Arhi procedure, maar de politieke elite kan niet rechtsaf slaan als de inwoners linksaf willen. Er lag immers een meerderheidsbesluit om niet te gaan herindelen. Waarom anders de 5 gemeenteraden eerst laten beslissen? Omdat de Staatsrechtelijke democratie dat kennelijk voorschrijft. Met andere woorden: de gevolgde strategie om de regie over te nemen in relatie tot de uitslag bij de 5 gemeenten klopt niet want de diagnose is verkeerd, als ook de remedie. Het fundament van de argumentatie is zeer gebrekkig en dit fundament is vervolgens gelegd in drijfzand. Ook de provincie heeft onze Staatsrechtelijke democratie te volgen, tenzij er hele zwaarwegende redenen zijn van financiële aard of wanbestuur, quod non. En dat heeft de provincie nergens aan kunnen tonen. Dus hun beslissing is juridisch geheel gemankeerd. Inherente paradox over democratie Ik constateer dat er een inherente paradox over het onderwerp “democratie” schuilt bij zowel provincie als “pro-herindelende” politieke partijen. Want deze partijen blijven ondemocratische besluitvorming van de provincie verdedigen en uitventen. Sla ik de “zienswijzen” er op na van “pro-herindelende” politieke partijen, dan constateer ik een hoog papegaaiengehalte. Daarin wordt doodleuk verteld, dat de “samenwerkers” ondemocratisch handelen, want een meerderheid aan raadsleden in de HW heeft voor een herindeling gestemd. Hiervoor heb ik uitgelegd, dat deze redenering Staatsrechtelijk en dus juridisch volstrekt onhoudbaar is. Feitelijk leggen deze partijen mede de bijl aan de wortel van onze democratische rechtsstaat. De conclusie moge duidelijk zijn, dat drie autonome gemeenten tegen herindeling hebben gestemd en slechts twee gemeenten voor een herindeling. De gemeenten zijn autonoom en verschillend van zetelaantallen, als ook de opkomstpercentages bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen zijn verschillend. De pro-herindelende politieke partijen slaan de democratische plank volledig mis in hun uitingen en misleiden de bevolking. Het doel heiligt kennelijk alle ondemocratische middelen. De enige Staatsrechtelijke en juridische werkelijkheid is, dat de “samenwerkers” een democratische legitimiteit hebben verkregen en dat er geen staatsrechtelijke en democratische meerderheid is te vinden voor een herindeling. De provincie en de pro-herindelende politieke partijen blijken niet de “hoeders der democratie” in de HW te zijn. De “samenwerkers” blijken de echte hoeders der democratie te zijn! In hoeverre vindt u blijken dat provincie en pro-herindelende politieke partijen democratisch in hun handelen en uitingen zijn op dit dossier? De beantwoording van deze vraag laat ik aan de lezers en straks aan de kiezers.
CdG, 17-12-2016 17:56.
Mooi stuk en het klop wij moeten de hoekschewaard beschermen. Tegen deze partijen die je noem maar ook tegen de bouw van moskeeën daar kan je opwachten.
j.kamp, 13-10-2016 10:49.
Vertrouwen in de politiek kun je niet nemen, alleen maar geven. De samenwerkende raadsfracties zijn voor versterkte politieke samenwerking. Ondanks onfrisse politieke praktijken en vuige machinaties van de pro-herindelers in de Stuurgroep OBT, waar de zogenaamde onafhankelijke en onpartijdige voorzitter een wolf in schaapskleren bleek, is er toch een democratische legitimiteit voor een versterkte samenwerking gebleken. Het enige houdbare juridische feit blijft dat 3 gemeenten (ca. 53.000 inwoners) voor versterkte samenwerking hebben gekozen. Alleen Strijen en Oud-Beijerland (ca. 32.000 inwoners), konden zich verheugen in een meerderheid voor herindelen. Er is via de representatieve democratie, dus de gemeenteraden, een meerderheid bereikt voor een versterkte samenwerking. Een andere juridische werkelijkheid is er niet, al vindt de Provincie van wel. De Provincie vindt “dat er weliswaar een ruime meerderheid van de raadsleden in de Hoeksche Waard (via de Stuurgroep OBT) voor herindeling is, doch dat een meerderheid in drie van de vijf gemeenteraden heeft gekozen voor samenwerking. Er is geen overtuigend draagvlak voor elk der beide modellen en toch moet er worden gekozen”. Deze redenering gaat totaal niet op, want bij de stemming binnen de Stuurgroep OBT voor een uit te brengen advies aan de Provincie, hebben alle fractievoorzitters 1 stem gekregen. Dus ook de fractievoorzitters van de vele kleine politieke partijen en zelfs éénmansfracties kregen één stem in plaats van gewogen stemmen gebaseerd op het aantal behaalde stemmen tijdens de laatste verkiezingen. Daarnaast heeft de Stuurgroep geen enkele juridische status. De Provincie denkt, dat blijkt, dat als alle gemeenteraadsfracties in de HW op één hoop worden geveegd, dan destilleren we daar wel een meerderheid uit. Uiterst naïef en dom, want er bestaat geen gemeente Hoeksche Waard en het is dus juridisch volledig illegaal en past totaal niet in ons Staatsrechtelijk Democratisch bestel. De opstelling van de Provincie is juridisch zeer gemankeerd, onhoudbaar als ook doorzichtig, vals, en feitelijk een “stoot onder de democratische gordel”. De Provincie staat dus absoluut niet onpartijdig in deze discussie. Het wordt hoog tijd om een volksraadpleging te houden. Dat kan simpel en eenvoudig worden georganiseerd, tegelijkertijd, bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Net zoals in 2003 in de Hoeksche Waard ook een volksraadpleging werd gehouden en toen was ruim 80% van de inwoners TEGEN een herindeling. De Provincie wilde toen een herindeling opleggen en werd terug gefloten door de Tweede Kamer. De Provincie gebruikt wel meer oneigenlijke argumenten. “Zij vindt dat effectieve doorzettingsmacht die nodig is om lastige opgaven op een voortvarende wijze op te kunnen pakken, slechts in het nieuwe samenwerkingsmodel theoretisch is voorzien, maar nauwelijks echt toepasbaar in de praktijk van evenwichtige en duurzame politieke verhoudingen. De optie om als gemeenten elkaar –eventueel met behulp van de Provincie- te dwingen tot uitvoering van op regionaal niveau genomen besluiten bestaat vooralsnog in de Nederlandse bestuurspraktijk vooral op papier, niet in de praktijk. De inherente paradox leidt dus tot een spagaat in de praktijk.” We spreken voor de HW over een uniek nieuw samenwerkingsmodel in Nederland en deskundigen van de VNG achten het model juridisch toelaatbaar. Dus de Provincie zoekt spijkers op laag water want proefondervindelijk is er dus helemaal niets bewezen. De gedeputeerde vraagt in januari jl. aan de “samenwerkers” het model verder uit te werken, weigert vervolgens elke medewerking aan die uitwerking en zegt vrolijk op 5 juli jl. dat enig model van samenwerking niet acceptabel is. Doorzichtig, onprofessioneel en vooral onbetrouwbaar en ondemocratisch, want er is volgens ons geldende Staatsrecht geen op meerderheid gefundeerde democratische legitimiteit voor een herindeling gebleken. Dat u het weet! Vierde bestuurslaag? Tegenstanders van een versterkte samenwerking hanteren het argument dat er een vierde bestuurslaag wordt opgetuigd, quod non. Er bestaat in de Hoeksche Waard al minstens 10 jaar een regionale samenwerking via het SOHW (SamenwerkingsOrgaan HW). Hierin werken de 5 gemeenten nu al jarenlang samen op ca. 16 regionale dossiers. Daaraan adviserend is het adviesorgaan ROHW (Raadsleden Overleg HW), waarin alle fractievoorzitters (of vervangers daarvan) van alle fracties in de HW zijn vertegenwoordigd. In het samenwerkingsmodel krijgt het ROHW regionale doorzettingsmacht en gaat verder als “Hoeksche Raad”. Dit orgaan voor regionale vraagstukken wordt dus omgevormd van adviesorgaan tot beslisorgaan met democratische legitimiteit. Hoezo vierde bestuurslaag? Pro-herindelers, verenigd in Pro Hoeksche Waard, hebben een brief aan de Provincie geschreven, o.a. inhoudende dat de Hoeksche Waard momenteel kansen laat liggen inzake economische effecten van de uitvoering van de gebiedsagenda Hoeksche Waard West. Het is overigens hun goed recht om brieven te schrijven! Naar hun mening zou een deal, zoals de gemeente Korendijk die heeft gesloten met het Havenbedrijf Rotterdam en het Wereld Natuurfonds, tevens moeten gelden voor andere delen van de HW. Dit is natuurlijk een flauwekul argument. Pro HW kan natuurlijk niet beschikken en besluiten over de budgetten van genoemde instellingen en deze zijn kennelijk niet geïnteresseerd in andere delen van de HW. Kortom: een gezocht argument en ongeloofwaardig. Vervolgens wenst men bij een herindeling adviesraden in alle dorpen in te stellen. Alsof dat geen extra bestuurslaag inhoudt, maar dan zonder democratische legitimiteit! Dan kun je beter gaan samenwerken. Via het nieuwe samenwerkingsmodel kun je meteen als gesprekspartner voor de omliggende grote gemeenten gaan fungeren en in het regionale verband Zuid-Holland zuid optreden. In het samenwerkingsmodel kun je tevens afscheid nemen van een aantal gemeenschappelijke regelingen en die onderbrengen bij de “Hoeksche Raad”. Kortom: er is meer effectiviteit te behalen bij een versterkte samenwerking, waardoor de regio HW meer is dan de som der 5 gemeenten. Nieuw bestuurlijk samenwerkingsmodel in Nederland Inwoners hebben “de samenwerkers” democratisch gelegitimeerd en vertrouwen gegeven om via een versterkte samenwerking een hele grote efficiencyslag te laten maken in de besluitvorming voor regionale vraagstukken. De “samenwerkers” hebben een nieuw bestuurlijk model voor versterkte samenwerking met doorzettingsmacht gepresenteerd, die feitelijk uniek is in Nederland. Juristen en experts van VNG en andere organisaties, zoals vertegenwoordigers van de Drechtsteden, hebben hieraan meegewerkt en is dus een meer dan volwaardig alternatief voor herindeling. In het nieuwe samenwerkingsmodel staan onze inwoners centraal, want daar draait het allemaal om. Onze inwoners zitten niet te wachten op alle heisa die een herindeling met zich meebrengt. Dus niet langer meer regionale onderwerpen langs de 5 lokale gemeenteraden voor besluitvorming leiden, maar regionale onderwerpen direct via de “Hoeksche Raad” laten lopen. De fractievoorzitters van elke lokale politieke partij nemen hierin plaats met een stemgewicht dat is gebaseerd op het aantal behaalde stemmen tijdens de laatste verkiezingen. Kortom: korte en krachtige lijnen om over regionale onderwerpen beslissingen te nemen. En ondernemers die regionaal werken willen één regionaal aanspreekpunt. Dat is snel en goed te regelen. Bij een onverhoopte herindeling, en dat is twijfelachtig, wil men gebiedsgerichte wethouders installeren en een nieuwe infrastructuur er omheen optuigen. Kortom: vertrouwen nemen. Bij een versterkte samenwerking blijven we gebruik maken van de bestaande kennis, politieke en ambtelijke infrastructuur in de huidige gemeenten. Dat is vele malen goedkoper dan eerst de huidige structuur afbreken om vervolgens weer een nieuwe gebiedsgerichte structuur op te bouwen met bijv. ambtenaren die ter plaatse niet of onvoldoende bekend zijn. Zonde van de inspanning en het vele geld dat er mee gemoeid is. Kortom: de positie van de lokale raden wordt met het samenwerkingsmodel juist stevig versterkt, omdat in de raden nu meer aandacht en tijd kan worden besteed aan lokale problemen. En daarmee kan de kloof tussen burger en politieke elite worden overbrugd, want regionale problemen worden in de “Hoeksche Raad” behandeld waardoor lokale politieke partijen meer tijd kunnen vrijmaken om met de inwoners in gesprek te gaan. Ook hier slaat de Provincie wederom de plank volledig mis. Herindeling financieel voordeliger? Herindeling zou financieel veel voordeliger zijn, vanwege binnen te halen “frictiegelden” en “BUIG” uitkeringen. Onderzoekscentrum COELO van de Rijksuniversiteit Groningen heeft 329 gefuseerde gemeenten onder de loep genomen en concludeert dat bij herindeling geen sprake is van besparingen. Men denkt de besparingen te behalen via “schaalvoordelen, minder dubbeling van taken” en een “daling van het aantal gemeenteambtenaren”. Van besparing is absoluut geen sprake, schrijft het COELO. Ook vier jaar en acht jaar na de fusie zijn de gemiddelde uitgaven niet significant anders dan in gemeenten die niet fuseerden. Volgens COELO is hun onderzoek het “grondigste wetenschappelijk onderzoek” dat tot dusver is verricht naar de financiële gevolgen van gemeentefusies in Nederland. Alle gemeenten in de HW zijn financieel gezond en er blijkt geen “wanbestuur”. Dus geen enkele dringende en urgente reden om te gaan herindelen. Herindeling is pas aan de orde als de inwoners vinden dat de tijd rijp is geworden om als één gemeente Hoeksche Waard verder te gaan. Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en bovengemeentelijke samenwerking De ROB beveelt aan, dat in het kader van overheveling van Rijkstaken naar Gemeenten, meer bovengemeentelijke experimenteerruimte moet komen, zonder herindeling. In het rapport "Wisselwerking" van de ROB, wordt opgeroepen om te experimenteren met vormen van bovengemeentelijke samenwerking. Men wenst "meer ruimte te geven aan experimenten om invulling te geven aan vormen van samenwerking die in de praktijk hun nut hebben bewezen of nog zullen bewijzen. Daarbij kan de Provincie samenwerkingspartner zijn van regionale samenwerkende gemeenten en op die manier stimulerend werken." Kortom: er ligt een unieke kans om invulling te geven aan de oproep van het rapport "Wisselwerking" van de ROB en wellicht dat minister Plasterk er nog een leuk subsidiebedrag in wilt steken om de HW als rolmodel te nemen voor bovengemeentelijke samenwerking. Wat merken de inwoners in de Hoeksche Waard van versterkte samenwerking? Eigenlijk niet zo heel veel. De inwoners in de HW behouden de eigenheid en identiteit van hun dorp, want dat willen ze, zo blijkt uit de recente en representatieve gemeenteraadsstemmingen. De bijzondere “couleur locale” van de dorpen in de HW kunnen behouden en geborgd blijven. De inwoners kunnen nog steeds, zoals ze gewend zijn, heel laagdrempelig hun volksvertegenwoordigers en hun wethouders aanspreken in de supermarkt om de hoek of op de voetbalclub of andere vereniging. Zij kunnen rechtstreeks invloed uitoefenen op hun directe leefomgeving, hun dorpse voorzieningen etc. En als er een regionaal punt moet worden aangekaart, dan kunnen zij dat rechtstreeks bij de hun bekende gemeenteraadsleden of fractievoorzitters aankaarten. Ondernemers en instellingen krijgen te maken met Regionale Portefeuillehouders. Dus directe toegang en meer efficiency voor regionale ondernemers. Kortom: de keuze van de Provincie is uiterst dubieus. Dat is voor onze Staatsrechtelijke Democratische politiek wanhopig incorrect, onfris en ook zeer ondemocratisch, dus volstrekt onbetrouwbaar. De Provincie neemt dus onze democratie niet serieus en heeft zichzelf een brevet van democratisch onvermogen gegeven. Dit lijkt op het beduvelen van de meerderheid van de inwoners in de HW en op welbewuste volksverlakkerij! Wie is nu de hoeder van onze Staatsrechtelijke representatieve democratie? In ieder geval niet de Provincie en dat zullen de “samenwerkers” wel via de Tweede en Eerste Kamer en daarna tot op het hoogste juridische niveau willen en voor onze democratische waarden en normen moeten uitvechten. Vertrouwen kun je niet nemen, alleen maar geven. Er is dus een cruciaal verschil tussen de “samenwerkers” en pro-herindelers, want de inwoners van de HW, hebben hun vertrouwen via de representatieve democratie in meerderheid aan de “samenwerkers” (vice versa) gegeven. Dat betekent in onze Staatsrechtelijke representatieve democratie, dat er geen draagvlak is voor herindeling en wel draagvlak voor een versterkte samenwerking. En dat is de enige juridische werkelijkheid die er momenteel ligt. Als de echte wil aanwezig is om goed met elkaar te willen samenwerken in het belang van onze inwoners in de Hoeksche Waard, dan heb je helemaal geen herindeling nodig. Dat is nu wel proefondervindelijk bewezen via de uitstekend samenwerkende raadsfracties, de zogeheten “samenwerkers”. Vertrouwen in de politiek kun je niet nemen, alleen maar geven.
CDG, 16-09-2016 18:17.
WORDT DEMOCRATIE IN HW AAN LAARS GELAPT DOOR PROVINCIE? Griekse tragedie aan het Spui Inleiding In de Staatsinrichting betekent democratie: regering door het volk. Het volk moet dus met gezagsdragers mee kunnen praten en mee kunnen beslissen. Soms moet je de democratie, zoals deze in onze maatschappij betamelijk wordt geacht qua waarden en normen, beschermen en dat probeer ik te doen via dit, wederom, onderbouwde artikel. Gaat u er maar eens rustig voor zitten. De burgers en inwoners in de Hoeksche Waard hebben via de representatieve democratie, dus de volksvertegenwoordigers, gesproken. De zwijgende meerderheid is tot leven gewekt! Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk zijn tegen een herindeling en hebben het raadsvoorstel om tot een herindeling te komen verworpen. Deze 3 gemeenten vertegenwoordigen ca. 53.000 inwoners in de Hoeksche Waard. Strijen en Oud-Beijerland zijn voor een herindeling en hebben het voorliggende raadsvoorstel om tot herindeling te komen aangenomen. Deze 2 gemeenten vertegenwoordigen ca. 32.000 inwoners. Politieke partijen worden geacht het volk te vertegenwoordigen via evenredige vertegenwoordiging in de gemeenten. Het volk heeft de bestuurders en gemeenteraadsleden gekozen. Het is dan ook opmerkelijk, dat de bestuurders en gemeenteraadsleden in Strijen en Oud-Beijerland (ca. 32.000 inwoners) zeer tegen de trend in, in vergelijking met de rest van de Hoeksche Waard (ca. 53.000 inwoners), voor een herindeling hebben gestemd. De respectieve gemeenteraden kunnen niet links afslaan terwijl het volk naar rechts wil. En dat verwacht ik dus ook van de provincie. In de Hoeksche Waard hebben we geen behoefte aan een dictatoriaal opgelegde herindeling, die tegen de wil van het volk indruist. Dan zal er bij wijze van spreken revolutie uitbreken en krijgen we in de Hoeksche Waard echte en heuse Hoeksche Twisten. Ik stel vast dat er 3 tekorten zijn in de politiek in de Hoeksche Waard: 1) Er is een democratisch tekort, in die zin dat er te weinig uitwisseling is tussen wat politiek beweegt en wat een flink deel van de bevolking denkt. Men bestuurt, desnoods tegen de bevolking in en biedt het bedrijfsleven (de winkeliers, de middenstand etc.) te veel ruimte om de politiek daadwerkelijk te beïnvloeden. Het bedrijfsleven, vooral in Oud-Beijerland, wordt zodoende mogelijk geprivilegieerd, zodat er sprake kan zijn van een zekere vorm van cliëntelisme en mogelijk zelfs van belangenverstrengeling. De politiek kan nimmer de afvalbak worden van de “ik-cultuur” van het bedrijfsleven. Dat is volgens onze democratische waarden en normen ongewenst, want ondemocratisch. Politiek is immers gebaat bij goede oppositie! 2) Er is een maatschappelijk tekort: inzetten op de neoliberale agenda zonder goed te kijken naar de gevolgen voor mensen aan de onderkant. Niemand kan volhouden dat de gemeentelijke belastingen niet omhoog vliegen na een herindeling. Dit is en wordt schromelijk onderschat, ondanks de mooie en schone beloften door de voorstanders van een herindeling. Dit kan niet worden waargemaakt en het is dus bedroevend om deze belofte te doen. Dat getuigt van weinig realiteitszin bij de voorstanders van herindeling. Dat heet dan de bevolking een rad voor de ogen draaien en bewust manipuleren naar een herindeling. 3) En er is het morele tekort. Alles wat de politiek doet heeft een morele kant, maar niemand in de politiek heeft het over de moraal. Zeker na wat er is gebeurd bij de voorstanders van een herindeling, die nu nà de uitslagen van de diverse gemeenteraden ook keihard elke vorm van samenwerking afwijzen. Deze obstructie is intolerabel, vooral vanuit democratisch opzicht. Ze zeggen feitelijk dat ze ook niet zullen en willen samenwerken bij een herindeling. Vooral Oud-Beijerland gedraagt zich alsof ze de hoofdstad is van de HW en alsof de hele HW afhankelijk is van Oud-Beijerland, quod non. Het lijkt me beter, als Oud-Beijerland zijn politieke stem behoorlijk dimt, want ze worden zo de politieke risee in de Hoeksche Waard. In de volksmond wordt gesproken over “het Griekenland aan het Spui”.Misschien wordt het tijd, dat er een nieuwe partij in Oud-Beijerland wordt opgericht, een Gemeentebelangen Oud-Beijerland (GBOB) bijvoorbeeld, die de belangen van de gewone Beijerlander kan vertegenwoordigen. Overigens is Gemeentebelangen nu ook een provinciale partij, zodat bij provinciale verkiezingen ook hierop gestemd kan worden! Daarnaast zijn er nog wel enkele algemene spanningen waarneembaar. Die tussen het eigen leven van mensen in de gemeenten en de rest van de samenleving, die tussen het nu en de toekomst, en die – de grootste spanning – tussen hoe de mensen in hun dorpen en buurtschappen naar de samenleving in de Hoeksche Waard kijken (ze willen dat de politiek dichtbij en herkenbaar wordt gevoerd en niet ergens ver weg op een onbereikbaar centraal punt in de Hoeksche Waard), en hoe de politieke klasse haar ziet. Politiek speelt zich ook steeds meer af in de samenleving en minder in de raadszaal. Er vindt meer interactie met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties plaats en er wordt dus minder opgelegd. Als algemene voorbeelden in groter verband kan gelden, dat mensen goede zorg wensen en een sociale samenleving. Men maakt zich zorgen om de tweedeling tussen arm en rijk. De politieke klasse heeft het daarentegen over zelfredzaamheid, over marktwerking in de zorg, over Europa. Op al die punten is er een andere visie. Mensen willen helemaal geen marktwerking in de zorg. Ze willen niet gedwongen worden tot zelfredzaamheid. En de Hoeksche Waard is toch tot Nationaal Landschap benoemd door met elkaar gezamenlijk op te trekken. En er is toch in gezamenlijkheid een bovenregionaal en haven gerelateerd bedrijventerrein, zeg maar de claim van Rotterdam, afgewenteld. En we hebben nu toch een gezamenlijk regionaal bedrijventerrein. En in de Hoeksche Waard is toch de overdracht van de Wmo goed geregeld. Inwoners van de Hoeksche Waard praten toch mee over de Wmo in het nieuw opgerichte netwerk “Regionaal Netwerk Sociaal Domein HW”. De Hoeksche Waardse gemeenten nemen toch steeds meer gezamenlijk beslissingen en ontwikkelen beleid op het gebied van de Wmo. Hoezo herindelen? Kloof politieke machthebbers en kiezers niet groter laten worden Je ziet dus een ontkoppeling van wat gewone mensen belangrijk vinden en wat de politiek belangrijk vindt. De zorgen van politici kunnen terecht zijn, maar het lukt ze kennelijk niet om ze over te brengen op het publiek. Men leeft in verschillende werelden. En dat kàn niet in een moderne samenleving. Er moét altijd een relatie zijn tussen wat de elite van de politiek bezighoudt en wat de burgers bezighoudt. Een steeds kleinere groep mensen wil steeds belangrijkere besluiten nemen onder de vlag van de democratie! Zo ontstaat een steeds grotere kloof tussen politieke machthebbers en de kiezer. Zeker bij een onvrijwillige herindeling zal die kloof nog veel groter worden. Er zal veel meer moeten worden gedaan om het verhaal van de politiek bij de burgers te krijgen. De lokale partijen in de Hoeksche Waard zoals Gemeentebelangen Binnenmaas en Korendijk, Strijens Belang, Cromstrijen ’98, VVD Cromstrijen, SGP Korendijk en in meerderheid het CDA, zijn er kennelijk wel goed in geslaagd hun boodschap en vooral hun argumenten over het voetlicht te brengen aangaande de keuze om tegen een herindeling te zijn. Versterkte samenwerking heeft feitelijk democratische meerderheid gekregen Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk zijn tegen een herindeling van de Hoeksche Waard en zij vertegenwoordigen ca. 53.000 inwoners. Alléén Oud-Beijerland en Strijen zijn voor herindeling en deze gemeenten vertegenwoordigen ca. 32.000 inwoners. Strijen is financieel gesproken op sterven na dood en loopt nu aan het handje van Oud-Beijerland (zie ook artikel op www.hetkompasonline.nl; Herindeling HW door strot geduwd). Vanuit de representatieve en evenredig vertegenwoordigende democratie geredeneerd (en ik zie geen enkele reden om dat niet te doen, zeker nu op 17 december jl. in alle gemeenteraden het raadsstuk voorlag om voor een herindeling te stemmen, dat in meerderheid door 3 gemeenteraden is weggestemd en waarbij ook nog in deze 3 gemeenteraden tegelijkertijd een amendement is aangenomen om dan voor een versterkte samenwerking te kiezen), moet ik toch echt concluderen dat in meerderheid in de Hoeksche Waard is gekozen voor een versterkte samenwerking. Dat kàn en màg de provincie niet naast zich neerleggen. Wat stelt anders voor echte democraten nog een representatieve democratie op basis van evenredige vertegenwoordiging voor? En als het echt fout gaat, dan zal de gewone man en vrouw het gelag betalen door het invoeren van hele hoge gemeentelijke belastingen en zodoende betalen de gewone inwoners volledig dit onbezonnen avontuur. De liberale postmoderne samenleving moet kennelijk eerst grondig worden verbouwd tot een door de strot geduwde herindeling in de HW, voordat de revolutie van de ontvoogde burgerij in de ontzielde kernen en dorpen zal losbarsten. Zou de provincie het echt aandurven de representatieve democratie in de Hoeksche Waard te verkrachten? Daar worden met name de gedeputeerden van de VVD en D’66 op afgerekend bij de eerstvolgende provinciale verkiezingen, want dat laat de Hoeksche Waard niet over z’n kant gaan. Rol van de politiek in de Hoeksche Waard Opmerkelijk is, dat enkele politieke partijen vervent voorstanders zijn van een herindeling. Ik denk daarbij aan partijen als VVD (exclusief Cromstrijen), PvdA, SGP (exclusief Korendijk), D’66, CU en Groen Links. Merkwaardig is dat deze partijen geen meerderheid hebben kunnen bewerkstelligen en dus ook niet andere politieke partijen in de respectieve gemeenten op andere gedachten hebben kunnen brengen. Hoe zou dat nou komen? Dit is dus de tweede keer dat een herindeling door de bevolking wordt afgewezen en dus moeten er andere zwaarwegende redenen zijn waarom het is mislukt. En dan kom ik bij het feit, dat er voor de tweede keer een grof politiek spel is gespeeld om een herindeling door de strot te duwen. De dominante politieke elite van Oud-Beijerland moet zich dat grove spel voornamelijk aanrekenen, want zij willen liever gisteren herindelen dan morgen. Oud-Beijerland moet beseffen dat zij door de burgers, “het Griekenland aan het Spui” wordt genoemd en dat is niet voor niets. De provincie heeft voor Oud-Beijerland geconcludeerd dat de begroting 2015 structureel en reëel niet sluitend is. Maar hun ambities om een hele grote regionale rol te willen blijven spelen zal toch eerst naar beneden moeten worden bijgesteld, nu ze noodgedwongen de tering naar de nering moeten zetten. Dat kun je dus niet met andermans geld en met verhoging van de gemeentelijke belastingen, via een door de strot geduwde herindeling en dus over de hoofden van de gehele bevolking in de Hoeksche Waard, gaan financieren en dat hebben de burgers goed door. Zodoende hebben de burgers c.q. de volksvertegenwoordigers, o.a. op basis van dit argument, denk ik, in meerderheid - binnen de politieke verhoudingen in de gemeenten - tegen een herindeling gestemd. Omzetvermindering winkeliers en opknapbeurten voor winkelcentra Nu de crisis de omzetten bij de winkeliers c.s. hebben doen verminderen zijn met minister Kamp (VVD) afspraken gemaakt, de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard, over het aantrekkelijk houden van winkelstraten in de zogeheten “RetailDeals”. Gemeenten beloven dat ze hun winkelgebieden gaan versterken in samenwerking met winkeliers, horeca, vastgoedondernemers, culturele instellingen en bewoners. Dus de uitkomst om niet te gaan herindelen komt uiterst ongelukkig uit voor Oud-Beijerland, want een verbouwing van het winkelcentrum aan bijvoorbeeld de Molendijk zal veel geld kosten. Geld dat Oud-Beijerland waarschijnlijk niet heeft! Dit heet dus politiek pokeren en wie z’n bibs brandt zal toch echt zelf op de blaren moeten zitten. Overigens, wie gaat dat betalen in Oud-Beijerland? Zijn dat de ondernemers door verhoging van de onroerende zakenbelasting op bedrijfspanden? Of worden, bij een eventueel door de strot geduwde herindeling door de provincie, ordinair de gemeentelijke belastingen verhoogd voor alle inwoners in de HW en profiteren de ondernemers in Oud-Beijerland dan van omzetstijging over de ruggen van de inwoners? Zelfs betaald parkeren is door de winkeliers via de politiek ongedaan gemaakt. Gaat de kleptocratie (graaicultuur) dan hoogtij vieren? De ondernemers willen kennelijk zo snel mogelijk een herindeling voor omzetverhoging, verminderde regelgeving voor nieuwbouw en verbouw, vergunningen etc. Hierdoor is de Hoeksche Waard in het verleden al genoeg verrommeld. Dus bijv. wel een horecavergunning voor de Thermen in ’s-Gravendeel. De gemeente heeft, denk ik, terecht gehandhaafd en de “bruine kroeg” gesloten. Ook bij de Witte Boerderij zijn 2 kramen verwijderd, zeer tot ontevredenheid van de eigenaar. Dit soort free-riding voor bedrijven is beslist niet wenselijk. Ook bedrijven dienen zich te houden aan spelregels. Dat hebben de burgers dus in meerderheid goed doorzien. Desnoods herindeling door de strot van de inwoners HW duwen Via vuige machinaties is en wordt nog steeds geprobeerd de herindeling door de strot te duwen. Er is zelfs een Pro-Hoeksche Waardse beweging opgetuigd en die heeft bij alle gemeenteraden op de raadsvergaderingen van 17 december jl. mogen inspreken. Niks mis mee, want dat hoort bij de democratie! Ook heeft een vertegenwoordiger van Ondernemersvereniging Hoeksche Waard mogen inspreken. En het meest bizarre is dat de Stuurgroep Onderzoek Bestuurlijke Toekomst werd voorgezeten door een zogenaamde onpartijdige voorzitter, quod non. Deze voorzitter ontpopte zich later, een dag voor de stemmingen in de raadsvergaderingen, via een publieke oproep tot een voorstander van herindeling. De bekende wolf in schaapskleren. Lekker fris allemaal! Deze voorzitter kan natuurlijk niet langer de Stuurgroep voorzitten, nu hij partijdig is gebleken. Hemel en aarde zijn bewogen om de herindeling door de strot te duwen. En juist de methode “door de strot duwen” heeft er bij de inwoners mede toe geleid, dat deze houding van dominante arrogantie in het verkeerde keelgat is geschoten. Een steeds kleinere groep mensen wil steeds belangrijkere besluiten nemen onder de vlag van democratie! Want de voorstanders van herindeling hebben nooit, maar dan ook nooit aan de bevolking de vraag van wel of geen herindeling via een referendum voor durven te leggen. Hun steevaste antwoord was dan ook: dan weten wij de uitslag al en dat is NEEN tegen een herindeling. Kortom: de voorstanders van een herindeling zijn bang voor een referendum. Zij gaan dus in tegen de wil van de bevolking. Dat wordt nog een heuse slachtpartij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Want de kiezer rekent altijd af en PvdA, VVD (excl. Cromstrijen), SGP (excl. Korendijk), D’66, CU en Groen Links zullen straks wellicht weinig tot geen kiezers trekken! Dus de kans en momentum om een referendum onder de bevolking te houden is nu voorbij en de tegenstanders van samenwerken moeten nu maar hopen dat de provincie alsnog een herindeling door de strot duwt van de inwoners. In concreto wordt van de provincie gevraagd de representatieve democratie (via evenredige vertegenwoordiging), en die heeft nu expliciet gesproken in de HW, aan de laars te lappen en negatiever uitgedrukt: te verkrachten. En op verkrachting staat gevangenisstraf en de HW maakt zich op om naar (hogere) rechter te stappen. Het spel wordt hoog gespeeld en hoogmoed schijnt voor de vrije val te komen. We zullen het afwachten! Hoe nu verder? Nu hoopt Oud-Beijerland op de provincie, want dit scenario is van te voren al afgesproken. Oud-Beijerland denkt het nu slim te spelen door via een amendement, samen met Strijen, tegen verdere samenwerking te zijn. Ook Strijen heeft zich nu per brief bij de provincie gemeld, inhoudende dat de toekomstige opgaven (zonder verdere precisering) onvoldoende goed op te vangen zijn door de bestaande gemeenten (en dat is voor je beurt spreken, want Strijen kan niet voor andere gemeenten spreken, laat staan oordelen). Voorts neemt Strijen ons Staatsrecht niet serieus. Onze staatsrechtelijke instellingen en hun staatkundige werking is voor wat betreft de gemeentelijke politiek o.a. gebaseerd op evenredige vertegenwoordiging, ook wel representatieve democratie genoemd. Je kunt dus niet alle stemmen in de Hoeksche Waard op een hoop gooien en dan daaraan conclusies verbinden. Dat moet je per gemeente doen en dan zijn er toch echt 3 gemeenten die tegen het raadsvoorstel voor herindeling hebben gestemd. Dus Strijen moet eerst maar eens hun Staatsrecht ophalen en het is dus een aanfluiting om dat in een brief aan de provincie te verkondigen! Dit past tevens in het van tevoren bedachte scenario en deze schriftelijke reactie, oftewel aanfluiting, kan de provincie goed gebruiken als argument, denkt men. Dat betekent, dat je feitelijk zegt dat je ook niet wilt samenwerken bij een herindeling. Want bij een herindeling wordt toch verondersteld dat er wordt samengewerkt. Dat is merkwaardig, zo niet hoogst merkwaardig. Willen ze een heringedeelde Hoeksche Waard straks dan omdopen tot Oud-Beijerland, dat nu al bekend staat als “het Griekenland aan het Spui”? Dit wordt nog een echte Griekse tragedie aan het Spui, vrees ik. En speelt de provincie onder één hoedje met Oud-Beijerland en Strijen? Het heeft er alle schijn van dat de provincie goed op de hoogte is en het scenario al klaar had liggen om direct op 18 december jl. op bezoek te gaan bij alle gemeenten, diezelfde dag nog een brief aan de burgemeesters en gemeenteraden te sturen, inhoudende dat er helaas niet is gelukt om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Nu is dus de provincie aan zet om te helpen de impasse te doorbreken en voelt de provincie de plicht om de regie op zich te nemen. Alle gemeenteraden in de Hoeksche Waard schijnen het er over eens te zijn dat nietsdoen geen optie is en dat de gemeenten een ongedeelde toekomst hebben, zegt de provincie. Het kan zijn, dat ik iets heb gemist, maar dit klinkt me toch wel erg vreemd in de oren. In het onderhavige geval is nietsdoen wel degelijk een optie en als de provincie zo graag een herindeling wenst, dan ben je dus ook bevooroordeeld en partijdig. En hoezo “ongedeelde toekomst”? Dit kun je bewerkstelligen door het advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in praktijk te brengen (zie hoofdstuk: zeer nabije toekomst bovengemeentelijke samenwerking). Maar een Hoeksche Waard Noord/Zuid of Oost/West zou ook heel goed denkbaar kunnen zijn. En een herindeling door de strot duwen van de inwoners van de Hoeksche Waard, gezien de recente uitslag in onze representatieve democratie op basis van evenredige vertegenwoordiging in de HW, lijkt mij toch wel een ondemocratisch handelen en een verkrachting van de democratie in de Hoeksche Waard van de zijde van de provincie waarmee je dan bij andere en hogere instanties in beroep kunt gaan. Bij wijze van grap, vraag ik me af: in hoeverre krijgt gedeputeerde Van der Sande (VVD) bonuspunten van Rutte, als er een herindeling doorgejast wordt? Oud-Beijerland en Strijen hopen nu, dat de provincie een herindeling zal opleggen, omdat er al 13 jaar hierover wordt gesproken en er maar niet tot een herindeling kan worden besloten. Dit tijdbestek is niets vergeleken bij de tijdsduur (ca. 40 jaar) over de A-4 Zuid, de weg tussen Klaaswaal en Hoogvliet. En daar is de provincie de hoofdrolspeler, dus het argument van de provincie dat er zo lang over een herindeling in de Hoeksche Waard wordt gesproken kan hiermede terzijde worden geschoven. Zo echt belangrijk is de Hoeksche Waard kennelijk niet voor de provincie gebleken. Nu het er op lijkt dat de A-4 Zuid niet eerder aangelegd zal worden dan in 2030, heeft een eventuele herindeling nog ruimschoots de tijd tot 2030 om alvast goed te gaan samenwerken. Misschien kan de HW dan in 2030 de nieuwe A-4 Zuid feestelijk openen en tegelijkertijd feestelijk een herindeling van onderop vieren. Ik roep dan ook de gemeenteraden van Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk op om alvast een begin mee te maken met een stevige samenwerking conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. Of Strijen en Oud-Beijerland aan willen sluiten is de verantwoording van de volksvertegenwoordiging in bedoelde gemeenten. Gedeputeerde Van der Sande gaat op 6 januari a.s. graag in gesprek met de Stuurgroep bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard. Als die Stuurgroep maar niet wordt voorgezeten door Nico Schoof, want die is partijdig gebleken. Gedeputeerde Staten Zuid-Holland zullen op 12 januari 2016 een bezoek aan de Hoeksche Waard brengen. De colleges van B&W en partijen uit het maatschappelijk middenveld (bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) zijn uitgenodigd om hierop in te gaan en zullen worden geconsulteerd over de bestuurlijke toekomst van de regio. Oud-Beijerland zal zo veel als mogelijk pro-herindelers naar voren schuiven, bijvoorbeeld ondernemers en maatschappelijke organisaties (wellicht via Ondernemersvereniging Hoeksche Waard) en enkele burgers van de Pro-Hoeksche Waard beweging. Het belooft dus een schertsvertoning te worden, waarbij de provincie geen enkele normale tegenstemmende inwoner te spreken krijgt. Wetende de besluitvorming in de diverse gemeenteraden, te weten 3 gemeenten tegen een herindeling maar voor verdere versterkte samenwerking en 2 gemeenten voor een herindeling maar tegen een verdere versterkte samenwerking, kan hij voorlopig niet anders zeggen dat hij dat allemaal meeneemt bij de besluitvorming van Gedeputeerde Staten. Eigenlijk is het eenvoudig. Strijen en Oud-Beijerland willen kennelijk ook niet samenwerken bij een herindeling, zo heb ik begrepen. Dan blijft nog over, dat de meerderheid, zijnde 3 gemeenten, voor een versterkt samenwerkingsverband heeft gekozen en dat die keuze dus moet worden gehonoreerd. Dat betekent dat Strijen en Oud-Beijerland in de houding gezet kunnen worden om hieraan mee te werken en dat op enig moment, als de samenwerking van harte en innig en tot tevredenheid werkt er van onderop tot herindeling besloten kan worden, als de burgers dat willen. Wanneer dat is, dat ligt dan vooral aan de houding en de wijze van samenwerking van Strijen en Oud-Beijerland met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard. Hoe beter en inniger de samenwerking, des te eerder een herindeling van onderop. Maar dan wel via democratische legitimatie van de burgers c.q. volksvertegenwoordigers! Zeer nabije toekomst bovengemeentelijke samenwerking De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) heeft onlangs advies uitgebracht aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken): “Wisselwerking. Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking”. De Kamer had gevraagd om een advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden. Er wordt gesteld dat gemeentelijke samenwerking nodig is en, zonder gemeentelijke herindeling, noodzakelijk. Bij regionale samenwerking geven gemeenten een deel van hun zeggenschap op voor een gemeenschappelijk doel. Het beste van twee werelden wordt zodoende gecombineerd: zelfstandige gemeenten dicht bij de burger en meer slagvaardigheid en daadkracht op regionaal niveau. Dat staat vaak op gespannen voet met de wens van gemeenteraden om sturing te houden op wat er op afstand gebeurt. Gegeven dat samenwerking blijft en steeds belangrijker wordt, zullen de gemeenteraden zich zelfbewust moeten bemoeien met samenwerkingsverbanden. Maar niet alleen de gemeenteraad moet aan de bak. Ook de griffie, het college, het bestuur van de samenwerkingsverbanden, de provincie en BZK moeten de handen uit de mouwen steken. De gemeenteraad moet de controle op die samenwerkingsverbanden richten, waar de maatschappelijke belangen het grootst zijn. Dat wil zeggen, waar beleidsmatige verschillen van inzicht zijn, waar grote financiële belangen spelen of waar het in het verleden mis is gegaan. Het aanwijzen van rapporteurs vanuit de raad, die een samenwerkingsverband onder hun hoede nemen, is een middel om meer grip te krijgen. Zodra daar politiek heikele onderwerpen aan bod komen, kan de rapporteur voorstellen hierover een raadsdebat te voeren. Door binnen de gemeenteraad werkzaamheden te verdelen, kan de werklast van bovengemeentelijke samenwerking voor de gemeenteraad worden beperkt. Maar de raadsleden moeten wel hun rol opeisen bij regionale samenwerking! Kortom: herindeling is hiermee totaal overbodig geworden en er wordt van overheidswege gestimuleerd om bovengemeentelijk samen te werken. Rol provincie In het ontlasten van de raad en het ondersteunen van zijn strategische positie bij gemeentelijke samenwerking heeft de griffie een belangrijke rol. Raadsgriffiers kunnen zorgen voor een klimaat van aanspreekbaarheid, verantwoording, en daarmee voor een transparante, open cultuur. Colleges moeten op hun beurt hun raden beter informeren over wat er in samenwerkingsverbanden speelt, wat daar wordt gepresteerd en op eigen initiatief verantwoording afleggen. Maar ook buiten het gemeentehuis moet een en ander veranderen, zoals bij de samenwerkingsverbanden zelf. Die moeten de boer op. Beschouw het als een kerntaak om alle gemeenteraden goed te bedienen. Raden moeten over plannen, resultaten en afwijkingen in de uitvoering worden geïnformeerd. Ook moeten inhoudelijke vraagstukken aan de raden worden gepresenteerd, voordat er besluiten over zijn genomen. Actieve betrokkenheid van gemeenteraden is een eis van de democratie. Nieuwe speler in de discussie over de democratische legitimatie van samenwerkingsverbanden is de provincie. Het financieel toezicht moeten ze uitbreiden naar bestuurlijk democratisch toezicht. Als bewaker van het openbaar bestuur moet de provincie jaarlijks beoordelen of de democratische legitimiteit voldoende is geborgd. Zo niet, dan kan een goed gesprek met gemeenten en samenwerkingsverbanden op poten worden gezet, dat is gericht op alsnog in positie brengen van de lokale volksvertegenwoordiging. Plasterk moet geld vrijmaken voor scholing en opleiding van raadsleden, griffiers, besturen en directie van samenwerkingsverbanden. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) hoeft niet te worden aangepast of afgeschaft. De Wgr biedt voldoende ruimte voor een krachtige invulling van de legitimerende rol van gemeenteraden. Herindeling is dus overbodig geworden en bovengemeentelijke samenwerking wordt tot overheidsbeleid verheven. Laten we deze samenwerking in de Hoeksche Waard alvast een kans geven! Conclusie Alhoewel volstaan kan worden om invulling te geven aan het advies van de Raad voor het openbaar bestuur, zijnde “Wisselwerking. Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking” in het kader van de democratische legitimering van de Wet gemeenschappelijke regelingen, hoeft er geen extra bestuurslaag in de HW te worden opgetuigd. Het lijkt me echter zeer wenselijk om via de SOHW een versterkte bestuurslaag te vormen om tot een nog betere, sterkere en gestructureerde samenwerking te komen. Een herindeling op de korte of lange termijn lijkt me na de democratische uitslag in de Hoeksche Waard niet aan de orde. Zodra de provincie dit wel gaat forceren is er sprake van verkrachting van de democratie en zullen de 3 gemeenten dit besluit bij andere en hogere instanties gaan aankaarten. Zelfs in Oud-Beyerland wil men dan met tractoren naar Den Haag trekken en zelfs de Heinenoordtunnel blokkeren. Je kunt je werkelijk afvragen of de politiek in Oud-Beijerland wel namens alle inwoners heeft gesproken! Een herindeling kan pas worden gerealiseerd als is voldaan aan de Beleidskaderbrief van minister Plasterk (2013) aangaande herindeling van onderop. Er is samen werk aan de winkel “Hoeksche Waard”!
C.F. de Graaf, 04-01-2016 17:44.
Dat grote bos gaat er zo nooit komen als de provincie een herindeling oplegt en dus de democratie verkracht. Maar waarom kom je niet een keer inspreken voor een raadsvergadering, van wat je plannen zijn met dat grote bos. Je moet natuurlijk de politiek voor jouw goed idee zien te interesseren.Je kunt natuurlijk ook een serieuze politieke partij in Binnenmaas hiermee benaderen. Bijvoorbeeld: Gemeentebelangen staat altijd paraat om te luisteren net zoals het CDA. Schroom niet!
CDG, 27-12-2015 18:03.
Hoe staat het met mijn bos door de hele hoekschewaard.
j.kamp, 23-12-2015 11:24.
<<  <  1  2 3  4  5   >  >>
Voeg een reactie toeCaptcha

Voeg een onderwerp toe Terug naar onderwerpenlijst Terug naar forumlijst