logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...

Begin bouw Waterleidingbedrijf 's-Gravendeel-Strijen 1913-1914

Terug naar index artikelen

Uit jaargang 14, nr. 2, mei 2008

 

D. Buizer

Tijdens de speurtocht naar het verleden van het waterleidingbedrijf "Waterleiding 's-Gravendeel-Strijen" werden in het Stadsarchief Dordrecht dagboeken gevonden van D. Buizer.

De heer Buizer was in dienst van Visser & Smit te Papendrecht en als opzichter betrokken bij de voorbereiding en bouw van het waterleidingbedrijf in 's-Gravendeel. In 1914 werd hij benoemd tot directeur van de "Waterleiding".

Vanaf zijn komst op het bouwterrein op 1 oktober 1913 heeft hij verslag gedaan van alles wat verband hield met de bouw. Zelfs de weersomstandigheden werden dagelijks door hem genoteerd.

Dagboekfragment D. Buizer

Dagboekfragment D. Buizer

 

Dan volgt een belangrijk moment: het heien van de proefpaal op zaterdag 4 oktober 1913. Enkele "hoogwaardigheidsbekleders" waren hierbij aanwezig. Niet zeker is of dokter Bossers daar ook werkelijk bij was. Zijn naam staat heel dun in potlood geschreven, onder die van de burgemeester van 's-Gravendeel, De heer Roodenburg Vermaat.

Dagboekfragment D. Buizer

 

Ondertussen werd begonnen met het graven van de fundatieputten van watertoren en machinegebouw, waaraan ook de heiploeg meedeed. Ook de directiekeet moest gebouwd worden.

Tijdens het proefheien voor de watertoren op maandag 6 oktober bleek al heel snel dat de palen te gemakkelijk de grond in gingen. Besloten werd, in samenspraak met de architecten Visser en Smit, om de oorspronkelijke paallengte van 11 meter te vergroten tot 12 meter.

 

Dagboekfragment D. Buizer

Op dinsdag 14 oktober 1913 werd dan met het echte heiwerk begonnen. Op deze eerste dag zijn 9 palen geslagen. Toch bleek de paallengte van 12 meter niet afdoende te zijn en moesten er bijpalen geslagen worden om voldoende draagkracht voor de toren te garanderen.

Toen op 6 november 1913 het einde van het heien in zicht kwam informeerde Buizer bij burgemeester Roodenburg Vermaat of er nog een eerstesteenlegging ging plaatsvinden. Het antwoord kreeg hij op zaterdag 15 november 1913.

 

Het heiwerk eindigde op 11 november 1913 en de balans kon worden opgemaakt.

Dagboekfragment D. Buizer

 

 

De heer Buizer schreef (onopvallend) in zijn dagboek op dinsdag 1 september 1914,

Dagboekfragment D. Buizer

 

Deze benoeming was van grote betekenis voor zijn verdere carrière bij het "Waterleidingbedrijf 's-Gravendeel-Strijen". Buizer werd de eerste directeur.