Deze activiteit heeft reeds plaatsgevonden.

Informatieavond agrarisch natuurbeheer

Informatieavond agrarisch natuurbeheer

De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) houdt op 20 oktober 2022 in de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland een informatieavond over de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard, tegen de achtergrond van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de daarmee samenhangende eco-activiteiten.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Aanmelden hiervoor via info@cchw.eu.

Vooral voor de akkerbouw

Het nieuwe GLB dat in 2023 in werking treedt brengt veel veranderingen met zich mee. Dat geldt ook voor het agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb). Dit kan echter niet los worden gezien van de voorwaarden van het GLB, het 7e Nitraatactieprogramma (7e NAP) en de eco-activiteiten.

Van de voorwaarden zijn vooral de verplichte bufferzones langs sloten en greppels (GLMC4) en de voorwaarde dat 4% van de landbouwgrond niet productief areaal moet zijn (GLMC8) van belang. Dit raakt vooral de akkerbouw en de mogelijkheden voor de akkerranden. Daarnaast komen ook andere mogelijkheden op deze avond aan de orde.

Niet alleen leden CCHW, maar voor alle agrariërs

Deze informatieavond is niet alleen bedoeld voor de leden van CCHW, ook andere Hoeksche Waardse boeren die meer willen weten over agrarisch natuurbeheer zijn van harte welkom.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Raadpleeg dan de nieuwsbrieven 6 en 7 van CCHW en de presentatie op de website https://cchw.eu/nieuws/.

CCHW

CCHW is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer en behartigt hiervoor de taken voor het weidevogel- en het akkerrandenbeheer in de Hoeksche Waard. CCHW is daarmee het aanspreekpunt voor de agrarische natuurontwikkeling in de Hoeksche Waard voor zowel Rijk, provincie, gemeente en EU en voor de (deelnemende) agrariërs.

Wanneer?
20 oktober 2022 van 20.00 tot 00.00 uur
Organisator
Coöperatie Collectief Hoeksche Waard
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.