Deze activiteit heeft reeds plaatsgevonden.

Informatieavond voor agrariërs

Informatieavond voor agrariërs

In 2023 treedt een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in werking. De nationale lidstaten van de EU hebben meer mogelijkheden om in de uitwerking van het beleid eigen accenten aan te brengen.

Het nieuwe beleid raakt alle agrariërs. Daarom organiseert Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) op 23 februari 2022 een bijeenkomst hierover in de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland.

Veel veranderingen

In vergelijking met het huidige GLB verandert er nogal wat in 2023. De vergoedingen uit het GLB worden lager en de basisvoorwaarden worden zwaarder. Vooral voor de akkerbouw hebben deze basisvoorwaarden behoorlijk wat gevolgen. Ze hebben onder andere betrekking op het aanhouden van een teeltvrije bufferzone langs sloten en minimaal 4% van de landbouwgrond niet gebruiken voor agrarische teelten.
Er zijn ook nieuwe mogelijkheden: de eco-maatregelen waarmee de lagere vergoeding voor een deel kan worden gecompenseerd.

De zwaardere basisvoorwaarden en ecomaatregelen werken door op de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer. Vooral voor het akkerrandenbeheer kunnen de gevolgen groot zijn, terwijl er door de afnemers van agrarische producten zoals AH en Jumbo steeds vaker bloemrijke akkerranden worden verlangd als voorwaarde om te mogen leveren.

Niet eenvoudiger

Het nieuwe beleid maakt het er voor boeren niet eenvoudiger op. Op 25 februari wordt ook het Natuurbeheerplan van de provincie Zuid-Holland gepubliceerd, dat de basis vormt voor het agrarisch natuurbeheer. Dit plan is van invloed op de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard.

Bijeenkomst voor alle boeren

Op dit moment is nog niet alles tot in detail uitgewerkt, maar CCHW wil niet achteroverleunen tot alles bekend is. Daarom organiseert CCHW op 23 februari om 19.30 uur in de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland een informatieve bijeenkomst over het nieuwe beleid. Alle boeren zijn welkom, ook als zij geen lid zijn van CCHW. Het is wel prettig wanneer belangstellenden zich van tevoren aanmelden via info@cchw.eu.

CCHW is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer en behartigt hiervoor de taken voor het weidevogel-  en het akkerrandenbeheer in de Hoeksche Waard. CCHW is daarmee het aanspreekpunt voor de agrarische natuurontwikkeling in de Hoeksche Waard voor zowel Rijk, provincie, gemeente en EU en voor de (deelnemende) agrariërs.

Wanneer?
23 februari 2022 van 19.30 tot 00.00 uur
Organisator
Coöperatie Collectief Hoeksche Waard
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.