logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...
Afbeelding bij agendaitem: 'Nationale daltondag in de Hoeksche Waard'
18mrt 2015

Nationale daltondag in de Hoeksche Waard

Woensdag 18 maart 2015, van 10:45 uur tot 12:15 uur.

Op woensdag 18 maart 2015  vindt de jaarlijkse nationale daltondag weer plaats. Op veel daltonscholen in Nederland is het dan open huis. Ook op de Burgemeester Van Bommelschool staan de deuren die dag open van 10.45 uur tot 12.15 uur. Iedereen is dan van harte welkom een kijkje te nemen in de school, en in het bijzonder in de klas.

Het daltononderwijs is gebaseerd op drie pijlers, namelijk vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid.

Vrijheid, of anders gezegd, verantwoordelijkheid, betekent dat de leerlingen in bepaalde keuzes vrijheid krijgen op school. Uiteraard bepaalt de leerkracht de leerstof en worden er passende instructies gegeven, maar de leerlingen krijgen bijvoorbeeld wel vrijheid in de keuze in welke volgorde het werk gemaakt wordt of waar het werk gemaakt wordt, zoals in de klas, buiten de klas, op een stilteplek of een samenwerkplaats. Leerlingen op de Van Bommelschool leren namelijk vanaf groep 1 al met een weektaak te werken en daarmee te plannen.

Het samenwerken is op verschillende manieren terug te zien in de school: er wordt gewerkt met maatjes of opdrachten worden in groepjes gemaakt. Op deze manier leren kinderen met anderen op een goede manier samen te werken.

Aan zelfstandigheid wordt op velerlei manieren gewerkt: In de lagere groepen is dit bijvoorbeeld meer gericht op zelfredzaamheid, in hogere groepen wordt de aandacht gevestigd op het zelf leren nadenken over en oplossen van conflicten.

In alle groepen zijn de benodigde materialen binnen handbereik. Kinderen leren hier tevens zelfstandig en verantwoordelijk mee om gaan.

Het daltonderwijs neemt een steeds grotere plaats in binnen het onderwijs in Nederland. Elementen van deze vorm van onderwijs zijn steeds vaker terug te vinden binnen het reguliere onderwijs. Het bezoek aan een daltonschool is daarom in allerlei opzichten interessant.

Iedereen is op woensdag 18 maart tussen 10.45 uur en 12.15 uur van harte welkom op de Burgemeester Van Bommelschool, Van Galenstraat 9 in Heinenoord. Tussen 11.00 uur en 12.00 uur worden in elke bouw ( onderbouw groep 1 en 2, middenbouw groep 3,4 en 5 en bovenbouw groep 6, 7 en 8) lessen gegeven die door belangstellenden kunnen worden bijgewoond.

Op de website www.bommelschool.nl kan aangegeven worden welke les men wil bijwonen.

Contactinformatie:
Locatie: Burgemeester Van Bommelschool, Van Galenstraat 9, Heinenoord
Organisator: Burgemeester Van Bommelschool
Website:www.bommelschool.nl


Deel dit bericht met je vrienden!