logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...

Aansluiting De Wacht op elektriciteit

Terug naar index artikelen

Uit jaargang 12, nr. 2, mei 2006

Anno 2006 vinden we het vanzelfsprekend dat door het verrichten van een simpele handeling het elektrisch licht in ons huis aangaat. Zo'n 75 jaar geleden was dit nog niet zo. Immers pas in november 1932 kwam er elektrisch licht in ons dorp.

Overigens werden toen nog niet alle inwoners aangesloten. Zo bleven ondermeer de inwoners van de buurtschap De Wacht nog verstoken van elektrisch licht. Zij moesten het nog met de olielamp doen. De toen nog jonge burgemeester C. van Heesen wilde toch graag weten hoe de inwoners van de buurtschap De Wacht hier over dachten en hij stuurde de plaatselijke veldwachter Van Antwerpen erop uit om de stemming te peilen.

In ons archief vonden we een brief van deze veldwachter gericht aan burgemeester Van Heesen met de resultaten. Het schrijven van de veldwachter luidde als volgt:

's-Gravendeel, den 23 December 1932.

Aan den Edelachtbaren Heer Burgemeester te ‘s-Gravendeel

In den namiddag van den 23 December 1932, zijn door mij ondergeteekende de hieronder genoemde personen, in Uwe opdracht afgevraagd of zij wanneer de kabel van het electrische lichtnet langs of bij hun woning gebracht wordt, genegen zijn om dan stroomverbruiker te worden ja of neen:

T. Schouten de Wacht 2: Op het oogenblik nog niet, gezien de slechte tijdsomstandigheden.
A.M. Quist de Wacht 1a: Niet bekend.
J. van Prooijen de Wacht 1: Moet geen stroom!
J. Tuk de Wacht 3: Wil stroom.
Wed. J. Goud de Wacht 2: Wil stroom.
M. Duijzer de Wacht 4: Wil stroom.
A.A. de Wilde de Wacht 5: Wil stroom.
L. van der Sluis de Wacht 5: Wil stroom.
Frudiger de Wacht 6: Zal volgens verklaring van de Wilde ook aansluiten.
Gebr. Wildschut de Wacht 22: Moeten geen stroom!
L. van der Kolk de Wacht 24: Wil stroom.
P. Kruithof de Wacht 23: Moet geen stroom!
A.J. Prins de Wacht 21 : Op het oogenblik nog niet, gezien de slechte tijdsomstandigheden.
J. van der Kolk de Wacht 25: Wil stroom.
A. van Ham de Wacht 29: Wil stroom.
W. Groenendijk de Wacht 19: Kon geen beslissing geven, daar hij er eerst over wil spreken met zijn huisbaas.
W. de Kreek de Wacht 20: Kon geen beslissing geven, daar hij er eerst over wil spreken met zijn huisbaas.
P. van Driel de Wacht 18: Moet geen stroom!
Wed. W.C. Reedijk de Wacht 17: Moet geen stroom!
W. Reedijk de Wacht 16: Wil stroom.
A. den Hartog de Wacht 16: Wil stroom.
Wed. C. den Hartog de Wacht 14: Wil stroom.
D. den Hartog de Wacht 10: Niet bekend.
S. van Driel de Wacht 8: Wil stroom.
H. Timmer de Wacht 26: Wil stroom.
J. Verschoor de Wacht 27: Wil stroom als zijn huisbaas de binnenleiding aan laat leggen.
M. Kolmsberg de Wacht 28: Wil stroom als zijn huisbaas de binnenleiding aan laat leggen.
N. Tuk de Wacht 30: Wil stroom.
D. Bijl de Wacht 31: Wil stroom.
L. Goud de Wacht 34: Wil stroom als zijn huisbaas de binnenleiding aan laat leggen.
S. van Kleef de Wacht 36: Wil stroom.
C. van 't Hof de Wacht 32: Wil stroom.
W. Ritmeester de Wacht 33: Wil stroom als zijn huisbaas de binnenleiding aan laat leggen.

Voor stroom in het op de Wacht staande kerkje zal over gesproken worden door D. den Hartog, wonende de Wacht No. 10.

De woningen van J. Verschoor, M. Kolmsberg, L. Goud en W. Ritmeester zijn van den landbouwer de Waard wonende in de Mariapolder onder de gemeente Strijen, bij wien zij ook werkzaam zijn en willen daar eerst met de Waard over spreken of die de binnenleiding aan laat leggen in de door hen bewoonde woningen.

De gem. veldwachter.

L. van Antwerpen.

Uiteraard zijn in een later stadium alle huizen van de buurtschap De Wacht en de daarbij behorende buurtschappen Oude Wacht en Meerkoot op het lichtnet aangesloten. Nooit aangesloten werd het woonhuis van de familie L. Goud (op het Fortje). Zij bleven gebruik maken van de olielamp waar zij, volgens een welingelichte bron, nooit onder geleden hebben.

JS

Bron: Gemeentearchief ‘s-Gravendeel