logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Inloopbijeenkomst windmolens op 19 april'
10apr

Inloopbijeenkomst windmolens op 19 april

Op woensdag 19 april 2017 is er een inloopavond over de windmolenlocatie Oude Maas. Tussen 19.00 uur en 21.30 uur kunnen belangstellenden binnenlopen in het gemeentehuis aan de Sportlaan 22 in Maasdam. Tijdens deze inloopavond is het voorontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport in te zien. De initiatiefnemer Eneco & Renewable Factory, het bureau Bosch & van Rijn en medewerkers van de gemeente en de omgevingsdienst zijn bij deze bijeenkomst aanwezig om vragen te beantwoorden of een nadere toelichting te geven.

Milieueffectrapport en voorontwerpbestemmingsplan

Het milieueffectrapport (Het MER) vormt de input voor het (voorontwerp)bestemmingsplan. In dit rapport zijn de gevolgen van verschillende varianten (windmolenopstellingen) onderzocht op onder andere geluid, slagschaduw, veiligheid en natuurwaarden. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een voorkeursvariant voor de opstelling van de windmolens die verwerkt is in het voorontwerpbestemmingsplan.

Op 20 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Binnenmaas unaniem besloten om een voorontwerpbestemmingsplan voor de windmolenlocatie Oude Maas uit te laten werken. Dit voorontwerpbestemmingsplan ‘Windpark Oude Maas’ maakt het planologisch mogelijk om een windpark met vijf windmolens met een maximale tiphoogte van 187 meter op te richten en te exploiteren. Er komen twee windmolens aan de westzijde van de Heinenoordtunnel, de andere drie windmolens komen aan de oostzijde van de tunnel.

Inspraakreacties

De gemeente hecht veel waarde aan directe betrokkenheid en inbreng van omwonenden, andere bestuursorganen, bedrijven, en maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming van plannen. Het voorontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage ‘Windpark Oude Maas’ liggen vanaf maandag 27 maart tot en met maandag 8 mei 2017 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk, per e-mail of mondeling een reactie op de stukken bij ons indienen. Een schriftelijke inspraakreactie kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Binnenmaas via Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam, een e-mail kan worden gestuurd aan windpark@binnenmaas.nl.

Nieuwsbrief

Binnenmaas houdt belangstellenden via een (digitale) nieuwsbrief op de hoogte van de stand van zaken van het hele proces rondom de windmolens. Wie zich op de nieuwsbrief wil abonneren kan een e-mail sturen naar: secretariaat@binnenmaas.nl. Wie niet over internet beschikt, kan zich telefonisch aanmelden via telefoonnummer 14 078 en krijgt dan een papieren exemplaar per post toegezonden.Deel dit bericht met je vrienden!