logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Ondertekening samenwerkingsovereenkomst buurtsportcoaches'
10apr

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst buurtsportcoaches

Op 10 april 2017 ondertekenden Hanneke Vliet Vlieland, directeur van Welzijn Hoeksche Waard en wethouder Arie Mol de samenwerkingsovereenkomst voor de aanstelling van buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches voeren activiteiten uit in Binnenmaas, maar zijn in dienst bij Welzijn Hoeksche Waard.

De buurtsportcoaches richten zich op het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod in de buurt/wijk voor alle gewenste doelgroepen. In het kader van deze impuls worden buurtsportcoaches voor onderwijs, sport en cultuur ingezet met als doel een verbinding te leggen tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven. Zij zijn een schakel tussen mensen, verenigingen en samenwerkingspartners en maken een koppeling tussen vraag en aanbod op sportgebied. De buurtsportcoaches richten zich vooral, maar niet uitsluitend, op jongeren. Doel is meer sportdeelname en een gezonde en actieve leefstijl voor alle inwoners, jong en oud.

JOGG

Sinds november 2016 is Binnenmaas officieel een JOGG-gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht). De JOGG-aanpak is een integrale methode om een gezond gewicht te bevorderen bij kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Doel van deze aanpak is alle bestaande initiatieven gericht op een gezonde leefstijl te bundelen, te verbreden en te versterken. Hierbij werken zowel publieke als private partijen nauw samen. Binnenmaas en Welzijn Hoeksche Waard hebben onder andere de JOGG doelstelling opgenomen in de prestatieafspraken van de buurtsportcoaches. Er wordt op dit moment gewerkt aan een aanpak om JOGG in de gemeente Binnenmaas in te voeren. De buurtsportcoaches organiseren maandelijks diverse sportactiviteiten voor jongeren in Binnenmaas. De bestaande activiteiten worden geïnventariseerd, versterkt en aangepast aan de JOGG aanpak.

Rijksbijdrage

Al in 2016 waren er buurtsportcoaches werkzaam in Binnenmaas. De gemeente vroeg in 2016 een rijksbijdrage volgens de Impulsregeling combinatiefunctionarissen aan. Het Rijk kende de bijdrage toe en daarmee kan het aantal buurtsportcoaches nu worden uitgebreid naar 4 fte. Daarmee financiert het Rijk een deel van de inzet van de buurtsportcoaches. Het andere deel financiert de gemeente via de bijdrage aan Welzijn Hoeksche Waard. 

Volgens de nu ondertekende samenwerkingsovereenkomst fungeert de gemeente als regisseur van de buurtsportcoachregeling en stuurt hiermee op resultaat en effect. De coördinatie en de operationele uitvoering (inclusief werkgeverschap) is ondergebracht bij Welzijn Hoeksche Waard.

Meer informatie

Voor meer informatie over de buursportcoaches kan men terecht op de website van Welzijn HW http://www.welzijnhoekschewaard.nl/Welzijn-Hoeksche-Waard/Buurtsportcoach-combinatiefunctionaris.Deel dit bericht met je vrienden!