logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Inloopbijeenkomst centrumplan 's-Gravendeel' Bron: nieuwsbrief gemeente Binnenmaas
05apr

Inloopbijeenkomst centrumplan 's-Gravendeel

Op donderdag 13 april 2017 is er een inloopbijeenkomst over het centrumplan ’s-Gravendeel. Belangstellenden zijn tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom in gebouw Concordia aan de Dr. Bossersstraat om te komen kijken naar de plannen voor nieuwbouw op de hoek Langestraat-Hendrik Hamerstraat en de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum. Uiteraard is er gelegenheid vragen te stellen en te reageren.

Het is belangrijk om de levendigheid en de aantrekkelijkheid van het centrum van ’s-Gravendeel te behouden en te verbeteren. In de afgelopen jaren zijn hierover gesprekken geweest met de eigenaren en winkeliers in het gebied. Na de brand in café De Herberg op de hoek van de Langestraat en de Hendrik Hamerstraat zijn deze gesprekken opnieuw opgestart.

Nieuwbouw en herinrichting

De eigenaren van de panden en de gemeente werken onder begeleiding van Akro Consult uit Den Haag aan een plan om deze plek in het centrum fraai in te vullen. De gemeente denkt, met omwonenden en belanghebbenden, na over de herinrichting van de openbare ruimte in het winkelgebied rondom de kerk. Op 28 september 2016 is in Concordia een eerste informatiebijeenkomst gehouden over de plannen.

De gemeenteraad van Binnenmaas heeft vervolgens in principe de bereidheid uitgesproken om, onder voorwaarden, te investeren in de openbare ruimte rond het winkelgebied.

De vastgoedpartijen hebben samen met Akro Consult en de gemeente een voorlopig ontwerp voor de bouw van winkelruimte en vier appartementen gemaakt. De gemeente is met Adviesbureau Stijlgroep uit Rotterdam en een klankbordgroep van omwonenden, de vastgoedpartijen en belanghebbenden aan de slag gegaan met een plan voor de herinrichting van de openbare ruimte. Er ligt nu een ontwerp waar alle partijen mee hebben ingestemd.

Nieuwsbrief

Er is een (digitale) nieuwsbrief verschenen met meer informatie over het centrumplan ’s-Gravendeel. De nieuwsbrief is te vinden op www.binnenmaas.nl. Deze nieuwsbrief is bovendien verzonden naar de bezoekers van de eerste informatieavond in september vorig jaar.

Wie ook belangstelling heeft voor de nieuwsbrief kan zich abonneren door een e-mail te sturen naar secretariaat@binnenmaas.nl. Belangstellenden die niet over een internetverbinding beschikken, kunnen zich telefonisch aanmelden via 14 078 en krijgen dan een papieren exemplaar toegestuurd.Deel dit bericht met je vrienden!