logo 's-Gravendeel Alles over 's-Gravendeel...

Foto's intocht Sinterklaas

zaterdag 23 nov 2013 (laatst gewijzigd op: 23 november 2013, 20:14) Afbeelding bij nieuwsitem 'Foto's intocht Sinterklaas'

Zaterdag 23 november 2013 presenteerden de Ondernemingskring ’s-Gravendeel en Kidspalace Kinderopvang de jaarlijkse Sinterklaasintocht van ’s-Gravendeel.

Voordat Sinterklaas met zijn Pieten aankwamen in de haven waren er optredens van Feest dj René van Dalen, Vocal Kidz en Clown Jopie & Tante Angelique.

U kunt foto's van dit feest bekijken en nabestellen op de website van Oypo. Klik daartoe op onderstaande link:

http://www.oypo.nl/pixxer.asp?id=1445B2A4CEF7D784

Deel dit artikel via je: 'Foto's intocht Sinterklaas' delen via Twitter 'Foto's intocht Sinterklaas' delen via LinkedIn 'Foto's intocht Sinterklaas' delen via Facebook
© 2014 's-Gravendeel. Nieuwsberichten mogen niet zonder toestemming worden overgenomen.

Reacties: 0

Reactie Toevoegen

Meer actueel nieuws

12-09

Repair Cafť zoekt vrijwilligers

Het Repair Café zoekt voor Numansdorp technische mensen en gastvrouwen om daar haar 5e locatie te kunnen bemensen. Ook Strijen zoekt twee gastvrouwen. Het Repair Café is een groep vrijwilligers die tegen een vrijwillige bijdrage uw defecte apparaten weer aan de gang proberen te krijgen of kleding te verstellen. Nu kunt u terecht: de 1e zaterdag van de  maand ook naar : ’t Weegje 1 in ’s Gravendeel  of de 2e zaterdag van de maand terecht in zorgcentrum Heemzicht in Piershil. Elke 3e zaterdag in de Beijerkorf in Oud-Beijerland of 4e zaterdag in De Klep in Strijen. Openingstijden: 10:00 tot  12.30 uur Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht op: repaircafe.hoekschewaard@gmail.com...
12-09

OfficiŽle start bouw project Wonen in Goudswaard

Op maandag 15 september 2014 zal om 15:00 uur het officiële startmoment plaatsvinden van de bouw van het project ‘Wonen in Goudswaard’. Naast de kopers van de woningen zal wethouder G.C. den Boer aanwezig zijn om dit feestelijke moment bij te wonen en de bijbehorende officiële handeling te verrichten. Met dit feestelijke moment en het verrichten van de officiële handeling staan we stil bij de start van de bouw van dit mooie project. De aanwezige kopers krijgen deze middag gelegenheid om zelf op een leuke manier een “bijdrage” aan de bouw van hun woning te leveren. Na de “formele” handelingen kunnen alle aanwezigen onder het genot van een drankje kennis met elkaar maken.  Wilt u ook Wonen in Goudswaard? Het project ‘Wonen in Goudswaard’ onderscheidt zich door de realisatie van woningen met een hoge kwaliteit  voor een bijzonder lage prijs. Er zijn dan ook nog slechts 2 hoekwoningen beschikbaar met een vanaf prijs van € 189.000,- VON...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'OfficiŽle start bouw project Wonen in Goudswaard'
11-09

Akkerranden dreigen te verdwijnen

Nieuw landbouwbeleid gaat ten koste van akkerranden

Op 5 september 2014 is in de Hoeksche Waard door de werkgroep Hoeksche Randen een expertmeeting georganiseerd over de relatie tussen innovatieve en duurzame landbouw in samenhang met de invulling van vergroening van ons platteland. Hierbij waren diverse beleidsmakers aanwezig van het ministerie, de provincie, waterschap en regio Hoeksche Waard. Centraal bij de bijeenkomst staat het doel de akkerranden in de Hoeksche Waard voor de toekomst te behouden en de mogelijkheden te schetsen voor toekomstige ontwikkelingen want als er niets gebeurt dreigen de akkerranden in de Hoeksche Waard te verdwijnen! Binnen het nieuwe landbouwbeleid (GLB) zal vanaf 2015 een deel van de ruimte binnen het landbouwareaal ingericht moeten worden als vergroening (Ecological Focus Area). De nationale invulling van deze vergroening gaat ten koste van de akkerranden in de Hoeksche Waard! De ontwikkeling van akkerranden is door de staatssecretaris Dijksma op het laatste moment ondergeschikt gemaakt aan bijvoorbeeld de teelt van groenbemesters en eiwitgewassen. Als er niets gebeurt dreigen de akkerranden uit het landschap van de Hoeksche Waard te verdwijnen. Met de expertmeeting wil de werkgroep Hoeksche Randen de voordelen en mogelijkheden voor akkerranden nogmaals onder de aandacht brengen van de beleidsmakers. De werkgroep Hoeksche Randen streeft er naar de ruim 500 km akkerranden in de Hoeksche Waard voor de toekomst te handhaven en verder te ontwikkelen. Een presentatie van H-Wodka (Stichting Hoeksche Waard op de Kaart, zie www.hwodka.nl) laat daarbij zien dat innovatieve duurzame akkerbouw hierbij een belangrijke rol speelt o.a met de inzet van satellietbeelden en -sturing en een digitaal teeltmanagement systeem. Betrokken partijen zijn overeen gekomen om de komende maanden intensief met elkaar aan de slag te gaan met het inventariseren van de mogelijkheden voor de akkerranden. Als eerste stap zal er een overgangsregeling voor 2015 mogelijk gemaakt moeten worden. De tijd gaat dringen want als in het najaar de oogst binnen is, zal de akkerbouwer zijn planning voor 2015 gaan opstellen...
foto bij 'Akkerranden dreigen te verdwijnen'
11-09

Recreatieoord vrijdag en zaterdag gesloten

Het Recreatieoord Binnenmaas is op vrijdag 12 en zaterdag 13 september gesloten vanwege het Dutchglow en Sunglow Festival. Dit houdt in dat de kinderboerderij, de speeltuin, de attracties, de bootverhuur en de openbare wandelpaden op die dagen niet toegankelijk zijn voor publiek. Restaurant Binnenmaas en Pannenkoekenhuis Peter Pan zijn wel open. Op 10 en 14 september is het Recreatieoord Binnenmaas open echter vanwege werkzaamheden moeilijk bereikbaar. De speeltuin en de attracties zijn toegankelijk via de ingang aan de parkeerplaats bij het Pannenkoekenhuis Peter Pan. De kinderboerderij is open op 10, 11 en 14 september en het best bereikbaar per fiets. Auto’s kunnen bij uitzondering geparkeerd worden aan de Vrouwehuisjesweg in de daarvoor bestemde parkeervakken ter hoogte van het gebouw van gemeentewerken en Bres Accommodaties BV. Van daaruit is de kinderboerderij via de fietspoort lopend te bereiken. ...
11-09

Terugblik op succesvolle gemeentekraam

Gemeente bedankt inwoners voor bezoek

Vorige week woensdag, vrijdag en zaterdag stond ‘de gemeentekraam’ in de dorpen van gemeente Binnenmaas. Het was een succes! Meer dan 150 inwoners zijn op de gemeentekraam afgekomen. Ze konden op deze manier laagdrempelig met de gemeente in contact komen. Sommige inwoners kwamen zomaar langs voor een praatje, maar vele anderen stelden vragen over bouwprojecten in de dorpen, droegen ideeën aan over de inrichting van de buitenruimte en maakten meldingen van bijvoorbeeld overlast door overhangend groen of honden(poep). Het viel de medewerkers van de gemeentekraam op dat veel inwoners erg betrokken zijn bij hun omgeving. Afhandeling van vragen De meeste vragen konden direct worden beantwoord...
foto bij 'Terugblik op succesvolle gemeentekraam'
11-09

Schoolplein Onder de Wieken wordt voorbeeldplein

Openbare Daltonschool Onder de Wieken in Nieuw-Beijerland  is één van de zeventig scholen in Nederland die een subsidiebedrag heeft gekregen voor het ontwikkelen van een ‘gezond schoolplein’. Met een bedrag van vijftigduizend euro in de knip zal samen met de leerlingen en de ouders in het voorjaar een plan worden gemaakt. Een Gezond Schoolplein is een uitdagende, groene en rookvrije omgeving waar kinderen kunnen spelen en sporten, waar ze worden gestimuleerd om te bewegen en waar de fantasie wordt geprikkeld, ook na schooltijd. Eerder was uit tevredenheidspeilingen op Onder de Wieken gebleken dat de leerlingen en hun ouders het plein op school niet aantrekkelijk vonden. De schoolleiding besloot daarom met succes te proberen in aanmerking te komen voor deelname aan het project ‘Gezonde Schoolpleinen’ van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De selectiecommissie, bestaande uit mensen van Jantje Beton, IVN, RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, oordeelde dat het plein van Onder de Wieken wel een opknapbeurt kan gebruiken.  In januari van dit jaar zijn de eerste tweeëntwintig scholen in Nederland al begonnen met het realiseren van een Gezond Schoolplein. In de periode 2014-2016 zullen in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs een Gezond Schoolplein krijgen. Deze scholen gaan dienen als voorbeeld voor alle scholen in Nederland. ...
09-09

C1000 tijdelijk dicht wegens verbouwing tot Jumbo

C1000 van der Hoek is op 2 oktober 2014 voor het laatst open als C1000. Daarna gaat de winkel 20 dagen dicht om vervolgens op 22 oktober de deuren weer te openen als Jumbo van der Hoek. Ondernemer Ardi van der Hoek: ‘Ik heb er een dubbel gevoel bij. We heb jaren met veel plezier en met een goed team een geweldige C1000-winkel gehad...
08-09

Raadscommissies Binnenmaas vergaderen deze week

Deze week komen in gemeente Binnenmaas de commissie Ruimtelijke Zaken en de commissie Maatschappelijke Zaken bij elkaar. De commissie Algemene Bestuurlijke Zaken en Middelen vergadert deze maand niet. De bijeenkomsten zijn openbaar en worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Sportlaan in Maasdam...
05-09

Kansen verkennen toegankelijkheid Fort Buitensluis

Bezoek gedeputeerde in Numansdorp

Het afstoten van het fort door Defensie betekent kansen om het fort openbaar te maken en toegankelijk voor de bevolking. Gedeputeerde Han Weber bezocht gisteren Fort Buitensluis in Numansdorp. Tijdens het werkbezoek werd van gedachten gewisseld over de mogelijkheden om het fort toegankelijk te maken. Mogelijkheden hoe de gemeente of de stichting het fort kunnen verwerven, moeten nog onderzocht worden. Namens de gemeente Cromstrijen heette wethouder Hans Flieringa de gedeputeerde van harte welkom en bedankte hem voor zijn interesse in het fort. “Het afstoten van het fort door Defensie in 2014 betekent kansen om het fort openbaar en toegankelijk te maken voor de bevolking...
foto bij 'Kansen verkennen toegankelijkheid Fort Buitensluis'
05-09

Melden storing openbare verlichting nu ook online

Per 1 september 2014 kunnen inwoners van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Oud-Beijerland en Strijen zelf storingen aan de openbare verlichting melden bij beheerder Nijkamp Aanneming via http://storing.moononline.nl/. Nadat de storing is gemeld via de website, wordt de inwoner rechtstreeks door de beheerder geïnformeerd over de status van de melding.  Naast de mogelijkheid om storingen online te melden, kunnen inwoners ook telefonisch bij het bedrijf terecht. Op de gemeentelijke websites staat uitgebreide informatie, zoals de link naar het online meldingssysteem voor storingen en de overige contactgegevens van Nijkamp Aanneming. Nijkamp Aanneming is sinds 1 juli jongstleden beheerder van de openbare verlichting namens de vier gemeenten. De gemeente Korendijk gaat per 1 januari 2015 over op Nijkamp Aanneming. ...
05-09

Nieuwe Wmo-taken vanaf 2015 vanuit bestaande Wmo loketten

De gemeenten krijgen vanaf 2015 meer verantwoordelijkheden voor het ondersteunen van mensen met een beperking. Vormen van ondersteuning uit de AWBZ, zoals begeleiding en dagbesteding, worden per 1 januari 2015 onderdeel van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uitvoering van deze nieuwe taken vindt in 2015 plaats vanuit de bestaande Wmo-loketten. Iedere gemeente in de Hoeksche Waard beschikt over zo’n loket. De Wmo wil dat iedereen zoveel mogelijk kan deelnemen in de maatschappij en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven wonen. Inwoners die advies of ondersteuning nodig hebben, kunnen contact opnemen met het Wmo-loket...
05-09

Echtpaar De Ruiter uit Heinenoord 60 jaar getrouwd

Op dinsdag 2 september was het 60 jaar geleden dat de 85-jarige Adrianus De Ruiter en zijn 78-jarige echtgenote Maaike Krijna De Ruiter-Hitzert uit Heinenoord in het gemeentehuis van Strijen elkaar het ja-woord hebben gegeven. Mevrouw De Ruiter is geboren in Strijen en meneer De Ruiter in Westmaas. De heer De Ruiter heeft in het begin van zijn carrière bij een bakker gewerkt. Daarna is hij ruim twintig jaar eigenaar geweest van een levensmiddelenwinkel in Klaaswaal. Hier was zijn vrouw ook altijd werkzaam. Het echtpaar heeft twee kinderen en vier kleinkinderen...
03-09

Niels naar de top voor DaniŽl den Hoed

Na twee achtereenvolgende jaren zijn opa, organisator van "Trek de Pont" op de kale monsterberg "De Mont Ventoux" in Frankrijk te hebben aangemoedigd, was voor de nu 7-jarige Niels Zilverschoon uit Maasdam het welletjes. In oktober 2013 liet hij op overtuigende wijze aan zijn ouders weten, dat hij de volgende keer zelf deze berg op zou gaan  fietsen en daarvoor ook geld op zou gaan halen voor de mensen met kanker. Op 12 september 2014 is het zover dat Niels samen met zijn opa en nog 13 andere leden van het fietsteam "Inspire2liveMusic-Classic" op z'n nieuwe gesponsorde Cube de circa 21,5 kilometer lange monstertocht met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,5% gaat fietsen, om de 1912 meter hoge top van deze fameuze berg te bereiken. Voor het goede doel, namelijk de 100 jarige "Daniel den Hoed kliniek" te Rotterdam heeft Niels het respectabele bedrag van € 2.550,= bijeengebracht. Met zijn ouders opende hij hiervoor de site "Nielsbakt4cancer" en werd gestart met de verkoop van koekjes - cupcakes en spetterende taarten. Ook verzamelde hij lege flessen in voor het goede doel, waarbij hij werd geholpen door zijn klasgenootjes van de obs "De Pijler" in Maasdam. De school staat helemaal achter het initiatief van Niels, reden dat hij ontheffing heeft gekregen om naar Frankrijk af te reizen. Vermoedelijk in een iets ander jasje gestoken, blijft de site "Nielsbakt4cancer" ook na 12 september in de lucht en kunnen er voor de bestrijding van kanker taarten en dergelijk worden gekocht...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Niels naar de top voor DaniŽl den Hoed'
03-09

Echtpaar De Jong uit 's-Gravendeel 65 jaar getrouwd

Op zaterdag 6 september 2014 is het 65 jaar geleden dat de inmiddels 91-jarige Aart Bas de Jong en zijn 88-jarige echtgenote Teuntje Barbara de Jong-Huisman uit ’s-Gravendeel in het huwelijksbootje zijn gestapt. Beide echtelieden zijn geboren en getogen in ’s-Gravendeel. Mevrouw de Jong is hier trots op: ‘We zijn echte Seuters!’. De heer de Jong heeft vroeger altijd in het vlas gewerkt. Toen dit ophield is hij voor zichzelf begonnen in de assurantiën. Het echtpaar heeft twee kinderen, een dochter en een zoon en twee kleinkinderen. Helaas laat momenteel de gezondheid van de heer De Jong het niet toe om zelfstandig thuis te wonen en woont daarom in het verzorgingstehuis in ’s-Gravendeel...
03-09

Trofee voor mevrouw De Penning

Uitreiking waarderingsgeschenk gemeente Binnenmaas

Op zaterdag 30 augustus 2014 ontving mevrouw Riena de Penning-Kruithof uit Maasdam uit handen van burgemeester André Borgdorff ‘De Trofee’, het waarderingsgeschenk van gemeente Binnenmaas. ‘De Trofee’ is aan mevrouw De Penning toegekend wegens haar jarenlange inzet voor de samenleving, de hervormde gemeente Maasdam en derolski en langlaufvereniging. Klik op deze link om de toespraak van de burgemeester te lezen ‘De Trofee’ ‘De Trofee’ is een kunstwerk, in opdracht van de gemeente vervaardigd door het kunstenaarsechtpaar Jaap en Hetty Vrijland uit Puttershoek. Hij is gemaakt van gekleurd glas met een sokkel van staal. Elk exemplaar is handgemaakt en dus uniek, net als degene die hem krijgt. De twee zijden van de Trofee staan voor het hart en het verstand, die samen de basis van alle goeds vormen...
foto bij 'Trofee voor mevrouw De Penning'
02-09

Kerstproject zoekt zangliefhebbers

Interkerkelijk koor Kairos uit ’s-Gravendeel en Interkerkelijk koor Spiritsingers uit Heerjansdam zijn op zoek naar zangliefhebbers voor een uniek kerstproject. De repetities starten in september en eindigen met twee spectaculaire kerstconcerten op 19 & 20 december 2014. Het project Geboren Licht is een unieke combinatie van Nederlandstalige gospels en traditionele kerstliederen waarin het kerstverhaal op verschillende manieren wordt belicht. Onder leiding van dirigent Arie de Korte voeren Kairos en de Spiritsingers dit project twee keer uit. 19 december in de Ichthuskerk in ’s-Gravendeel en 20 december in de Dorpskerk in Heerjansdam. Projectleden Beide koren zijn voor dit project op zoek naar versterking in de vorm van projectleden. Deze leden repeteren vanaf begin september met een van beide koren mee en besluiten hun deelname met de twee prachtige concerten eind december. Kairos repeteert op donderdagavond in ’s-Gravendeel, de Spiritsingers repeteren op dinsdagavond in Heerjansdam. De projectrepetities starten vanaf donderdagavond 4, respectievelijk dinsdagavond 9 september. Meer informatie & aanmelden Voor meer informatie of aanmelden stuurt u een e-mail naar info@geborenlicht.nl of belt u naar 0180 414 825. Houd verder ook de website www.geborenlicht.nl in de gaten. ...
02-09

Arriva verbetert dienstregeling

Naar aanleiding van wensen van reizigers en een aantal scholen, voert Arriva met ingang van zondag 31 augustus 2014 een aantal verbeteringen door in de busdienstregeling in Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee. Reizigers kunnen de verbeterde dienstregeling raadplegen via de website arriva.nl/zuid-holland en voor meer informatie contact opnemen met de klantenservice van Arriva via 0800-023 25 45 (gratis). De belangrijkste wijzigingen die per 31 augustus ingaan: De uitbreiding van het aantal ritten tussen Oud-Beijerland en Rotterdam op lijn 163 (op maandag t/m vrijdag) en lijn 172 (op zondag). Aangepaste vertrektijden van de schoollijnen in de Hoeksche Waard in verband met gewijzigde lestijden van de CSG ‘Willem van Oranje’. Lijn 162 Zuid-Beijerland – Oud-Beijerland wordt buurtbuslijn 712. Verbeterde bereikbaarheid in de ochtendspits vanuit Rotterdam naar Puttershoek (lijn 276) en Strijen (lijn 177). ...
30-08

Foto's feestweek 's-Gravendeel

's-Gravendeel viert feest!

U kunt nagenieten van de activiteiten die gehouden zijn tijdens de Feestweek van 's-Gravendeel. De foto's van de kermis en straatbarbecue zijn gemaakt door www.jdezeeuwfotografie.nl. Foto's staan op de website van Oypo, waar u ze kunt bekijken en nabestellen. De opbrengst komt geheel ten goede aan stichting Digitaal dorp 's-Gravendeel. Klik op onderstaande link voor de foto's: http://www.oypo.nl/DC8E2BA5D9D4969D ...
foto bij 'Foto's feestweek 's-Gravendeel'
30-08

Kidspalace opent tweede Bso

Tweede locatie kinderopvang in 's-Gravendeel

Per 1 september 2014 opent Kinderopvang Kidspalace haar tweede buitenschoolse opvang. Deze nieuwe locatie is gevestigd aan de Vlasakker 2 te ‘s-Gravendeel. Eigenaresse Inge de Boorder heeft deze BSO overgenomen van de voormalige stichting Hoeksche Waard Oost. Door het faillissement van deze stichting zijn vele ouders op zoek naar buitenschoolse opvang...
foto bij 'Kidspalace opent tweede Bso'
29-08

Eerste palen de grond in voor appartementen en Lidl supermarkten

Donderdag 28 augustus was een feestelijke dag in Strijen, want op de bouwlocatie aan de Trambaan werden maar liefst twee eerst palen geslagen. Eentje voor het nieuwe appartementencomplex 'Striene' en één voor de nieuwe Lidl supermarkt. De appartementen zijn allen bestemd voor de verhuur. De eerste paal voor de 18 huurappartementen werd geslagen door Ben Pluimer, directeur-bestuurder van HW Wonen en wethouder Van Tilborg...
27-08

Molen 't Vliegend Hert in gebruik genomen

Tijdens de feestweek in 's-Gravendeel is op woensdag 27 augustus 2014 molen ’t Vliegend Hert officieel in gebruik genomen. De molen is onlangs overgdragen aan Stichting molens Binnenmaas. Voor meer informatie kunt u de toespraak van de burgemeester nalezen. Klik hier om de toespraak te downloaden Bekijk foto's van de opening op de website Oypo: www.oypo.nl/DC8E2BA5D9D4969D   ...
27-08

Jumbo opent supermarkt in 's-Gravendeel

C1000 Van der Hoek wordt Jumbo Van der Hoek

Jumbo Supermarkten opent de deuren van een nieuwe winkel aan de Kerkstraat 37 in ‘s-Gravendeel. De supermarkt vervangt de huidige C1000 winkel. Deze winkel sluit op donderdag 2 oktober haar deuren om een volledige metamorfose tot een Jumbo supermarkt te ondergaan. Vanaf woensdag 22 oktober zijn inwoners van ‘s-Gravendeel en omgeving welkom in de nieuwe Jumbo winkel. Zij kunnen dan profiteren van de unieke formule van de laagste prijs, het grootste assortiment en de beste service van de gemeente Binnenmaas. Ondernemer Ardi van der Hoek is klaar voor de overstap naar Jumbo: “Dit is een positieve stap voor ons winkelteam en voor onze klanten...
foto bij 'Jumbo opent supermarkt in 's-Gravendeel'
26-08

Korenslag 's-Gravendeel afgelast

De korenslag van dinsdagavond 26 augustus 2014 in 's-Gravendeel is helaas afgelast vanwege technische omstandigheden in combinatie met het slechte weer. De koren zijn het er over eens dat bepaalde instrumenten niet bespeelbaar zijn met dit weer. Vanochtend leek de voorspelling dat het weer in de loop van de middag stukken beter zou worden, maar helaas. Bron: www.feestweek.info ...
26-08

EHBO-cursus in 's-Gravendeel

De samenwerkende EHBO verenigingen Puttershoek/Maasdam, ’s-Gravendeel, Heinenoord en Strijen organiseren een EHBO cursus. Met kijken alleen is niemand geholpen!!!!! Heeft u wel eens een ongeval op straat of binnenshuis of een hart circulatiestilstand meegemaakt? Stond u toen ook machteloos om u heen te kijken en af te wachten wie er kwam helpen? Als dat zo is wordt het nu tijd om een EHBO cursus te volgen. Deze cursus zal gehouden worden op de dinsdagavond in ‘s-Gravendeel. locatie 't Weegje. Start: begin oktober (de cursus vereist wel een minimaal aantal deelnemers). Deskundige instructeurs en LOTUS slachtoffers staan garant voor een boeiende leerzame cursus...
25-08

Mevrouw Vos-Vermeer uit Puttershoek viert 100e verjaardag

Op donderdag 28 augustus 2014 wordt mevrouw J. Vos-Vermeer uit Puttershoek 100 jaar! Een grote mijlpaal voor mevrouw Vos. Ze is geestelijk nog erg gezond maar lichamelijk helaas beperkt omdat ze zich in een rolstoel moet verplaatsen...
22-08

Start schaatslessen in Dordrecht

Gratis proefles voor volwassenen en kinderen

Bij Kunstrijvereniging de Drechtsteden in Dordrecht en kan er weer worden aangemeld voor schaatslessen. De lessen worden gegeven op de kunstijsbaan in de Sportboulevard aan de Fanny Blankers Koenweg, Dordrecht. Er is een uitgebreid lesaanbod op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Voor alle leeftijden (vanaf 4 jaar) worden de lessen in kleine groepjes aangeboden. Instromen is op elk niveau en wekelijks mogelijk maar geadviseerd wordt om aan het begin van het seizoen te starten en in te schrijven voor vier snuffellessen. Gratis proefles en snuffellessen Aan het begin van dit seizoen 2014-2015 biedt de vereniging vanaf 8 september de mogelijkheid om kennis te maken met de lessen door mee te doen met een gratis proefles of het volgen van 4 aaneengesloten snuffellessen tegen betaling van € 30,--. Vooral voor jonge kinderen is deze  langere periode om te wennen aan de lessen een uitkomst. Na het volgen van een proefles of de snuffellessen kan er besloten worden om lid te worden van de vereniging en het hele seizoen de lessen te volgen. Volwassenen Voor volwassenen heeft de vereniging uitgebreide lesmogelijkheden op vier dagen in de week en ook in de lessen voor volwassenen is het mogelijk om aan te melden voor een gratis proefles of de snuffellessen. Snelcursus schaatsen In alle vakanties organiseert de vereniging een snelcursus schaatsen...
foto bij 'Start schaatslessen in Dordrecht'
22-08

Nieuwe openingstijden Bibliotheek

Per 1 september 2014 vernieuwt de Bibliotheek Hoeksche Waard haar openingstijden. In tijden van bezuiniging blijft de Bibliotheek Hoeksche Waard werken aan vernieuwing en optimalisatie van haar dienstverlening. De recent ingevoerde reorganisatie, als gevolg van de gemeentelijke bezuinigingen, resulteert in een vermindering van de Bibliotheek uitleenuren. Een belangrijke aanleiding voor het wijzigen in de openingstijden. Daarnaast zijn de nieuwe openingstijden ook ingegeven door het klantenonderzoek – het biebpanel – en het streven naar uniforme openingstijden voor alle bibliotheekvestigingen binnen de Hoeksche Waard. Er is gekozen voor meer self service, full- en low service uren. Door middel van self service kunnen klanten gebruiken maken van de voorzieningen die beschikbaar zijn, zoals gratis WIFI, de werk/computerplekken, de kranten en tijdschriften, zelfstandig innemen en uitlenen van boeken etc, de betaalautomaat of een kopje koffie/thee drinken. Tijdens de full service uren is er ook een bibliotheekmedewerker aanwezig die informatie en advies kan geven...
15-08

Ontheffing openingstijden AH op zondag

Vanwege het advies van de commissie bezwaarschriften en de uitspraak van de voorzieningenrechter, heeft het college van Binnenmaas  besloten een ontheffing te verlenen aan Albert Heijn Van der Poel in ‘s-Gravendeel voor openstelling van de winkel op de zon- en feestdagen in 2014. De ontheffing wordt verleend op grond van artikel 6 van de ‘Verordening winkeltijden gemeente Binnenmaas 2008’. Op 12 juni heeft er een zitting bij de voorzieningenrechter plaatsgevonden. Deze zitting had betrekking op de weigering van de aangevraagde ontheffingen, zoals besloten op 25 april jongstleden, voor openstelling als avondwinkel en openstelling op zon- en feestdagen. De voorzieningenrechter heeft onder andere geoordeeld dat het besluit van 25 april geen stand zal kunnen houden. Op 12 augustus heeft het college het advies van de commissie bezwaarschriften over de bezwaren van Van der Poel en Zwanenburg tegen de weigering ontheffingen Winkeltijdenverordening behandeld. De bezwaren hadden betrekking op de weigering van de aangevraagde ontheffingen, zoals besloten op 25 april jongstleden, voor openstelling als avondwinkel en openstelling op zon- en feestdagen...
15-08

Overeenkomst Landgoed Bonaventura Maasdam ondertekend

Deel van landgoed openbaar voor publiek

Op donderdag 14 augustus 2014 ondertekenden wethouder Van Etten van gemeente Binnenmaas en de heer Pasman een anterieure exploitatieovereenkomst. Hiermee is een stap gezet op weg naar realisatie van de bouw van het Landgoed Bonaventura aan de Oud-Bonaventurasedijk in Maasdam. De heer Pasman heeft plannen om een landgoed te ontwikkelen met maximaal drie woningen. Een deel van het landgoed wordt openbaar toegankelijk voor publiek. Om de bouw van het landgoed mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk...
foto bij 'Overeenkomst Landgoed Bonaventura Maasdam ondertekend'
07-08

Topdrukte in Vogelklas

400 vogels kregen in juli de vrijheid terug

In juli 2014 slaagde de Vogelklas Karel Schot in Rotterdam er in om ruim 400 vogels na een verblijf in het asiel de vrijheid terug te geven. Dit enorme aantal is puur en alleen te danken aan de geweldige inzet van al die vrijwilligers in de Vogelklas. Topdrukte De maand juli is in meerdere opzichten een topmaand geweest voor de Vogelklas. Traditioneel is het de maand waarbij het asiel bijna uit zijn voegen barst van de jonge vogels. Deze dieren zijn door diverse oorzaken hun ouders kwijtgeraakt en zijn opgegroeid in het opvangcentrum. De kleinste vogeltjes zijn daarbij van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat met de hand gevoerd. Topvrijwilligers Het was ook een zware maand voor de medewerkers van de vogelopvang...
foto bij 'Topdrukte in Vogelklas'