logo 's-Gravendeel Alles over 's-Gravendeel...

Foto's intocht Sinterklaas

zaterdag 23 nov 2013
Afbeelding bij nieuwsitem 'Foto's intocht Sinterklaas'

Zaterdag 23 november 2013 presenteerden de Ondernemingskring ’s-Gravendeel en Kidspalace Kinderopvang de jaarlijkse Sinterklaasintocht van ’s-Gravendeel.

Voordat Sinterklaas met zijn Pieten aankwamen in de haven waren er optredens van Feest dj René van Dalen, Vocal Kidz en Clown Jopie & Tante Angelique.

U kunt foto's van dit feest bekijken en nabestellen op de website van Oypo. Klik daartoe op onderstaande link:

http://www.oypo.nl/pixxer.asp?id=1445B2A4CEF7D784

Deel dit artikel via je: 'Foto's intocht Sinterklaas' delen via Twitter 'Foto's intocht Sinterklaas' delen via LinkedIn 'Foto's intocht Sinterklaas' delen via Facebook

Reacties: 0

Reactie Toevoegen

Meer actueel nieuws

08-10

Start boekenverkoop in bibliotheken

Goedkoop een tas boeken op de kop tikken? Vanaf 19 oktober start in de Bibliotheek Numansdorp en Puttershoek een boekenverkoop. De boekencollectie wordt het hele jaar door aangevuld en up-to-date gehouden. Dat betekent ook regelmatig opschonen en daardoor gaan veel boeken in de verkoop. De Bibliotheek Hoeksche Waard bouwt voortdurend aan een aanlokkelijke en actuele boekencollectie...
08-10

Nienke Visser wint publieksprijs bij hoedenwedstrijd

Nienke Visser van hoedenwinkel Hoeden en Zo heeft voor de tweede keer op rij de publieksprijs gewonnen bij de hoedenwedstrijd van de Nederlandse Hoeden Vereniging (NHV). Klik hier voor een artikel op de website van het Algemeen Dagblad Meer informatie over de hoeden van Nienke is te vinden op haar website www.hoedenenzo.nl U kunt ook een kijkje komen nemen bij haar webshop www.dameshoed.nl ...
08-10

Korendijk plaatst zonnepanelen

De gemeente Korendijk probeert de duurzaamheid te bevorderen door op de eigen gebouwen energie te besparen. A&B Electrotechniek uit Zuid-Beijerland heeft van het gemeentebestuur van Korendijk opdracht gekregen om het gemeentehuis, de werkplaats en drie gymlokalen in Goudswaard, Piershil en Zuid-Beijerland van zonnepanelen te voorzien. Het college heeft zich tot doel gesteld om Korendijkse of regionale ondernemers zoveel mogelijk te betrekken bij de bij inkoop van goederen en diensten. Uit de ingediende offertes kwam de aanbieding van A&B Electrotechniek als beste uit de bus. Wethouder Paul Boogaard van Economische Zaken overhandigde de opdracht persoonlijk aan directeur Ad Groeneweg. De Zuid-Beijerlandse onderneming heeft de  heer Jeroen Leijdens, specialist/adviseur op het vlak van zonne-energie van de firma Bluehome uit Oud-Beijerland hierbij ingeschakeld. Inmiddels is begonnen met het plaatsen van de panelen...
08-10

Onderzoeksresultaten bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard gepresenteerd

Woensdagavond 7 oktober 2015 heeft onderzoeksbureau BMC het eindrapport met de resultaten van het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard gepresenteerd aan de stuurgroep. In deze stuurgroep zijn alle 35 fracties van de Hoeksche Waardse raden vertegenwoordigd. BMC heeft voor het onderzoek gebruik gemaakt van diverse bronnen zoals begrotingen, collegeprogramma’s, en gezamenlijke visiedocumenten om de stuurgroep te adviseren.  Inwoners, instellingen en betrokkenen vanuit de gemeenten (raden, burgemeesters, wethouders, secretarissen, raadsgriffiers) zijn ook bevraagd. Modellen beschreven Niet alle samenvoegingen of samenwerkingen werken op dezelfde manier. Daarom heeft de stuurgroep besloten om de twee modellen waartussen de raden in december zullen kiezen (versterkte regionale samenwerking met doorzettingsmacht en samenvoeging) nader te beschrijven. Naast het eindrapport met de resultaten van het onderzoek kwam ook de toelichting op de twee modellen aan de orde. Uitgangspunten en eisen In het onderzoeksrapport is eerst gekeken naar de mate waarin ieder model aan de gestelde eisen kan voldoen. Vervolgens is nagegaan of de bestaande bestuurlijke praktijk (uitgangssituatie) hier bouwstenen voor oplevert of barrières voor opwerpt. Tot slot is aan de hand hiervan een oordeel gegeven over kansen en kwetsbaarheden van samenwerking en samenvoeging en de mate waarin deze modellen aan de uitgangspunten kunnen voldoen. Kansen en kwetsbaarheden In het rapport komt naar voren dat voor sommige onderwerpen de kansen en kwetsbaarheden niet veel verschillen, ongeacht de keuze...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Onderzoeksresultaten bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard gepresenteerd'
08-10

Genteresseerden denken mee over nieuwbouwplannen Het Raadhof in s-Gravendeel

In het goed gevulde Partycentrum Concordia te ’s-Gravendeel bezochten belangstellenden op woensdagavond 7 oktober 2015 de meedenkavond van nieuwbouwproject Het Raadhof. Ontwikkelaar en bouwer ABB Bouwgroep gaf uitleg over de nieuw te bouwen woningen en daarnaast was er voor geïnteresseerden ruimte om hun woonwensen aan te geven. Met de huidige inzichten start de verkoop van de in totaal 21 woningen in de eerste helft van 2016. De meedenkavond werd georganiseerd naar aanleiding van eerder georganiseerde informatie- en meedenkavonden. Tijdens de eerdere meedenkavond heeft een enthousiast gezelschap suggesties gegeven over de uitstraling en indeling van de woningen en omgeving...
02-10

Interessebank werkt

Liever niet alleen. Onder dat motto heeft Humanitas een groep mensen bijeen gebracht in de zogenaamde interessebank. Tijdens een drietal inloopbijeenkomsten in de Bibliotheek Hoeksche Waard konden bezoekers hun liefhebberijen op het recreatieve en sportieve vlak aangeven. Humanitas gaat mensen met elkaar in contact brengen om gezamenlijk dingen te ondernemen. Denk aan wandelen, eten, koken, film kijken, handwerken of uitgaan...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Interessebank werkt'
01-10

Factuur eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning wordt mogelijk later verstuurd

Inwoners uit de Hoeksche Waard die het op eigen kracht niet redden, kunnen een beroep doen op individuele Wmo-voorzieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij het huishouden, begeleiding, aanpassingen aan de woning of een scootmobiel. Om alles betaalbaar te houden, wordt voor de meeste voorzieningen een eigen bijdrage gevraagd. Het CAK berekent en int deze eigen bijdrage door iedere vier weken een factuur te sturen...
01-10

Leerlingen overhandigen Groene Voetstappen aan wethouder van Korendijk

Wethouder Paul Boogaard heeft deze week een delegatie van leerlingen van basisschool De Wegwijzer uit Piershil ontvangen in het gemeentehuis. De kinderen hebben meegedaan met het regionale project ‘Groene Voetstappen’ en boden samen met groepsleerkracht Vera Visser de wethouder de bijbehorende stickers aan. Ook de leerlingen van basisschool Het Kraaiennest uit Piershil en de Gouwaert uit Goudswaard hebben deelgenomen aan dit project. Vera Visser is trots op de inzet van de kinderen voor een beter milieu: “Wie loopt of fietst naar school, verdient stickers. Het doel is dat kinderen (en ouders) zich milieuvriendelijker gaan verplaatsen in het dorp om zodoende schadelijke uitlaatgassen tegen te gaan...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Leerlingen overhandigen Groene Voetstappen aan wethouder van Korendijk'
01-10

Vergadering Stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard

De stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard, waarin alle 35 fracties van de Hoeksche Waardse raden zijn vertegenwoordigd, komt bijeen op woensdag 7 oktober 2015 om 20.00 uur in Cultureel Centrum De Vijf Schelpen, Laan van Westmolen 117 in Mijnsheerenland. Deze bijeenkomst is openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Opening en mededelingen Vaststellen agenda Vaststellen samenvattend verslag stuurgroepvergadering 9 september 2015 Beschrijving op hoofdlijnen van twee modellen voor de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Hoeksche Waard Versterkte regionale samenwerking met doorzettingsmacht Herindeling van de vijf gemeenten tot één nieuwe gemeente Hoeksche Waard Eindrapport Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard Rondvraag Sluiting ...
01-10

Week van de Veiligheid Hoeksche Waard

Van 5 tot 11 oktober 2015 vindt in de Hoeksche Waard de Week van de Veiligheid plaats. In deze week vragen de vijf gemeenten, politie en brandweer extra aandacht voor onder andere de preventie van woninginbraken, auto-inbraken en brandveiligheid. ‘Mini-woning’ brandveilig wonen 7 en 8 oktober te bezoeken in Binnenmaas De container brandveilig wonen van de brandweer Zuid-Holland Zuid staat in de Week van de Veiligheid twee dagen voor het gemeentehuis van Binnenmaas aan de Sportlaan 22 in Maasdam. Belangstellenden kunnen er op woensdag 7 en donderdag 8 oktober terecht. In deze verplaatsbare ‘mini-woning’ krijgen bezoekers informatie van een voorlichter van Brandveilig Leven...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Week van de Veiligheid Hoeksche Waard'
01-10

Masterscriptie Patrick Naaktgeboren over Dordrecht

's-Gravendeler Patrick Naaktgeboren heeft voor zijn master een scriptie geschreven over de leefomstandigheden in laatmiddeleeuws Dordrecht. Het Dordtse stadsbestuur bleek zeer actief te zijn om de stad leefbaar, gezond en veilig te houden. Voor meer informatie over de scriptie zie de website van De stem van Dordt. ...
01-10

Jubileum Sportstichting 's-Gravendeel

Op 21 oktober 2015 is het 50 jaar geleden dat in ’s-Gravendeel de Sportstichting werd opgericht. In 1965 bundelden een aantal sportminnende ’s-Gravendelers de krachten om sportbeoefening op een centrale plaats in het dorp mogelijk te maken. Toen ging het vooral om voetbal en korfbal. Pas 10 jaar later werd besloten om ook een sporthal te bouwen, later gevolgd door de bouw van de minihal. Dit laatste tegelijk met de bouw van het zwembad de Wellen. Al die 50 jaar heeft het stichtingsbestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen, het beheer van sportpark de Trekdam en sporthal de Schenkel vrijwillig op zich genomen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Jubileum Sportstichting 's-Gravendeel'
30-09

Gezonde pauzehap op De Bouwsteen

"Ik eet het beter"

Leerlingen van de groepen 5, 6 en 8 van pcbs De Bouwsteen uit 's-Gravendeel, doen deze week mee aan de week van de pauzehap. Deze week is ontwikkeld door het platform Ik eet het beter i.s.m. het Voedingscentrum. De nadruk van het lesprogramma ligt op bewust proeven, de smaakbeleving en op het combineren en varieren van producten. De kinderen ervaren en leren hoe leuk en hoe lekker het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes...
foto bij 'Gezonde pauzehap op De Bouwsteen'
30-09

Hervormd Kerkkoor 's-Gravendeel zoekt leden

Het Hervormd Kerkkoor ’s-Gravendeel is een gemengd koor dat het klassieke/religieuze repertoire oefent en ten gehore brengt. April 2016 hoopt het koor een concert te geven in de Hervormde kerk te ’s-Gravendeel. De “Missa Brevis”  van Jacob de Haan zal dan worden uitgevoerd. In de overtuiging dat onze muziek inhoudelijk en qua beleving ook de eigentijdse mens aanspreekt, zoeken wij (project)leden. Jongere Ouderen en oudere Jongeren kom zingen, ervaar de helende werking van samenzang. Even weg van u zelf en u opgenomen weten in een groter geheel, zowel bij de repetities als bij de uitvoeringen. Wij repeteren ’s-maandags van 20.00- 22.00 uur in Ons Centrum te ’s-Gravendeel, aan de Kerkstraat 24a. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Hervormd Kerkkoor 's-Gravendeel zoekt leden'
30-09

Ondertekening convenant tussen Korendijk en Dorpsbelang Zuid-Beijerland

Dinsdag 29 september 2015 ondertekendeen de gemeente Korendijk en Dorpsbelang Zuid-Beijerland samen een Convenant. Gemeente Korendijk streeft naar meer burgerparticipatie Het college van Burgemeester en Wethouders van Korendijk streeft ernaar om de communicatie met zijn burgers te verbeteren en de inwoners meer te betrekken bij het gemeentelijk beleid. Daarom stimuleert het college dat er in elk dorp een dorpsvertegenwoordiging ontstaat als gesprekspartner voor de gemeente. Het college wil de inwoners instrumenten verschaffen om met de gemeente mee te denken over onderwerpen die het algemeen belang en de leefbaarheid in de dorpen raken. De gemeente wil inwoners directer betrekken en medeverantwoordelijk laten zijn voor hun fysieke en sociale woon- of leefomgeving. Dorpsbelang Zuid-Beijerland gaat de meedenkrol die al geruime tijd vervuld wordt voor onderwerpen die Zuid-Beijerland en zijn buitengebied betreffen, formaliseren door eenzelfde Convenant als Nieuw-Beijerland te ondertekenen. Het gemeentebestuur onderkent en onderschrijft het belang van overleg en samenwerking met de vertegenwoordigers van deze en andere kernen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Ondertekening convenant tussen Korendijk en Dorpsbelang Zuid-Beijerland'
25-09

Echtpaar Visser uit 's-Gravendeel 65 jaar getrouwd

Op maandag 28 september 2015 is het 65 jaar geleden dat de heer J. Visser (89) zijn ja-woord gaf aan mevrouw M. Visser-Naaktgeboren (85). Beiden echtelieden zijn geboren en getogen in Strijen maar wonen sinds achttien jaar in ’s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Echtpaar Visser uit 's-Gravendeel 65 jaar getrouwd'
25-09

Tien jaar Sportverkiezing Strijen

Sinds de eerste Sportverkiezing Strijen ooit, tien jaar geleden, kunnen Strijenaren weer hun kandidaten aanmelden voor de tweejaarlijkse sportverkiezing. De gemeentelijke sportprijzen worden uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie op woensdag 2 januari 2016. Mogelijke kandidaten voor de sportverkiezing dit jaar kunnen tot uiterlijk 15 november a.s. bij de gemeente worden aangemeld...
25-09

Anterieure overeenkomst bestemmingsplan Reedijk 13 Heinenoord ondertekend

Wethouder H.C.J. van Etten en de heer T. Tsutsumi hebben op donderdag 24 september 2015 de exploitatieovereenkomst voor het bestemmingsplan ‘Reedijk 13 in Heinenoord’ ondertekend. De huidige bebouwing op het perceel Reedijk 13 - een woonboerderij en wat vrijstaande schuren - is verouderd...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Anterieure overeenkomst bestemmingsplan Reedijk 13 Heinenoord ondertekend'
25-09

Overeenkomst bouw 19 woningen Westmaas ondertekend

Wethouder H.C.J. van Etten en de heer J. Schipper van projectontwikkelaar Prohuis hebben op donderdag 24 september 2015 een overeenkomst ondertekend die de bouw van 19 woningen in Westmaas mogelijk maakt...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Overeenkomst bouw 19 woningen Westmaas ondertekend'
25-09

Arinda Callewaert nieuwe burgemeester Bergeijk

Arinda Callewaert-De Groot (52) uit 's-Gravendeel is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Bergeijk. Zij is per 1 januari 2016 de opvolger van Driek Van de Vondervoort. Callewaert-de Groot (52), lid van het CDA, was van 1993 tot 2008 wethouder in de gemeenten 's-Gravendeel en Binnenmaas. Daarna wijdde ze zich een aantal jaren aan de intensieve mantelzorg voor haar beide ouders. Callewaert-de Groot werd gekozen uit 35 sollicitanten (20 mannen en 15 vrouwen). Bron: ed.nl ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Arinda Callewaert nieuwe burgemeester Bergeijk'
25-09

Begeleiders gezocht voor Het Muziek Palet

Welzijn Hoeksche Waard wil proberen  een nieuwe activiteit ontplooien: Het Muziek Palet! Het is de bedoeling om mensen bij elkaar te brengen die het leuk vinden om over muziek te praten, naar muziek te luisteren , muziek maken en elkaar te attenderen op andere stijlen. Muziek is universeel. Het is een taal die iedereen begrijpt. Muziek kan ook verbinden en dat is precies wat we met Het  Muziek Palet willen proberen...
25-09

Nieuw thuis voor tekenaars en schilders van Studio 76

Twee keer per week halen de leden van Studio’76  hun potloden en penselen, hun aquarelverfdozen en hun acryl- of olieverfverftubes uit de tas om in het nieuwe onderkomen aan de Rijkstraatweg  62 te Dordrecht persoonlijk begeleid te worden bij de totstandkoming van hun schilderij. Vijf kunstenaars/docenten geven zeven dagdelen per week les aan zo’n honderd leden. Elk van hen is gespecialiseerd in een bepaalde techniek. Het leuke is dat de leden zodoende de kans krijgen iets nieuws te proberen of twee technieken tegelijk. Bestuurslid Hans van Bodegom: “Bij andere schildercursussen kies je voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld 10 lessen) een bepaalde techniek of onderwerp...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Nieuw thuis voor tekenaars en schilders van Studio 76'
22-09

Opbrengst inzamelactie voor AZC

Toiletartikelen voor AZC overhandigd aan scouting

Dinsdagmiddag 22 september 2015 is de 's-Gravendeelse opbrengst van de inzamelactie van scouting Driestromengroep voor het asielzoekerscentrum overhandigd aan de scouting. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank! Benieuwd naar het verhaal? Klik hier voor een persoonlijke column. ...
foto bij 'Opbrengst inzamelactie voor AZC'
21-09

Basisschool De Boomgaard geeft vluchtelingen warmte

De leerlingen en leerkrachten van De Boomgaard waren geraakt door de beelden en verhalen van de grote stroom vluchtelingen. In de groepen werd er veel over deze problematiek gesproken. Iedereen wilde eigenlijk iets tastbaars doen voor deze onfortuinlijke mensen. Daarom werd de actie ‘SLAAPZAKKEN VOOR LESBOS’ omarmd...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Basisschool De Boomgaard geeft vluchtelingen warmte'
18-09

De Bouwsteen steunt initiatief scouting

Pcbs De Bouwsteen uit 's-Gravendeel ondersteunt van harte het initiatief van scouting Driestromengroep uit Numansdorp met het inzamelen van toiletartikelen, om daarmee voor alle nieuwe bewoners van het AZC in 's-Gravendeel een toilettas te kunnen vullen. Medio oktober zullen de eerste bewoners arriveren. In iedere klas staan kratten, manden, koffers, etc. waar de leerlingen hun spullen in kunnen doen en die inmiddels behoorlijk gevuld raken. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'De Bouwsteen steunt initiatief scouting'
18-09

Burgemeester Moerkerke onthult kunstwerk

Vorige week onthulde burgemeester Aart-Jan Moerkerke aan het Dingenis Sanderseplein in Strijen een kunstwerk ter gelegenheid van het 210-jarig bestaan van Kantoor Overwater. Hij legde symbolisch de laatste hand aan de creatie, samen met kunstenares Dis Groenhoff. Het kunstwerk is gemaakt door Dis Groenhoff uit Mookhoek. Het kunstwerk heet Over Water...
18-09

Informatiebijeenkomst Hoeksche Randen

In 2016  maar ook in de daaropvolgende jaren tot en met 2021 gaan de Hoeksche Randen deel uitmaken van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) als onderdeel van het EU-landbouwbeleid.  De streek heeft hard moeten knokken om erkenning te krijgen voor het belang van de akkerranden.  Met een informatieavond  op 7 oktober (19.30 uur PPO Westmaas) wil het CCHW de overgang naar het EU-beleid nader toelichten. Omdat de akkerranden vanaf 2016 vallen onder het nieuwe EU-stelsel voor agrarisch natuurbeheer wordt deze regeling medegefinancierd vanuit Brussel. De andere helft wordt gefinancierd door de partners provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta en de streek Hoeksche Waard (o.a. SOHW, St Rietgors, Rabobank, BASF, v...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Informatiebijeenkomst Hoeksche Randen'
18-09

Bibliotheek Oud-Beijerland snel weer open na brand in de Lindenhoeve

De bibliotheek Oud-Beijerland is noodgedwongen gesloten vanwege een brand in de Lindenhoeve maar gaat maandag 21 september 2015 weer open! Het vele roet in de bibliotheek wordt deze week opgeruimd door een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf. Zij zijn hier vermoedelijk nog tot het weekend mee bezig. Zodra alles schoon is, is iedereen weer van harte welkom in de bibliotheek. De normale entree kan nog niet worden gebruikt vandaar dat de bibliotheek voorlopig via de nooduitgang via het entreepad van de Lindenhoeve bereikbaar is.   Praktisch Alle boeken die in de sluitingsperiode zouden moeten worden ingeleverd in de bibliotheek Oud-Beijerland zijn door de bibliotheek verlengd tot donderdag 24 september en de boetes die hierdoor eventueel zijn ontstaan zijn kwijtgescholden.   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Bibliotheek Hoeksche Waard via telefoon 0186653432 of info@debhw.nl. ...
18-09

Europese week van de mobiliteit

In de Europese Week van de Mobiliteit (zie http://www.mobilityweek.eu), die van 16 tot en met 22 september 2015 wordt gehouden, ondersteunt de gemeente Korendijk het stimuleren van duurzame energie en schoner vervoer. Wethouder Den Boer roept iedereen op om in deze week te voet of met de (elektrische) fiets naar school of werk te gaan. Moet men wat langer reizen naar het werk dan adviseert hij vervoer dat weinig fossiele brandstoffen verbruikt. Op deze manier leveren we een bijdrage aan schonere luchtkwaliteit en produceren we minder geluid. Zaterdag 19 september nationale instapdag Wethouder Den boer stapte op uitnodiging van Jan Windey, woonachtig in de buurtschap Nieuwendijk, in zijn elektrische auto om het rijden in een dergelijk vervoermiddel te beleven...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Europese week van de mobiliteit'
18-09

50.000ste kind volgt herfstpad

Woensdag 16 september 2015 was er voor leerlingen van groep 5 van pcbs De Bouwsteen uit 's-Gravendeel weer een herfstpad. Een natuurpad met opdrachten in de buurt van het voormalige verzorgingstehuis Immanuel. Deze paden worden al jaar en dag verzonnen, uitgezet en begeleid door wrijwilligers van het Hoeksche Waards Landschap. Kartrekker is An Kievit en uitgerekend deze dag mocht zij "haar" 50.000 ste kind verwelkomen!! Wat een mijlpaal! Namens De Bouwsteen overhandigde juf Corrie van der Worm haar een mooi plantenbakje en was er voor alle vrijwilligers iets lekkers bij de koffie. An op haar beurt verraste alle kinderen met een zakje Hoeksche chips. Bedankt An en alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet en we hopen nog heel lang deze praktische biologielessen te kunnen volgen! ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: '50.000ste kind volgt herfstpad'