logo 's-Gravendeel Alles over 's-Gravendeel...
23nov

Foto's intocht Sinterklaas

Afbeelding bij nieuwsitem 'Foto's intocht Sinterklaas'

Zaterdag 23 november 2013 presenteerden de Ondernemingskring ’s-Gravendeel en Kidspalace Kinderopvang de jaarlijkse Sinterklaasintocht van ’s-Gravendeel.

Voordat Sinterklaas met zijn Pieten aankwamen in de haven waren er optredens van Feest dj René van Dalen, Vocal Kidz en Clown Jopie & Tante Angelique.

U kunt foto's van dit feest bekijken en nabestellen op de website van Oypo. Klik daartoe op onderstaande link:

http://www.oypo.nl/pixxer.asp?id=1445B2A4CEF7D784

Deel dit bericht met je vrienden!

Meer actueel nieuws

23nov

Eerste bewoners AZC aangekomen

Heropening asielzoekerscentrum in 's-Gravendeel

Maandag 23 november 2015 is de eerste groep nieuwe bewoners van het asielzoekerscentrum aan de Kilweg in ’s-Gravendeel gearriveerd. Het gaat om 130 mensen, gezinnen met kinderen en alleenreizenden. De bussen kwamen van verschillende andere opvanglocaties in Nederland, waaronder Budel, Ter Apel en Veenhuizen. Deze eerste groep bewoners bestaat uit 90 mannen en 40 vrouwen...
foto bij 'Eerste bewoners AZC aangekomen'
20nov

Nog geen overeenstemming over bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard

Woensdagavond 18 november 2015 hebben 62 van de 83 Hoeksche Waardse raadsleden met elkaar van gedachten gewisseld over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Op 17 december zullen de gemeenteraden zich uitspreken over dit onderwerp en een keuze maken voor ofwel samenvoeging van de gemeenten ofwel versterkte regionale samenwerking met doorzettingsmacht. Aan de raadsleden werd gevraagd naar welk model hun voorkeur uitgaat en met welke argumenten zij de raadsleden met een voorkeur voor het andere model zouden willen overhalen. Maar ook wat hun grootste bezwaren zijn tegen het model dat niet hun voorkeur heeft, en wat er voor nodig zou zijn om aan die bezwaren tegemoet te komen. Zowel plenair als in deelgroepen is daarover uitvoerig met elkaar gesproken. Overeenstemming voor één model is echter niet bereikt...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Nog geen overeenstemming over bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard'
20nov

Crisisnoodopvang ten einde in Oud-Beijerland

Het is donderdag 22 oktober 2015 wanneer de eerste vluchtelingen omstreeks 15.00 uur per bus arriveren bij vrijetijdscentrum De Boogerd voor een verblijf van maximaal vier weken in de tennishal. Donderdag 19 november rijden opnieuw bussen voor, maar dan om de honderd vluchtelingen (voor velen opnieuw) naar een andere locatie te brengen. Daarmee komt op het afgesproken tijdstip een einde aan de crisisnoodopvang in Oud-Beijerland. Niet alleen ging er een hectische periode aan vooraf, ook de opvangperiode zelf deed in hoge mate een beroep op het improvisatie- en organisatievermogen van de gemeentelijke organisaties. Toch kijkt burgemeester Klaas Tigelaar met gepaste trots en grote waardering terug op de achterliggende periode. “We zijn er, mede dankzij de inzet van heel veel gepassioneerde en betrokken vrijwilligers, in geslaagd om deze ontheemde medemensen een – zij het voor een korte periode – ‘thuis’ te bieden.” Opvang We blikken nog even terug; naar hoe het allemaal begon...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Crisisnoodopvang ten einde in Oud-Beijerland'
20nov

Uitbreiding bedrijventerrein Zuid-Beijerland

Woensdag 18 november 2015 werd de overeenkomst getekend voor de uitbreiding van het bedrijventerrein De Leeuw in Zuid-Beijerland (De Leeuw 4). Het gaat om ca. 3 ha bedrijventerrein en ligt ten oosten van het al gerealiseerde bedrijventerrein De Leeuw 3.  De overeenkomst wordt gesloten met ABC Vastgoedontwikkeling B.V. uit Nieuw-Beijerland...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Uitbreiding bedrijventerrein Zuid-Beijerland'
20nov

Bosschendijk is weer TOP!

Dijkversterking afgerond en TOP onthuld

Inwoners en bedrijven van Oud-Beijerland en Heinenoord kunnen gerust zijn. Na een flinke versterking voldoet de Bosschendijk langs de Oude Maas aan de huidige veiligheidsnormen. Tegelijk met de openstelling van de versterkte dijk is bezoekerscentrum Klein Profijt een toeristisch overstappunt (TOP) rijker. Donderdag 19 november 2015 hebben leerlingen van basisschool het Anker uit Heinenoord symbolisch een dijkinspectie  uitgevoerd...
foto bij 'Bosschendijk is weer TOP!'
17nov

Binnenmaas zorgt voor forse vermindering CO2-uitstoot

Op maandag 16 november 2015 ontving wethouder Joosten het CO2-certificaat 2014 uit handen van de heer Jansen van afvalverwerkingsbedrijf Indaver. De gemeente ontving dit certificaat vanwege de duurzame verwerking van het groenafval, afkomstig uit snoei- en onderhoudswerkzaamheden, openbaar groen en waterplanten uit de watergangen in de gemeente. Met dit certificaat verklaart Indaver dat het door de gemeente aangeleverde organisch materiaal op duurzame wijze is verwerkt tot hoogwaardige compost en biomassa. Gebruik van deze duurzame producten in plaats van fossiele alternatieven voorkomt de uitstoot van het broeikasgas CO2 en is dus goed voor het milieu...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Binnenmaas zorgt voor forse vermindering CO2-uitstoot'
14nov

Koninklijke onderscheiding op Korpsavond brandweer

Op vrijdag 13 november 2015 reikte burgemeester A.J. Borgdorff een koninklijke onderscheiding uit tijdens de jaarlijkse Korpsavond van de vrijwillige brandweer in Binnenmaas. De decorandus is de heer Tom de Nooij van de post Mijnsheerenland/ Westmaas. Hij is bij de brandweer in dienst gekomen in 1995 en heeft eind vorig jaar de dienst verlaten...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Koninklijke onderscheiding op Korpsavond brandweer'
13nov

Geen randweg Klaaswaal, wel snelle upgrade Molendijk

Hoewel het de beste oplossing is voor de verkeerssituatie in Klaaswaal, stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om niet zelfstandig een randweg Klaaswaal te realiseren. Uit het onlangs verschenen haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de totale kosten voor de realisatie van deze nieuwe randweg niet te dekken zijn binnen de gemeentelijke begroting. De noodzaak tot een betere verkeerssituatie op de Molendijk in Klaaswaal erkent het college wel degelijk. Vandaar haar voorstel aan de gemeenteraad om hier substantiële en verkeersveilige maatregelen te treffen op de korte termijn. Uitkomst haalbaarheidsonderzoek | Het college bracht dit jaar met een haalbaarheidsonderzoek de financiële en planologische consequenties in kaart van de realisatie van de regionale randweg.  Het onderzoek gaf hen een integraal kostenplaatje, bestaande uit kosten voor de aanleg, grondaankoop en planologische procedures. Hieruit blijkt dat de totale realisatie een bedrag betreft van jaarlijks € 700.000,00 voor een periode van 30 jaar...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Geen randweg Klaaswaal, wel snelle upgrade Molendijk'
13nov

Start boekenverkoop in Bibliotheek Oud-Beijerland

Goedkoop een tas boeken op de kop tikken? Vanaf 30 november start in de Bibliotheek Oud-Beijerland een boekenverkoop. De boekencollectie wordt het hele jaar door aangevuld en up-to-date gehouden. Dat betekent ook regelmatig opschonen en daardoor gaan veel boeken in de verkoop. De Bibliotheek Hoeksche Waard bouwt voortdurend aan een aanlokkelijke en actuele boekencollectie...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Start boekenverkoop in Bibliotheek Oud-Beijerland'
13nov

Week van Respect

Wethouder Van Etten te gast bij de Bouwsteen

Deze week is het alweer de 10e editie van de Week van Respect. Een breed initiatief dat gedragen wordt door leerkrachten in po en vo, leerlingen, schoolleiders, vrijwilligers en gemeenten. Burgemeesters en wethouders van Nederland zijn ambassadeurs van deze themaweek.Zo togen ook burgemeester Borgdorff en wethouder Van Etten van de gemeente Binnenmaas deze week langs een aantal scholen. Doel is zoveel mogelijk mensen/kinderen laten ervaren dat zij zelf aan zet zijn als het gaat om een respectvolle samenleving. Wethouder Van Etten was te gast bij groep 7a van pcbs De Bouwsteen in 's-Gravendeel.   Het gesprek in de klas ging onder meer over het thema deze week: de Respectzone; een omgeving waarin iedereen zich thuis zou moeten voelen en geaccepteerd wordt zoals hij of zij is. Wat voor afspraken zijn er te maken om prettig met elkaar samen te leven en op welke manier kunnen de kinderen hier aan bijdragen. Hoe zouden afspraken en regels hierover kunnen worden nageleefd? ...
foto bij 'Week van Respect'
13nov

Welkom Winkel geopend

Kledingpakketten voor asielzoekers

Donderdagmiddag 13 november 2015 is de tijdelijke ‘Welkom Winkel’ in de raadzaal van het voormalige gemeentehuis in ’s-Gravendeel geopend. Onder andere burgemeester Borgdorff, wethouder Van Etten en de heer Appelman (voorzitter van het Rode Kruis, afdeling Hoeksche Waard) hielden een korte toespraak. De Welkom Winkel is een initiatief van het Nederlandse Rode Kruis. Het college van Binnenmaas heeft ingestemd met het verzoek van het Rode Kruis om de Welkom Winkel voor een periode van maximaal drie maanden in ’s-Gravendeel te vestigen. Vanuit de locatie zamelt het Rode Kruis kleding in. Vervolgens wordt de kleding gesorteerd en als pakketten uitgedeeld aan de asielzoekers van het asielzoekerscentrum aan de Kilweg in ’s-Gravendeel. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht de eerste bewoners in de tweede helft van deze maand te mogen ontvangen. ...
foto bij 'Welkom Winkel geopend'
12nov

Burgemeestersontbijt op gemeentehuis

Vijftien kinderen van de groepen 1 en 2 van obs De Pijler uit Maasdam hebben vanmorgen samen met de burgemeester ontbeten op het gemeentehuis. Het is namelijk de week van Het Nationaal Schoolontbijt en het Burgemeestersontbijt is daar onderdeel van. De burgemeester en zijn echtgenote hebben aan de ontbijttafel uitgebreid kennis gemaakt met de kinderen. Maar het bleef niet alleen bij een ontbijt...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Burgemeestersontbijt op gemeentehuis'
10nov

College kiest voor uitwerken bewonersinitiatief sportzaal Duyvesteyn

In de afgelopen maanden is een verkenning uitgevoerd naar de toekomst van sportzalen Duyvesteyn in Maasdam en de Kees Verkerkhal in Puttershoek. Hierbij zijn vijf scenario’s onderzocht. Het college van burgemeester en wethouders van Binnenmaas sprak op 6 oktober 2015 haar principevoorkeur uit om scenario’s A en B verder uit te gaan werken. In scenario A1 wordt de Kees Verkerkhal gerenoveerd en sportzaal Duyvesteyn overgedragen aan een bewonersinitiatief...
10nov

Keuzemoment bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard nadert rap

De Hoeksche Waardse gemeenteraden gaan op 17 december 2015 beslissen over het model voor de bestuurlijke toekomst van het eiland: samenvoeging van gemeenten of samenwerking met doorzettingsmacht. De stuurgroepleden, de 35 fractievoorzitters, hebben aan het begin van het proces met elkaar afgesproken om tot consensus te komen. Op dit moment is er nog geen consensus  over het voorkeursmodel. Toch zullen de raden binnen zes weken een keuze moeten maken voor een model waar iedereen zich in kan vinden...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Keuzemoment bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard nadert rap'
10nov

Geslaagde Natuurwerkdag op De Peerdegaerdt

Ondersteuning vrijwilligerswerk door de Groene Motor

Landgoed De Peerdegaerdt deed afgelopen zaterdag zoals elk jaar mee aan de Natuurwerkdag, een van de grootste vrijwilligersacties van Nederland georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland. Op meer dan 500 locaties door heel Nederland kon jong en oud als vrijwilliger onder andere bomen zagen, snoeien, houtwallen afzetten en wilgen knotten. Op deze vijftiende Natuurwerkdag kon iedereen onder het motto 'Leef je uit' aan de slag. Niet alleen het landschap knapt ervan op: ook (bedreigde) plant- en diersoorten kunnen weer vooruit...
foto bij 'Geslaagde Natuurwerkdag op De Peerdegaerdt'
10nov

Kinderen brengen burgemeester Borgdorff een ontbijtje

Tijdens de week van Het Nationaal Schoolontbijt ontbijten ruim 500.000 kinderen op zo’n 2.600 basisscholen samen. In diezelfde week vindt ook het Burgemeestersontbijt plaats. In Binnenmaas nodigt burgemeester André Borgdorff  groep 1 en 2 van obs De Pijler uit Maasdam uit voor een gezamenlijk ontbijt. De burgemeester en zijn echtgenote nuttigen dit ontbijt samen met de 16 leerlingen van De Pijler in de Raadzaal van het gemeentehuis op donderdag 12 november om 8.30 uur. Burgemeester Borgdorff onderstreept hiermee, net als zo’n 245 collega-burgemeesters in het hele land, het belang van een goed ontbijt...
06nov

Waterschapsbelasting voor inwoners stijgt maximaal 1,7%

De waterschapsbelasting die de inwoners van waterschap Hollandse Delta moeten betalen in 2016 gaat met maximaal 1,7% omhoog. Voor een huishouden betekent dat dat zij maximaal € 5 meer gaan betalen dan in 2015. Dat is het voorstel dat het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta op 26 november 2015 behandelt in een openbare vergadering. “Wij doen ons uiterste best om ieder jaar te komen tot een evenwichtige, maar zo laag mogelijke tariefstijging“, zegt dijkgraaf Jan Geluk. “Voor de begroting van 2016 hebben we daarom de uitvoering van onze taken nog eens kritisch bekeken...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Waterschapsbelasting voor inwoners stijgt maximaal 1,7%'
05nov

Burgemeester Borgdorff en wethouder Van Etten ambassadeurs van de Week van Respect

Volgende week is het de tiende editie van de Week van Respect. Dit initiatief wordt jaarlijks gedragen door docenten, leerkrachten, leerlingen, schoolleiders, vrijwilligers en gemeenten. Burgemeester André Borgdorff en wethouder Henk van Etten zijn samen met andere burgemeesters en wethouders van Nederland ambassadeurs van deze themaweek. Het doel van de Week van Respect is zoveel mogelijk (jonge) mensen laten ervaren dat zij zelf aan zet zijn als het gaat om een respectvolle samenleving. Vele politici, sporters, PABO-studenten en artiesten ondersteunen de Week actief door scholen te bezoeken. Zo ook burgemeester Borgdorff en wethouder Van Etten...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Burgemeester Borgdorff en wethouder Van Etten ambassadeurs van de Week van Respect'
05nov

Mevrouw Van den Eshof-Bosman uit 's-Gravendeel viert 101e verjaardag

Op zondag 8 november 2015 is mevrouw Van den Eshof-Bosman uit ’s-Gravendeel 101 jaar geworden. Mevrouw Van den Eshof is geboren in Breukelen. Ze was voor haar ouders het eerste kind en na haar volgden nog vijf jongens. In die tijd was het gebruikelijk dat een dochter meehielp in het huishouden en daarnaast hielp ze haar vader in de sigarenwinkel. Veel vrije tijd had ze niet. Ze leerde haar lieve en aardige man kennen in Amerongen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Mevrouw Van den Eshof-Bosman uit 's-Gravendeel viert 101e verjaardag'
05nov

Hoge score basisscholen Cromstrijen

Nationaal School Onderzoek

Vanmorgen verraste wethouder Pieter Paans meester Boer van de Groen van Prinstererschool en meester Vogel van De Vliet met een heerlijke taart. De onderwijsteams van alle basisscholen uit Cromstrijen kregen deze taart als felicitatie voor de hoge score die zij behaalden tijdens het Nationaal School Onderzoek van het Algemeen Dagblad. Uit het Nationale School Onderzoek dat het Algemeen Dagblad op zaterdag 17 oktober publiceerde, kwam naar voren dat de ouders en grootouders uit Cromstrijen het meest tevreden zijn over de onderwijsinstelling van hun kind of kleinkind. “Een geweldig mooi resultaat”, aldus wethouder Pieter Paans. Voor het Nationaal School Onderzoek heeft het Algemeen Dagblad 85.000 mensen uit de regio Rijnmond ondervraagd...
foto bij 'Hoge score basisscholen Cromstrijen'
05nov

Schoolmeubelen voor Gambia

Een aantal lokalen van OBS Het Driespan in Puttershoek en OBS ‘t Kraaienest in Piershil is onlangs  voorzien van nieuw meubilair. Het oude meubilair begint in januari 2016 aan een tweede leven in Gambia. Elk jaar stuurt Leo Reijerkerk, een inwoner van Westmaas, een container vol nuttige gebruiksvoorwerpen naar Gambia. Vooral kleding en schoeisel vinden hun weg naar dit deel van Afrika, maar ook aan schoolmeubilair is grote behoefte. Dit jaar zal de container grotendeels gevuld zijn met ongeveer 150 setjes, bestaande uit een stoeltje en een tafeltje, afkomstig van beide Acis-scholen. De leerlingen hebben enthousiast meegeholpen om de tafeltjes en stoeltjes in de bus te laden waarmee ze naar de tijdelijke opslag werden vervoerd in Westmaas. Begin december zal de zeecontainer worden ingescheept...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Schoolmeubelen voor Gambia'
05nov

Stuurgroep praat dieper door over beide toekomstmodellen Hoeksche Waard

Maandag 2 november 2015 is de stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard bijeengekomen om door te praten over het onderzoek van BMC en de daarin beschreven modellen (herindeling dan wel versterkte regionale samenwerking met doorzettingsmacht). Ook is aan de orde gekomen hoe nu met elkaar verder wordt gewerkt om ervoor te zorgen dat er in december een eensluidend advies naar de gemeenteraden kan worden gestuurd om een besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Stuurgroepvoorzitter Nico Schoof memoreerde aan het begin van de vergadering dat de stuurgroep met elkaar heeft afgesproken om tot een consensus te komen. Duidelijk is dat er op dit moment nog verschil van inzicht is over het voorkeursmodel. Er is wel een inspanningsverplichting om goed naar elkaar te luisteren en met elkaar te kijken op welke wijze en onder welke voorwaarden tegemoet gekomen kan worden aan de eventuele bezwaren van beide modellen en hoe de kansen daarvan verzilverd kunnen worden. Het doel is dat de raden binnen zes weken een keuze maken voor een model waar iedereen zich in kan vinden. Gedachtewisseling De stuurgroepleden (de 35 fractievoorzitters uit de Hoeksche Waardse raden) hebben van gedachten gewisseld over de beide modellen en zaken waar zij nog vragen bij hebben of waar ze juist voordelen zien. Een van de onderwerpen die aan de orde is gekomen is de democratische legitimatie; hoe zou dat vorm krijgen in een ‘regioraad’, wat wordt regionaal besloten en wat blijft er dan voor de lokale gemeenteraden over om iets van te vinden. Ook is gesproken over de noodzaak om maatregelen te vinden om het maatwerk voor de dorpen vorm te geven. In de komende periode zullen de stuurgroepleden hier met elkaar en met hun achterban over van gedachten wisselen, zodat daar in de volgende openbare bijeenkomst, op 18 november met alle raadsleden uit de Hoeksche Waard, duidelijke standpunten over geformuleerd  worden. Tijdens de bijeenkomst hebben de fracties van de lokale partijen uit Binnenmaas, Cromstrijen, Strijen en Korendijk nog een derde toekomstbeeld gepresenteerd dat uitgaat van een geleidelijke  ambtelijke samenwerking. Deze ambtelijke samenwerking kan in de toekomst wellicht uiteindelijk op organische wijze groeien naar één van beide modellen.  Na een discussie over dit onderwerp werd geconcludeerd dat het geen oplossing is voor de Hoeksche Waard om nu alleen te besluiten over maatregelen voor de ambtelijke organisaties. Aan het einde van de bijeenkomst concludeerde de voorzitter dat alle stuurgroepleden het onderzoeksrapport van BMC onderschrijven als basis voor het maken van een keuze. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Stuurgroep praat dieper door over beide toekomstmodellen Hoeksche Waard'
05nov

Leerlingen en techniekbedrijven in Cromstrijen maken kennis

Werken in de techniek? Dat is niet het eerste waar groep 8 leerlingen aan denken als zij de vraag krijgen waar zij later willen werken. Toch is er veel behoefte aan technisch personeel. Ook bij technische bedrijven uit Cromstrijen. Daarom sloegen gemeente, bedrijfsleven en het basisonderwijs de handen in één en organiseren op woensdag 11 november een ‘Techniekochtend Cromstrijen’. Wat kun je met techniek? Het idee om een techniekochtend te organiseren is ontstaan uit het feit dat het aantal leerlingen in de technische sector afneemt...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Leerlingen en techniekbedrijven in Cromstrijen maken kennis'
03nov

Welkom Winkel in s-Gravendeel

Binnen twee weken vestigt zich een tijdelijke ‘Welkom Winkel’ in de raadzaal van het voormalige gemeentehuis in ’s-Gravendeel. Deze Welkom Winkel is een initiatief van het Nederlandse Rode Kruis. Het college van Binnenmaas heeft ingestemd met het verzoek van het Rode Kruis om de Welkom Winkel voor een periode van maximaal drie maanden in ’s-Gravendeel te vestigen. Vrijdagmiddag 30 oktober ondertekende wethouder Van Etten de overeenkomst met de voorzitter van het bestuur van de afdeling Hoeksche Waard, de heer Appelman. Vanuit de locatie zal het Rode Kruis kleding inzamelen, sorteren en vervolgens als pakketten uitdelen aan de asielzoekers van het asielzoekerscentrum aan de Kilweg in ’s-Gravendeel. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht de eerste bewoners in de tweede helft van deze maand te mogen ontvangen. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Welkom Winkel in s-Gravendeel'
03nov

Mad Science Wetenschapsshow op De Bouwsteen

Kennismaking met wetenschap

In een uur durende spektakelshow werden de kinderen van achtereenvolgens de groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 van pcbs De Bouwsteen in 's-Gravendeel getrakteerd op pure wetenschap. Proefjes voorgedaan en uitgelegd door professor Big Bang Bart, al dan niet geholpen door de leerlingen. Het ging o.a. over luchtdruk. Geen trucjes! De professor is geen goochelaar die vervolgens niet uitlegt hoe de trucjes werken. Het is pure wetenschap die aan de hand van eenvoudige proefjes WEL werd uitgelegd! De kinderen keken hun ogen uit en en deden reuze enthousiast mee. In januari krijgen ze de gelegenheid om deel te nemen aan een buitenschoolse wetenschapscursus die een aantal weken in beslag gaat nemen.   Men hoopt natuurlijk dat de professor veel navolging krijgt en dat bij veel kinderen de interesse voor wetenschap is gewekt en via deze weg iets toegankelijker wordt. ...
foto bij 'Mad Science Wetenschapsshow op De Bouwsteen'
29okt

Onderzoek naar alternatieve woonruimte statushouders

De gemeente Strijen gaat onderzoeken of het mogelijk is mensen met een verblijfsvergunning (statushouders) op een alternatieve locatie te huisvesten. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat inwoners verdrongen worden voor een huurwoning. Bovendien levert de gemeente op deze manier een humanitaire bijdrage aan de vluchtelingenproblematiek. Het onderzoek duurt naar verwachting enkele maanden...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Onderzoek naar alternatieve woonruimte statushouders'
29okt

Vergadering Stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard

De stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard, waarin alle 35 fracties van de Hoeksche Waardse raden zijn vertegenwoordigd, komt bijeen op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur in Cultureel Centrum De Vijf Schelpen, Laan van Westmolen 117 in Mijnsheerenland. Deze bijeenkomst is openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Opening en mededelingen Vaststellen agenda Vaststellen samenvattend verslag stuurgroepvergadering 7 oktober 2015 Mogelijkheid tot het geven van een algemene en inhoudelijke reactie op en het stellen van inhoudelijke vragen aan de heer Boogers van BMC over het eindrapport bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard Weging van de in het onderzoek benoemde uitgangspunten voor de bestuurlijke toekomst Te treffen maatregelen die nodig zijn om van een model een succes te maken Eerste peiling voorlopige conclusies ten aanzien van een voorkeursmodel Opzet raadsledenbijeenkomst 18 november a.s. Rondvraag Sluiting De vergaderstukken zijn na te lezen op de websites van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten en het SOHW. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Vergadering Stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard'
29okt

College Binnenmaas wil vrijstelling legesverordening voor verenigingen en stichtingen

Het college van burgemeester en wethouders van Binnenmaas stelt aan de gemeenteraad voor om vanaf 1 januari 2016 verenigingen en stichtingen vrijstelling te geven voor het betalen van leges voor een bepaald aantal vergunningen. Volgens wethouder Henk van Etten bestaat er grote waardering voor dat verenigingen en stichtingen activiteiten in de gemeente organiseren die de leefbaarheid, saamhorigheid, vitaliteit en gezelligheid in de dorpen bevorderen. ‘We willen voorkomen dat het moeten betalen van leges er toe leidt dat dergelijke activiteiten minder of helemaal niet meer worden georganiseerd. Daarbij hebben we heel nadrukkelijk geluisterd naar signalen vanuit de verenigingen en stichtingen’, aldus wethouder Van Etten. Daarom stelt  het college de gemeenteraad voor om vanaf 1 januari 2016 non-profitinstellingen vrijstelling te geven van leges voor evenementenvergunningen, collectevergunningen, standplaatsvergunningen, vergunningen voor het organiseren van een snuffelmarkt, loterijvergunningen, meldingen voor een bingo of rad van avontuur en ontheffingen voor het schenken van alcohol buiten een horeca-inrichting. Maar ook burgerinitiatieven met een sociaal maatschappelijk doel wordt vrijstelling verleend van leges. Voorbeelden hiervan zijn een straatbarbecue of -feest, maar bijvoorbeeld ook het plaatsen van een kerstboom, oftewel initiatieven ten behoeve van het tijdelijk verfraaien van de woon- en leefomgeving. Organisatoren moeten de vergunning of ontheffing dan nog wel aanvragen bij de gemeente, maar hoeven daarvoor geen leges meer te betalen. Het voorstel van het college wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd om er een besluit over te nemen. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'College Binnenmaas wil vrijstelling legesverordening voor verenigingen en stichtingen'
29okt

De Bibliotheek zoekt mediawijze docenten

Steeds meer informatiestromen vanuit de overheid, de gemeente, de gezondheidszorg, maatschappelijke organisaties en bedrijven lopen via het internet. De Bibliotheek Hoeksche Waard begint in 2016 met een speciale cursus om te leren omgaan met de digitale overheid: Digisterker. De Bibliotheek Hoeksche Waard zoekt vrijwilligers die zich enthousiast willen inzetten om de cursus Digisterker te geven aan inwoners van de Hoeksche Waard en ook om op te treden als deskundig begeleider bij tabletcafés, computerinloop, etc. Natuurlijk krijgen de vrijwillige docenten een gedegen scholing via de Bibliotheek Hoeksche Waard om deze belangrijke taak optimaal te kunnen uitvoeren. Nu al biedt de Bibliotheek Hoeksche Waard iedere maand computercursussen om alles te leren over internet, online veiligheid en sociale media. Het nieuwe programma Digisterker is speciaal gericht op de digitale overheid...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'De Bibliotheek zoekt mediawijze docenten'
29okt

Vrijwilligers scouting stappen in huwelijksbootje

Scouting Puttershoek zet bruidspaar in het zonnetje

Op vrijdag 23 oktober 2015 zijn twee mensen met elkaar getrouwd in Heinenoord. Op zichzelf geen heel bijzondere gebeurtenis voor buitenstaanders, maar in dit geval is het toch wel wat specialer geworden. Het bruidspaar is namelijk allebei vrijwilliger bij Scouting Puttershoek. Bruid Petra van Dijk en bruidegom, Peter Storm...
foto bij 'Vrijwilligers scouting stappen in huwelijksbootje'