logo 's-Gravendeel Alles over 's-Gravendeel...

Foto's intocht Sinterklaas

zaterdag 23 nov 2013 (laatst gewijzigd op: 23 november 2013, 20:14) Afbeelding bij nieuwsitem 'Foto's intocht Sinterklaas'

Zaterdag 23 november 2013 presenteerden de Ondernemingskring ’s-Gravendeel en Kidspalace Kinderopvang de jaarlijkse Sinterklaasintocht van ’s-Gravendeel.

Voordat Sinterklaas met zijn Pieten aankwamen in de haven waren er optredens van Feest dj René van Dalen, Vocal Kidz en Clown Jopie & Tante Angelique.

U kunt foto's van dit feest bekijken en nabestellen op de website van Oypo. Klik daartoe op onderstaande link:

http://www.oypo.nl/pixxer.asp?id=1445B2A4CEF7D784

Deel dit artikel via je: 'Foto's intocht Sinterklaas' delen via Twitter 'Foto's intocht Sinterklaas' delen via LinkedIn 'Foto's intocht Sinterklaas' delen via Facebook
© 2014 's-Gravendeel. Nieuwsberichten mogen niet zonder toestemming worden overgenomen.

Reacties: 0

Reactie Toevoegen

Meer actueel nieuws

21-07

Noordrand Hoeksche Waard heeft kwaliteitsimpuls nodig

Het gebied tussen de A29 bij Heinenoord en het suikerfabriekterrein bij Puttershoek verrommelt. De adviseurs ruimtelijke kwaliteit van de provincie en de Hoeksche Waard hebben zich over het gebied gebogen. Hun advies is betrokken bij het tot stand komen van de afspraken tussen de provincie en de regio over de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de Hoeksche Waard. In de Noordrand van de Hoeksche Waard zijn plannen voor bedrijventerreinen, glastuinbouw en windturbines...
21-07

De Bibliotheek in de zomervakantie

Tijdens de schoolvakantie, van maandag 21 juli tot en met zondag 31 augustus 2014, zijn de openingstijden van de bibliotheken aangepast. Elke dag zijn meerdere vestigingen van de Bibliotheek Hoeksche Waard geopend. Het volledige overzicht staat op de website van de bibliotheek: www.debhw.nl onder het kopje ‘Informatie’ en bij de informatie over de vestigingen. Een flyer met de zomer openingstijden is gratis op te halen in de bibliotheken. Daarnaast zijn er speciale zomeracties: iedereen die een geldig e-mail adres heeft ingevuld bij ‘mijn gegevens’ op www.debhw.nl/mijnbibliotheek maakt kans op een mooie prijs: een e-reader, een gratis abonnement, kaartjes voor de lezing van Franca Treurtijdens het Bram Roza Festival in september en nog veel meer. De Bibliotheek Hoeksche Waard gebruikt het e-mail adres voor het verzenden van belangrijke informatie over bijvoorbeeld openingstijden, nieuwe tarieven en reserveringsberichten. De prijsuitreiking vindt plaats op 3 september a.s....
18-07

Overeenstemming over ganzenbeleid Zuid-Holland

De Faunabeheereenheid Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland hebben afspraken gemaakt over het ganzenbeleid voor de komende periode. Hierbij wordt een evenwicht gevonden tussen de aanwezige aantallen ganzen in de provincie en de schade die zij aan natuur, recreatiegebieden en landbouwgewassen toebrengen. De Faunabeheereenheid Zuid-Holland heeft de wettelijk taak om te voorkomen dat beschermde wilde dieren schade aanrichten. De Faunabeheereenheid bestaat uit LTO, de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en Staatsbosbeheer. Ganzenakkoord Nadat eind 2013 het draagvlak onder het landelijke Ganzenakkoord was weggevallen, is er met de bovengenoemde partijen binnen Zuid-Holland verder gesproken. Het uitgangspunt in deze gesprekken was om dichtbij de afspraken uit het landelijke Ganzenakkoord te blijven. Schade beperken Afgesproken is nu om de schade terug te brengen naar een acceptabel niveau door de populatie standganzen - ganzen die het gehele jaar in Zuid-Holland verblijven - de komende 5 jaar terug te brengen. De Zuid-Hollandse natuurgebieden kunnen bij kleinere populaties een belangrijk deel van de ganzen herbergen, waardoor het bestrijden van ganzen in de toekomst bijna niet meer nodig zal zijn. Ter bescherming van de wintergasten (trekganzen) wordt een winterrustperiode ingesteld...
17-07

Gezamenlijke koers bedrijventerreinen

Op 16 juli 2014 ondertekenden de provincie Zuid-Holland en de vijf Hoeksche Waardse gemeenten het afsprakenkader voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de Hoeksche Waard.  Het kader - dat een programmering heeft voor de komende jaren  - zorgt ervoor dat het aanbod van bedrijventerreinen beter aansluit op de vraag van ondernemers. Uit marktonderzoek blijkt dat de eerste 20 ha. van het Bedrijvenpark Hoeksche Waard kansrijk zijn om ontwikkeld te worden. De vijf gemeenten zien echter op basis van de huidige marktomstandigheden onvoldoende potentie in de ontwikkeling van de vervolgfasen van het Bedrijvenpark Hoeksche Waard.   Verder is afgesproken dat het buitendijkse gedeelte van het suikerfabriekterrein in Puttershoek wordt ontwikkeld tot een watergebonden bedrijventerrein...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Gezamenlijke koers bedrijventerreinen'
17-07

Bedankconcert Obs De Schelf

De Schelf bedankt vrijwilligers

Een basisschool zonder hulp van vrijwilligers is nauwelijks voor te stellen! Tijdens het schooljaar is er heel erg veel hulp van ouders en grootouders bij bijzonder veel activiteiten. Activiteiten die bij de normale gang van zaken horen zoals bijvoorbeeld het uitlenen van de boeken van de schoolbibliotheek of het controleren van alle kinderen op hoofdluis kunnen niet plaatsvinden zonder de inzet van velen. De inzet van de mensen van de Medezeggenschapsraad en Ouderraad maakt vele festiviteiten mogen en zonder dit soort zaken zou elke school maar een saai leerinstituut zijn. Dat is de belangrijkste reden voor Obs De Schelf om jaarlijks het schooljaar af te sluiten met een bedankconcert door alle leerlingen. Iedereen die op welke wijze dan ook helpt op school is uitgenodigd op dinsdag 15 juli j.l. om dit feestelijke concert in de aula van de school bij te wonen. Na afloop kreeg elke vrijwilliger via de leerlingen een kleine attentie met de vraag of de school volgend schooljaar weer mag aankloppen voor hulp. Het is ook een leuk moment voor alle ouders om eens te  zien wat de leerlingen presteren op muzikaal gebied onder begeleiding van de leerkrachten en met hulp van de vakdocent muziek. ...
foto bij 'Bedankconcert Obs De Schelf'
15-07

Herdenken om niet te vergeten

In 's-Gravendeel zijn in de periode 1940-1945 vijf geallieerde vliegtuigbemanningen gesneuveld. Drie daarvan worden nog altijd vermist. In 's-Gravendeel is voor één een plaat met zijn naam er op op het monument op de oude begraafplaats, maar voor de overigen is tot op heden niets. Ook zij gaven hun leven voor de vrijheid die wij nu kennen. Om ook hen niet te vergeten heet de stichting "Monument Luchtoorlog Hoeksche Waard 1940-1945" het initiatief genomen om op 2 mei 2015 in Oud-Beijerland een monument te onthullen waarop de namen staan van 87 Nederlandse en geallieerde vliegtuigbemanningen die in de tweede wereldoorlog boven of in de Hoeksche Waard gesneuveld zijn. Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland was bereid de stichting een plaats te geven voor het monument en geldelijke ondersteuning te geven voor realisatie van het monument. Klik hier voor de tekst op een van de zijpanelen ...
15-07

Basisschool De Vlashoek Westmaas verhuist

Obs De Vlashoek in Westmaas, één van de scholen van Stichting Acis, gaat verhuizen. Medio september zullen de leerlingen en het team hun tijdelijke intrek nemen in de semipermanente lokalen, die eerder dienst deden als onderkomen van obs De Klinker in Oud-Beijerland. Die lokalen worden momenteel neergezet op het terrein van de ijsbaan in Westmaas. Ook cbs De Weerklank (csg De Waard) zal daarin tijdelijk worden gehuisvest. In het najaar worden De Vlashoek, De Weerklank en de gymzaal aan de Van Koetsveldlaan afgebroken om plaats te maken voor een prachtig nieuw en duurzaam gebouw waarin beide scholen en de gymzaal zullen worden ondergebracht. Bijgaande impressies geven een goed beeld van de beoogde situatie. De scholen vormen elkaars spiegelbeeld en zijn in omvang gelijk. De gymzaal krijgt als extra speels accent een 'geknikte' gevel...
11-07

Kleurrijke bakfietsen voor Gemiva-SVG Groep

Aanpak van zwerfvuil in buitenruimte

Wethouder Wouter Joosten van Gemeente Binnenmaas en René Huisman, directeur van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD) overhandigden vrijdag 11 juli 2014 drie kleurrijke bakfietsen aan drie medewerkers van de Gemiva-SVG Groep.  Gemeenten krijgen jaarlijks een subsidie voor het aanpakken van zwerfvuil in de openbare ruimte. Deze subsidie komt voort uit nieuwe afspraken tussen de verpakkingsindustrie, het Rijk en gemeenten. De RAD beheert deze subsidie voor de gemeenten in de Hoeksche Waard. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat deze subsidiegelden worden ingezet om extra taken uit te voeren en niet gebruikt worden voor het bekostigen van reguliere taken. Eind 2013 was er een klein overschot op deze subsidiepot waar gemeente Binnenmaas een goede bestemming voor heeft gevonden. Er zijn drie mooie, maar vooral functionele bakfietsen aangeschaft voor de Gemiva-SVG Groep, een organisatie die mensen, die dat op eigen kracht (nog) niet kunnen, ondersteunt bij hun leven in onze samenleving...
foto bij 'Kleurrijke bakfietsen voor Gemiva-SVG Groep'
11-07

Felicitatie voor Lisa van der Mark

Cum Laude afgestudeerd in Amerika

Wethouder Henk van Etten feliciteerde vrijdag 11 juli 2014 Lisa van der Mark uit Mijnsheerenland met een wel heel bijzondere prestatie. Lisa studeerde namelijk cum laude af aan een Amerikaanse universiteit. Een prestatie op zich, maar extra bijzonder, omdat Lisa lijdt aan het syndroom van Usher (een aandoening die doofblindheid veroorzaakt).  De familie van Lisa richtte in 2010 Stichting Lisa op en zamelde geld in om Lisa te kunnen laten studeren op de Gallaudet University in Washington, de enige universiteit voor doven en slechthorenden ter wereld. Haar droom kwam uit, ze vertrok naar Washington, maar ze maakte haar droom ook waar en hoe! Afgestudeerd in de psychologie en nog met de allerhoogste lof ook. Reden te meer voor Henk van Etten om haar namens het gemeentebestuur van Binnenmaas van harte te feliciteren met haar prestatie. ...
foto bij 'Felicitatie voor Lisa van der Mark'
11-07

Buurt-barbecue voor bewoners Van Brakel- en Van Speijkstraat

Een regenachtige, maar ook feestelijke middag voor de bewoners van de Van Brakelstraat en de Van Speijkstraat in Oud-Beijerland afgelopen woensdagmiddag 9 juli. HW Wonen had ter gelegenheid van de oplevering van de nieuwbouw in deze straten in de 'Zeeheldenwijk' een buurt-barbecue georganiseerd. De ‘Zeeheldenwijk’ in Oud-Beijerland is een wijk waar HW Wonen langere tijd hard gewerkt heeft aan vernieuwing. In de Van Brakelstraat zijn dit voorjaar 17 huurappartementen opgeleverd voor de doelgroep vanaf 55 jaar...
10-07

Nieuwsbrief werkzaamheden centrum Numansdorp

Gemeente Cromstrijen heeft een nieuwsbrief uitgegeven over de werkzaamheden aan de Voorstraat in Numansdorp. Klik op deze link om de nieuwsbrief te lezen ...
10-07

Geslaagde voorstellingen Theatercollectief

De afgelopen twee weken heeft het Theatercollectief Hoeksche Waard acht voorstellingen gegeven van Gorki's Zomergasten. Die voorstellingen werden erg goed bezocht. We hadden gehoopt op 50 bezoekers per avond, maar we moesten de zaal ombouwen en de topper kende 81 bezoekers. Eigenlijk meer dan we graag willen om het stuk goed uit te laten komen. De première had maar 25 bezoekers, maar kennelijk waren die zo enthousiast dat de mare snel rondging. Graag tot ziens bij een van onze volgende voorstellingen! ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Geslaagde voorstellingen Theatercollectief'
10-07

Molen ‘t Vliegend Hert gaat weer draaien

Ingebruikneming tijdens feestweek 's-Gravendeel

De bekende korenmolen ’t Vliegend Hert aan de Molendijk in ’s-Gravendeel gaat binnenkort weer volop draaien. In de afgelopen weken is er door de molenbouwers van Molenmakerij Herrewijnen en door vrijwilligers van de Stichting Molens Binnenmaas, onder leiding van molenaar Floris van Hoogstraten, hard aan de molen gewerkt. Zij hebben het gaande molenwerk waar nodig gerepareerd of vervangen en hebben ontbrekende (veiligheids)voorzieningen aangebracht. Deze werkzaamheden zullen medio augustus zijn afgerond, waarna op woensdagmiddag 27 augustus 2014, tijdens de traditionele feestweek van ’s-Gravendeel, de molen feestelijk opnieuw in gebruik wordt genomen. Nadere bijzonderheden hierover worden in de loop van de volgende maand bekend gemaakt. De uit 1858 daterende molen heeft het in de afgelopen halve eeuw moeilijk gehad. De eerste honderd jaar van het bestaan van ‘t Vliegend Hert - verreweg de grootste ronde stellingmolen van de Hoeksche Waard - was zijn glorietijd. Er werd graan gemalen op windkracht en later door middel van gedeeltelijk elektrische aandrijving. De draaiende wieken van ‘t Vliegend Hert waren toen een vertrouwd beeld in ’s-Gravendeel. In 1951 werd het draaien op windkracht beëindigd en was het afgelopen met het bekende beeld van die dagelijks rondwentelende wieken op de Molendijk.  Complete maalfabriek De korenmolen ‘t Vliegend Hert is een bijzondere molen onder de molens in de Hoeksche Waard en ver daarbuiten...
foto bij 'Molen ‘t Vliegend Hert gaat weer draaien'
09-07

Werkplekken voor zzp’ers in gemeentehuis Binnenmaas

Vanaf maandag 14 juli 2014 kunnen zzp’ers in het gemeentehuis aan de Sportlaan in Maasdam terecht voor een werkplek. Gemeente Binnenmaas verhuurt vanaf die datum enkele ruimtes in het ‘nieuwe’ gedeelte van het gemeentehuis. Iedere werkplek kan per dagdeel worden gehuurd. Het tarief is marktconform en de flexibiliteit is maximaal. Gebruikers van de werkplekken kunnen ook gebruikmaken van andere faciliteiten in het gemeentehuis, zoals een toilet, koffieautomaat en het bedrijfsrestaurant. Uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat zzp’ers behoefte hebben aan flexibele werkruimte...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Werkplekken voor zzp’ers in gemeentehuis Binnenmaas'
09-07

Basisscholen strijden om Musical Award

Leerlingen uit groep 8 van de basisscholen De Tandem uit Oud-Beijerland, De Boomgaard uit Mijnsheerenland, Het Driespan uit Puttershoek en Onder de Wieken uit Nieuw-Beijerland gaan strijden om de Musical Award Hoeksche Waard. Basisscholen uit de Hoeksche Waard hebben zich de afgelopen weken kunnen inschrijven voor het project Musical Award Gala HW van de Bibliotheek Hoeksche Waard. De vier deelnemende scholen zijn begeleid bij de voorbereiding van de eindejaarsmusical in de vorm van een zangworkshop en een les in verbeteren/aandacht voor detail door Stichting ToBe. De uitvoeringen van de musicals worden opgenomen op DVD en door een deskundige jury beoordeeld. De juryleden zijn Arie Stolk, Stichting ToBe, Marijke Nieuwenweg, zangdocent en Monique Biesheuvel, Dansschool Balance'th. Tijdens het Musical Award Gala HW op woensdag 16 juli a.s. in de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland worden de winnaars bekend gemaakt...
09-07

Schaatslessen tijdens zomerkamp in Dordrecht

Kunstrijvereniging De Drechtsteden organiseert deze maand opnieuw de succesvolle zomerschaatsstage voor beginnende en gevorderde kunstschaatsers. Wil je goed voorbereid aan het seizoen 2014-2015 beginnen? Schrijf je dan in voor twee weken Dazzling Dordt Days. Inschrijven voor één week is mogelijk. De zomerschaatsstage van DDD zal dit jaar van 21 juli  t/m 1 augustus worden aangeboden in Dordrecht. Voor beginnende schaatsers in alle leeftijdscategorieën vanaf 4 jaar wordt er tijdens deze Dazzling Dordt Days les gegeven bedoeld om snel en goed schaatsen te leren. Na groot succes in de vorige jaren staat dit jaar opnieuw de snelcursus  naast het uitgebreidere programma geprogrammeerd. De lessen zijn ook gericht op iedereen die wil leren schaatsen voordat het winterseizoen 2014-2015 begint. Het lesaanbod is ook zeer geschikt voor volwassenen. In deze cursus van 3 of 5 ochtenden leer je de basisvaardigheden van het schaatsen en de eerste beginselen van het kunstrijden. Snelcursus 21 t/m 23 of 25 juli van 10.00-11.30 uur Snelcursus 28 t/m 30 juli of a augustus  van 10.00-11.30 uur Snelcursus 30 juli t/m 1 augustus van 10.00-11.30 uur De prijs van de snelcursus is € 50,00 voor drie dagen en € 80,00 voor 5 dagen en is inclusief entree van de ijsbaan en een certificaat.Schaatsen huren is mogelijk 15/25 euro voor 3 of 5 dagen. Er wordt een borg gevraagd van € 50,-- per paar. Voor wie de smaak al te pakken heeft en al een beetje kan schaatsen is schrijf dan in voor het uitgebreide programma in één of beide weken Dazzling Dordt Days. Het doel van deze lessen gedurende vijf dagen per week  is om alle beginnende kunstrijders en recreatieve rijders een leuke en plezierige stage aan te bieden waar veel geleerd kan worden en men met alle disciplines van het kunstrijden kennis kan maken. Als extra aanvulling op de lessen wordt er dagelijks een dans/bewegingsles aangeboden. Beginners schrijven in voor de basisgroep...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Schaatslessen tijdens zomerkamp in Dordrecht'
09-07

Huishoudboekje Cromstrijen gezond

“We eindigen 2013 met een positief saldo en presenteren daarnaast een sluitende kadernota 2015 aan de gemeenteraad. Een mooi gegeven zo bij de eerste kadernota in de nieuwe raadsperiode,” aldus wethouder Financiën, Hans Flieringa. Dinsdag 8 juli 2014 bood hij namens het college aan de gemeenteraad de kadernota voor 2015 aan. Hierin stelt het college maatregelen voor om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen realiseren...
09-07

Volkszanger neemt videoclip op in Puttershoek

Afgelopen week heeft de vrolijkste volkszanger van Nederland, Marco de Hollander, de videoclip van zijn nieuwste single “Achter de wolken” opgenomen in Puttershoek. De uit Ter Aar afkomstige zanger heeft veel fans in dit Hoeksche Waardse dorp en is regelmatig te gast geweest in het programma Muziek op Klompen bij Omroep Hoeksche Waard. “De Hoeksche Waard bezit vele mooie plekjes en ik vind het een leuke verassing voor mijn trouwe fans” aldus de vrolijke volkszanger. “Achter de wolken” is een gezellige feest single en belooft een ware zomerhit te worden. De single is te bekijken via Youtube en verkrijgbaar via alle bekende download portals. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Volkszanger neemt videoclip op in Puttershoek'
09-07

Bouw volgende fase Oosteinde van start

Nog een aantal woningen beschikbaar

Op dinsdag 8 juli 2014 vierde ERA Contour samen met alle betrokkenen de start bouw van de volgende fase in het nieuwbouwproject Oosteinde in Heinenoord. Aan wethouder Van Etten en een aantal toekomstige bewoners de eer om gezamenlijk een begane grondvloer te leggen bij één van de bungalows. Wethouder van Etten is blij dat er na jaren van crisis weer gebouwd wordt in Heinenoord. “Met de start van deze fase komt de voltooiing van Oosteinde weer een stapje dichterbij. Extra bijzonder vind ik dat een groot gedeelte van de toekomstige bewoners afkomstig is van buiten Heinenoord...
foto bij 'Bouw volgende fase Oosteinde van start'
08-07

Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Mol uit ‘s-Gravendeel

Mevrouw Anneke Mol-Verbaas uit ‘s-Gravendeel ontving op maandag 7 juli 2014 uit handen van burgemeester A.J. Borgdorff een koninklijke onderscheiding. De versierselen behorende bij de benoeming tot lid in de Orde van Oranje-Nassau werden haar opgespeld tijdens een bijeenkomst in kerkelijk centrum ‘Ons Centrum’ aan de Kerkstraat 25 in ’s-Gravendeel. Mevrouw Mol heeft de onderscheiding verdiend met haar jarenlange bestuurlijke inzet op diverse terreinen variërend van sport, koor, kerk, onderwijs tot wonen in ‘s-Gravendeel. Klik hier voor de toespraak van de burgemeester  (61 kB) ...
07-07

Gerard van Roon toont werk in Immanuël

Tot 30 september 2014 kunnen bezoekers van Dienstencentrum 't Weegje/Verzorgingshuis Immanuël genieten van een serie prachtige olieverfschilderijen van Gerard van Roon. En genieten is in dit geval een woord wat helemaal op zijn plaats is, want de fijnzinnige schilderijen van de 86 jarige inwoner van het Kildorp getuigen van groot vakmanschap. Dat vakmanschap is Gerard van Roon zeker niet aan komen waaien. Hij volgde in zijn jeugd nog het 'ouderwetse opleidingstraject' om vervolgens als schilder een allround vakman te worden...
06-07

Zomerlezen met de VakantieBieb

De Bibliotheek geeft deze zomer weer een cadeautje weg dat lezen tijdens de zomervakantie stimuleert: de VakantieBieb-app. Vanaf 1 juli staat de VakantieBieb voor iedereen online. De VakantieBieb biedt een leuk leespakket voor het hele gezin met romans, thrillers, kinderboeken, tijdschriften, reis- en taalgidsen en een medisch naslagwerk...
06-07

Realisatie Dorpshart Mijnsheerenland kan van start

De Raad van State heeft deze week groen licht gegeven voor de realisatie van het project Dorpshart Mijnsheerenland. Samen met HW Wonen, Vorm Ontwikkeling, ACIS, CSG De Waard en Zorgwaard werkt gemeente Binnenmaas aan de realisatie van een Dorpshart voor Mijnsheerenland. De samenwerkingspartners zijn verheugd dat met de positieve uitspraak van de Raad van State, na jaren van voorbereiding en procedures, nu echt gestart kan worden met de realisatie van het Dorpshart. Op 2 juli 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan. Drie partijen hadden beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan. Na overleg hebben twee partijen besloten om hun beroepschriften in te trekken...
06-07

Van dorp naar stad op De Schelf

Leuke en leerzame dag

Dinsdag 1 juli 2014 hadden de kinderen van groep 8 van basisschool De Schelf het vervolg van het project; “Van dorp naar stad”. Deze dag was gesplitst in twee programma’s, een ochtend- en een middagprogramma. In twee groepen gingen de kinderen aan de slag. ’s Morgens maakten de kinderen kennis met onder andere social media en cyberpesten. Daarnaast werd er aandacht besteed aan wat alcohol en drugs, waar ook roken onder valt, doet met je lichaam...
foto bij 'Van dorp naar stad op De Schelf'
06-07

Van dorp naar stad op De Bouwsteen

Workshops voor groepen 8 in 's-Gravendeel

De a.s. schoolverlaters van pcbs De Bouwsteen uit 's-Gravendeel deden deze week weer mee aan het project 'van dorp naar stad'; het traditionele afsluitingsproject voor alle 8ste groepers uit deze gemeente georganiseerd door het gemeentelijk jongerenwerk i.s.m. de basisscholen. In de ochtend waren er een drietal workshops/lessen: de jongerenwerker en de wijkagent hadden een programma over social media: de mogelijkheden maar ook de gevaren. Youz had een les over werking van alcohol en tabak en een medewerkster van bureau HALT ging met de kinderen in gesprek over groepsdruk...
foto bij 'Van dorp naar stad op De Bouwsteen'
06-07

Opening informatiepunt Wonen, Welzijn en Zorg in 's-Gravendeel

Vragen over Wonen, Welzijn of Zorg? Kom langs bij het informatiepunt Wonen, Welzijn & Zorg in ‘t Weegje in  ‘s-Gravendeel. Heeft u hulp nodig in huis? Zoekt u een maatje? Wilt u een gezellige cursus volgen? Bent u op zoek naar een ander huis, of heeft u een klusje dat gedaan moet worden? Heeft u problemen met het betalen van uw huur? Wilt u leuk vrijwilligerswerk? Heeft u behoefte aan ontspanning, maar dan samen met andere mensen? Wilt u overleggen met een groepje om iets te organiseren, maar weet u niet wat en met wie? In ’s-Gravendeel hoeft u daarvoor vanaf maandag 7 juli niet meer naar verschillende locaties in het dorp. U kunt iedere maandag, woensdag en vrijdag van 09:30 tot 11:30 uur terecht in ’t Weegje waar een medewerker van HW Wonen, Welzijn Hoeksche Waard of Zorgwaard u informatie kan geven, uw vraag beantwoordt, hulpmiddelen uitleent, of u gewoon een lekker kopje koffie aanbiedt en naar u luistert. Dit Informatiepunt is het eerste in de Hoeksche Waard dat op deze manier mensen gemak biedt bij hun zoektocht naar antwoorden op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. In alle gemeenten binnen de Hoeksche Waard worden het komende jaar informatiepunten gestart. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ’t Weegje, Zorgwaard, 078-673 45 88. ...
02-07

Akkerranden volop in bloei

Inmiddels staan ze op een aantal plaatsen weer volop in bloei; de akkerranden in een deel van de Hoeksche Waard. Enkele jaren geleden is men begonnen met het 'opfleuren' van enkele honderden kilometers 'akkerranden'. En dat is in de zomer nu een prachtig gezicht! Naast mooi zijn de begroeide akkerranden ('agroranden') natuurlijk ook gewoon erg nuttig...
02-07

Eerste sleutels bewoners Margrietstraat in Strijen

In de Oranjewijk in Strijen wordt op dit moment volop gebouwd. HW Wonen laat in deze wijk, die nog grotendeels bestond uit relatief oudere woningen, diverse typen nieuwbouwwoningen realiseren. Afgelopen dinsdag 1 juli 2014 ontvingen de bewoners van de zojuist opgeleverde woningen in de Margrietstraat hun sleutels...
28-06

Omroep Hoeksche Waard ziet toekomst met vertrouwen tegemoet

De bestuursleden van Omroep Hoeksche Waard in Puttershoek hebben besloten de bestuurstaken vanaf 1 juli 2014 weer volledig op te pakken. Sinds de programmaleiding van Omroep Hoeksche Waard begin april ontslag had genomen, was het bestuur demissionair. Voorzitter Gerard Verberne en penningmeester Ben Veenhof waren van mening dat het een onmogelijke taak was om de Stichting op verantwoorde wijze zonder programmaleiding nog verder te besturen. Inmiddels is een nieuwe programmaleiding aangetreden die met voortvarendheid en vertrouwen van alle vrijwilligers van de omroep werkt aan noodzakelijke vernieuwingen. Dit heeft de demissionaire bestuursleden ertoe gebracht terug te komen op hun besluit om de bestuursfunctie neer te leggen. ...
27-06

EHBO-cursus in 's-Gravendeel

De samenwerkende EHBO-verenigingen Puttershoek/Maasdam, 's-Gravendeel, Heinenoord en Strijen organiseren een EHBO-cursus in 's-Gravendeel. Met kijken alleen is niemand geholpen! Heeft u wel eens een ongeval op straat of binnenshuis of een hart circulatiestilstand meegemaakt? Stond u toen ook machteloos om u heen te kijken en af te wachten wie er kwam helpen? Als dat zo is wordt het nu tijd om een EHBO cursus te volgen. Deze cursus zal gehouden worden op de dinsdagavond in ‘s-Gravendeel. locatie Weegje 1, start: begin oktober (de cursus vereist wel een minimaal aantal deelnemers). Deskundige instructeurs en LOTUS slachtoffers staan garant voor een boeiende leerzame cursus...