logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...

Forum - Onderwerp: Herindelen of samenwerken

Voeg een onderwerp toe Terug naar onderwerpenlijst Terug naar forumlijst

De stelling en reacties zijn meningen van de inzenders. Plaatsing betekent niet dat de redactie van digitaal dorp 's-Gravendeel deze meningen deelt. Schuttingtaal, op de persoon spelen en onzinnige reacties zijn niet toegestaan. Daardoor kan het zijn dat uw reactie (gedeeltelijk) wordt verwijderd. Misbruik kunt u melden via het e-mailformulier.

Stelling:


>> Voeg een reactie toe <<

Er is een discussie ontstaan of de gemeente Binnenmaas moet fuseren met alle vier de andere gemeenten. De vraag is echter wat beter is: Eerst met Strijen samen gaan en pas later met de anderen of gelijk in één keer een complete fusie van vijf gemeenten? Probeer uw opmerkingen zo objectief mogelijk weer te geven en onderbouw het alstublieft met duidelijke argumenten. Deze discussie is door de redactie verbreed naar 'Herindelen of samenwerken'
Hessel Visser, 26-01-2014 11:35.

Reacties

<<  <  1  2 3  4  5   >  >>
Bij een herindeling worden 5 doelstellingen zeker gehaald. 1) de reserves zijn in no-time opgebruikt; 2) er is een begrotingstekort ontstaan; 3) gemeentelijke belastingen vliegen omhoog; 4) de voorzieningen zijn afgebroken; 5) er is geen bestuurder meer aanspreekbaar.
C.F. de Graaf, 24-12-2016 17:55.
Bezoldiging burgemeesters Klasse Aantal inwoners Bezoldiging 1 Tot en met 8.000 € 6.042,10 2 8.001–14.000 € 6.646,94 3 14.001–24.000 € 7.247,27 4 24.001–40.000 € 7.878,20 5 40.001–60.000 € 8.540,95 6 60.001–100.000 € 9.260,51 7 100.001–150.000 € 9.818,34 8 150.001–375.000 € 10.520,48 9 375.001 en meer € 11.270,20 Bezoldiging wethouders en raadsleden kunt u ook opzoeken in de betreffende rechtspositie besluiten. Mag het niet een tikkie kleiner, innovatiever en slagvaardiger?
Petra Kiss, 21-12-2016 09:13.
DEMOCRATIE IN HOEKSCHE WAARD DEVALUEERT IN RAP TEMPO DOOR HERINDELING Gemeenteraden aan het woord De respectieve gemeenteraden in de HW hebben gestemd, want dat was zo in samenspraak met de provincie afgesproken in de raadsledenconferentie in 2014. Het gemanipuleerde en dus partijdige raadsvoorstel van de door de provincie ingestelde Stuurgroep Onderzoek bestuurlijke Toekomst Hoeksche Waard: "herindelen of herindelen" is weggestemd in drie van de vijf gemeenten. Nooit is afgesproken om met een unaniem voorstel te komen, want volgens artikel 27 van de gemeentewet stemmen leden van de raad zonder last. Dan kun je dus niet volhouden dat een minderheid tegen herindeling is, want dan behoeft u fikse bijscholing van ons Staatsrecht. Aan het hoofd der gemeente staat een raad, zo leert ons de Staatsinrichting. De gemeenteraad is geen volksvertegenwoordiging in die zin dat hij de burgerij vertegenwoordigt bij de gemeentelijke overheid. De gemeenteraad is zelf de gemeentelijke overheid. En bij regionale problemen kun je dus niet eenvoudig het aantal raadsleden van de vijf gemeenten HW bij elkaar optellen en daaruit conclusies trekken, zoals de provincie doet en de “pro-herindelende” politieke partijen. Daarmee vermink je dus de Staatsrechtelijke democratie. Ons Staatsrecht laat niet toe dat in een regio dus de stemmen bij elkaar worden opgeteld om daar vervolgens conclusies aan te verbinden. In bokstermen gesproken: dat is een stoot onder de democratische gordel! Elke gemeente is autonoom, met een zetelaantal gebaseerd op het aantal inwoners en met een verschillend opkomstpercentage. Drie gemeenten (ca. 53.000 inwoners) hebben tegen herindeling gestemd en voor versterkte samenwerking gekozen. Volgens ons huidige Staatsrecht heeft versterkte samenwerking daardoor een democratische legitimiteit verkregen en dus niet een herindeling (2 gemeenten zijn daar voor en zij vertegenwoordigen slechts ca. 32.000 inwoners). Een politieke partij en fervent voorstander van herindeling schrijft namens de “pro-herindelers” in Het Kompas van 19 augustus 2016, pagina 21 het volgende. Deze politieke partij “constateert dat de Stuurgroep OBT geen enkele bevoegdheid had (laat staan een juridische status) en dat de vijf gemeenteraden bij de beslissing over herindelen of samenwerken autonoom waren. In die zin heeft de provincie een ondemocratische beslissing genomen. De provincie heeft de Hoeksche Waard voor de gek gehouden." Oftewel: volksverlakkerij. Provincie wil een herindeling door de strot duwen en dat een minderheid een meerderheid z’n wil oplegt. Staatsrechtelijke rol van de provincie Kortom: een haarscherpe en loepzuivere Staatsrechtelijke conclusie van deze politieke partij. Het gaat er dus om of de provincie de democratie heeft gerespecteerd, er naar heeft gehandeld en de democratie heeft onderhouden, quod non. Dan mag je als provincie wel stoer de regie overnemen, volgens de Arhi procedure, maar de politieke elite kan niet rechtsaf slaan als de inwoners linksaf willen. Er lag immers een meerderheidsbesluit om niet te gaan herindelen. Waarom anders de 5 gemeenteraden eerst laten beslissen? Omdat de Staatsrechtelijke democratie dat kennelijk voorschrijft. Met andere woorden: de gevolgde strategie om de regie over te nemen in relatie tot de uitslag bij de 5 gemeenten klopt niet want de diagnose is verkeerd, als ook de remedie. Het fundament van de argumentatie is zeer gebrekkig en dit fundament is vervolgens gelegd in drijfzand. Ook de provincie heeft onze Staatsrechtelijke democratie te volgen, tenzij er hele zwaarwegende redenen zijn van financiële aard of wanbestuur, quod non. En dat heeft de provincie nergens aan kunnen tonen. Dus hun beslissing is juridisch geheel gemankeerd. Inherente paradox over democratie Ik constateer dat er een inherente paradox over het onderwerp “democratie” schuilt bij zowel provincie als “pro-herindelende” politieke partijen. Want deze partijen blijven ondemocratische besluitvorming van de provincie verdedigen en uitventen. Sla ik de “zienswijzen” er op na van “pro-herindelende” politieke partijen, dan constateer ik een hoog papegaaiengehalte. Daarin wordt doodleuk verteld, dat de “samenwerkers” ondemocratisch handelen, want een meerderheid aan raadsleden in de HW heeft voor een herindeling gestemd. Hiervoor heb ik uitgelegd, dat deze redenering Staatsrechtelijk en dus juridisch volstrekt onhoudbaar is. Feitelijk leggen deze partijen mede de bijl aan de wortel van onze democratische rechtsstaat. De conclusie moge duidelijk zijn, dat drie autonome gemeenten tegen herindeling hebben gestemd en slechts twee gemeenten voor een herindeling. De gemeenten zijn autonoom en verschillend van zetelaantallen, als ook de opkomstpercentages bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen zijn verschillend. De pro-herindelende politieke partijen slaan de democratische plank volledig mis in hun uitingen en misleiden de bevolking. Het doel heiligt kennelijk alle ondemocratische middelen. De enige Staatsrechtelijke en juridische werkelijkheid is, dat de “samenwerkers” een democratische legitimiteit hebben verkregen en dat er geen staatsrechtelijke en democratische meerderheid is te vinden voor een herindeling. De provincie en de pro-herindelende politieke partijen blijken niet de “hoeders der democratie” in de HW te zijn. De “samenwerkers” blijken de echte hoeders der democratie te zijn! In hoeverre vindt u blijken dat provincie en pro-herindelende politieke partijen democratisch in hun handelen en uitingen zijn op dit dossier? De beantwoording van deze vraag laat ik aan de lezers en straks aan de kiezers.
CdG, 17-12-2016 17:56.
Mooi stuk en het klop wij moeten de hoekschewaard beschermen. Tegen deze partijen die je noem maar ook tegen de bouw van moskeeën daar kan je opwachten.
j.kamp, 13-10-2016 10:49.
Vertrouwen in de politiek kun je niet nemen, alleen maar geven. De samenwerkende raadsfracties zijn voor versterkte politieke samenwerking. Ondanks onfrisse politieke praktijken en vuige machinaties van de pro-herindelers in de Stuurgroep OBT, waar de zogenaamde onafhankelijke en onpartijdige voorzitter een wolf in schaapskleren bleek, is er toch een democratische legitimiteit voor een versterkte samenwerking gebleken. Het enige houdbare juridische feit blijft dat 3 gemeenten (ca. 53.000 inwoners) voor versterkte samenwerking hebben gekozen. Alleen Strijen en Oud-Beijerland (ca. 32.000 inwoners), konden zich verheugen in een meerderheid voor herindelen. Er is via de representatieve democratie, dus de gemeenteraden, een meerderheid bereikt voor een versterkte samenwerking. Een andere juridische werkelijkheid is er niet, al vindt de Provincie van wel. De Provincie vindt “dat er weliswaar een ruime meerderheid van de raadsleden in de Hoeksche Waard (via de Stuurgroep OBT) voor herindeling is, doch dat een meerderheid in drie van de vijf gemeenteraden heeft gekozen voor samenwerking. Er is geen overtuigend draagvlak voor elk der beide modellen en toch moet er worden gekozen”. Deze redenering gaat totaal niet op, want bij de stemming binnen de Stuurgroep OBT voor een uit te brengen advies aan de Provincie, hebben alle fractievoorzitters 1 stem gekregen. Dus ook de fractievoorzitters van de vele kleine politieke partijen en zelfs éénmansfracties kregen één stem in plaats van gewogen stemmen gebaseerd op het aantal behaalde stemmen tijdens de laatste verkiezingen. Daarnaast heeft de Stuurgroep geen enkele juridische status. De Provincie denkt, dat blijkt, dat als alle gemeenteraadsfracties in de HW op één hoop worden geveegd, dan destilleren we daar wel een meerderheid uit. Uiterst naïef en dom, want er bestaat geen gemeente Hoeksche Waard en het is dus juridisch volledig illegaal en past totaal niet in ons Staatsrechtelijk Democratisch bestel. De opstelling van de Provincie is juridisch zeer gemankeerd, onhoudbaar als ook doorzichtig, vals, en feitelijk een “stoot onder de democratische gordel”. De Provincie staat dus absoluut niet onpartijdig in deze discussie. Het wordt hoog tijd om een volksraadpleging te houden. Dat kan simpel en eenvoudig worden georganiseerd, tegelijkertijd, bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Net zoals in 2003 in de Hoeksche Waard ook een volksraadpleging werd gehouden en toen was ruim 80% van de inwoners TEGEN een herindeling. De Provincie wilde toen een herindeling opleggen en werd terug gefloten door de Tweede Kamer. De Provincie gebruikt wel meer oneigenlijke argumenten. “Zij vindt dat effectieve doorzettingsmacht die nodig is om lastige opgaven op een voortvarende wijze op te kunnen pakken, slechts in het nieuwe samenwerkingsmodel theoretisch is voorzien, maar nauwelijks echt toepasbaar in de praktijk van evenwichtige en duurzame politieke verhoudingen. De optie om als gemeenten elkaar –eventueel met behulp van de Provincie- te dwingen tot uitvoering van op regionaal niveau genomen besluiten bestaat vooralsnog in de Nederlandse bestuurspraktijk vooral op papier, niet in de praktijk. De inherente paradox leidt dus tot een spagaat in de praktijk.” We spreken voor de HW over een uniek nieuw samenwerkingsmodel in Nederland en deskundigen van de VNG achten het model juridisch toelaatbaar. Dus de Provincie zoekt spijkers op laag water want proefondervindelijk is er dus helemaal niets bewezen. De gedeputeerde vraagt in januari jl. aan de “samenwerkers” het model verder uit te werken, weigert vervolgens elke medewerking aan die uitwerking en zegt vrolijk op 5 juli jl. dat enig model van samenwerking niet acceptabel is. Doorzichtig, onprofessioneel en vooral onbetrouwbaar en ondemocratisch, want er is volgens ons geldende Staatsrecht geen op meerderheid gefundeerde democratische legitimiteit voor een herindeling gebleken. Dat u het weet! Vierde bestuurslaag? Tegenstanders van een versterkte samenwerking hanteren het argument dat er een vierde bestuurslaag wordt opgetuigd, quod non. Er bestaat in de Hoeksche Waard al minstens 10 jaar een regionale samenwerking via het SOHW (SamenwerkingsOrgaan HW). Hierin werken de 5 gemeenten nu al jarenlang samen op ca. 16 regionale dossiers. Daaraan adviserend is het adviesorgaan ROHW (Raadsleden Overleg HW), waarin alle fractievoorzitters (of vervangers daarvan) van alle fracties in de HW zijn vertegenwoordigd. In het samenwerkingsmodel krijgt het ROHW regionale doorzettingsmacht en gaat verder als “Hoeksche Raad”. Dit orgaan voor regionale vraagstukken wordt dus omgevormd van adviesorgaan tot beslisorgaan met democratische legitimiteit. Hoezo vierde bestuurslaag? Pro-herindelers, verenigd in Pro Hoeksche Waard, hebben een brief aan de Provincie geschreven, o.a. inhoudende dat de Hoeksche Waard momenteel kansen laat liggen inzake economische effecten van de uitvoering van de gebiedsagenda Hoeksche Waard West. Het is overigens hun goed recht om brieven te schrijven! Naar hun mening zou een deal, zoals de gemeente Korendijk die heeft gesloten met het Havenbedrijf Rotterdam en het Wereld Natuurfonds, tevens moeten gelden voor andere delen van de HW. Dit is natuurlijk een flauwekul argument. Pro HW kan natuurlijk niet beschikken en besluiten over de budgetten van genoemde instellingen en deze zijn kennelijk niet geïnteresseerd in andere delen van de HW. Kortom: een gezocht argument en ongeloofwaardig. Vervolgens wenst men bij een herindeling adviesraden in alle dorpen in te stellen. Alsof dat geen extra bestuurslaag inhoudt, maar dan zonder democratische legitimiteit! Dan kun je beter gaan samenwerken. Via het nieuwe samenwerkingsmodel kun je meteen als gesprekspartner voor de omliggende grote gemeenten gaan fungeren en in het regionale verband Zuid-Holland zuid optreden. In het samenwerkingsmodel kun je tevens afscheid nemen van een aantal gemeenschappelijke regelingen en die onderbrengen bij de “Hoeksche Raad”. Kortom: er is meer effectiviteit te behalen bij een versterkte samenwerking, waardoor de regio HW meer is dan de som der 5 gemeenten. Nieuw bestuurlijk samenwerkingsmodel in Nederland Inwoners hebben “de samenwerkers” democratisch gelegitimeerd en vertrouwen gegeven om via een versterkte samenwerking een hele grote efficiencyslag te laten maken in de besluitvorming voor regionale vraagstukken. De “samenwerkers” hebben een nieuw bestuurlijk model voor versterkte samenwerking met doorzettingsmacht gepresenteerd, die feitelijk uniek is in Nederland. Juristen en experts van VNG en andere organisaties, zoals vertegenwoordigers van de Drechtsteden, hebben hieraan meegewerkt en is dus een meer dan volwaardig alternatief voor herindeling. In het nieuwe samenwerkingsmodel staan onze inwoners centraal, want daar draait het allemaal om. Onze inwoners zitten niet te wachten op alle heisa die een herindeling met zich meebrengt. Dus niet langer meer regionale onderwerpen langs de 5 lokale gemeenteraden voor besluitvorming leiden, maar regionale onderwerpen direct via de “Hoeksche Raad” laten lopen. De fractievoorzitters van elke lokale politieke partij nemen hierin plaats met een stemgewicht dat is gebaseerd op het aantal behaalde stemmen tijdens de laatste verkiezingen. Kortom: korte en krachtige lijnen om over regionale onderwerpen beslissingen te nemen. En ondernemers die regionaal werken willen één regionaal aanspreekpunt. Dat is snel en goed te regelen. Bij een onverhoopte herindeling, en dat is twijfelachtig, wil men gebiedsgerichte wethouders installeren en een nieuwe infrastructuur er omheen optuigen. Kortom: vertrouwen nemen. Bij een versterkte samenwerking blijven we gebruik maken van de bestaande kennis, politieke en ambtelijke infrastructuur in de huidige gemeenten. Dat is vele malen goedkoper dan eerst de huidige structuur afbreken om vervolgens weer een nieuwe gebiedsgerichte structuur op te bouwen met bijv. ambtenaren die ter plaatse niet of onvoldoende bekend zijn. Zonde van de inspanning en het vele geld dat er mee gemoeid is. Kortom: de positie van de lokale raden wordt met het samenwerkingsmodel juist stevig versterkt, omdat in de raden nu meer aandacht en tijd kan worden besteed aan lokale problemen. En daarmee kan de kloof tussen burger en politieke elite worden overbrugd, want regionale problemen worden in de “Hoeksche Raad” behandeld waardoor lokale politieke partijen meer tijd kunnen vrijmaken om met de inwoners in gesprek te gaan. Ook hier slaat de Provincie wederom de plank volledig mis. Herindeling financieel voordeliger? Herindeling zou financieel veel voordeliger zijn, vanwege binnen te halen “frictiegelden” en “BUIG” uitkeringen. Onderzoekscentrum COELO van de Rijksuniversiteit Groningen heeft 329 gefuseerde gemeenten onder de loep genomen en concludeert dat bij herindeling geen sprake is van besparingen. Men denkt de besparingen te behalen via “schaalvoordelen, minder dubbeling van taken” en een “daling van het aantal gemeenteambtenaren”. Van besparing is absoluut geen sprake, schrijft het COELO. Ook vier jaar en acht jaar na de fusie zijn de gemiddelde uitgaven niet significant anders dan in gemeenten die niet fuseerden. Volgens COELO is hun onderzoek het “grondigste wetenschappelijk onderzoek” dat tot dusver is verricht naar de financiële gevolgen van gemeentefusies in Nederland. Alle gemeenten in de HW zijn financieel gezond en er blijkt geen “wanbestuur”. Dus geen enkele dringende en urgente reden om te gaan herindelen. Herindeling is pas aan de orde als de inwoners vinden dat de tijd rijp is geworden om als één gemeente Hoeksche Waard verder te gaan. Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en bovengemeentelijke samenwerking De ROB beveelt aan, dat in het kader van overheveling van Rijkstaken naar Gemeenten, meer bovengemeentelijke experimenteerruimte moet komen, zonder herindeling. In het rapport "Wisselwerking" van de ROB, wordt opgeroepen om te experimenteren met vormen van bovengemeentelijke samenwerking. Men wenst "meer ruimte te geven aan experimenten om invulling te geven aan vormen van samenwerking die in de praktijk hun nut hebben bewezen of nog zullen bewijzen. Daarbij kan de Provincie samenwerkingspartner zijn van regionale samenwerkende gemeenten en op die manier stimulerend werken." Kortom: er ligt een unieke kans om invulling te geven aan de oproep van het rapport "Wisselwerking" van de ROB en wellicht dat minister Plasterk er nog een leuk subsidiebedrag in wilt steken om de HW als rolmodel te nemen voor bovengemeentelijke samenwerking. Wat merken de inwoners in de Hoeksche Waard van versterkte samenwerking? Eigenlijk niet zo heel veel. De inwoners in de HW behouden de eigenheid en identiteit van hun dorp, want dat willen ze, zo blijkt uit de recente en representatieve gemeenteraadsstemmingen. De bijzondere “couleur locale” van de dorpen in de HW kunnen behouden en geborgd blijven. De inwoners kunnen nog steeds, zoals ze gewend zijn, heel laagdrempelig hun volksvertegenwoordigers en hun wethouders aanspreken in de supermarkt om de hoek of op de voetbalclub of andere vereniging. Zij kunnen rechtstreeks invloed uitoefenen op hun directe leefomgeving, hun dorpse voorzieningen etc. En als er een regionaal punt moet worden aangekaart, dan kunnen zij dat rechtstreeks bij de hun bekende gemeenteraadsleden of fractievoorzitters aankaarten. Ondernemers en instellingen krijgen te maken met Regionale Portefeuillehouders. Dus directe toegang en meer efficiency voor regionale ondernemers. Kortom: de keuze van de Provincie is uiterst dubieus. Dat is voor onze Staatsrechtelijke Democratische politiek wanhopig incorrect, onfris en ook zeer ondemocratisch, dus volstrekt onbetrouwbaar. De Provincie neemt dus onze democratie niet serieus en heeft zichzelf een brevet van democratisch onvermogen gegeven. Dit lijkt op het beduvelen van de meerderheid van de inwoners in de HW en op welbewuste volksverlakkerij! Wie is nu de hoeder van onze Staatsrechtelijke representatieve democratie? In ieder geval niet de Provincie en dat zullen de “samenwerkers” wel via de Tweede en Eerste Kamer en daarna tot op het hoogste juridische niveau willen en voor onze democratische waarden en normen moeten uitvechten. Vertrouwen kun je niet nemen, alleen maar geven. Er is dus een cruciaal verschil tussen de “samenwerkers” en pro-herindelers, want de inwoners van de HW, hebben hun vertrouwen via de representatieve democratie in meerderheid aan de “samenwerkers” (vice versa) gegeven. Dat betekent in onze Staatsrechtelijke representatieve democratie, dat er geen draagvlak is voor herindeling en wel draagvlak voor een versterkte samenwerking. En dat is de enige juridische werkelijkheid die er momenteel ligt. Als de echte wil aanwezig is om goed met elkaar te willen samenwerken in het belang van onze inwoners in de Hoeksche Waard, dan heb je helemaal geen herindeling nodig. Dat is nu wel proefondervindelijk bewezen via de uitstekend samenwerkende raadsfracties, de zogeheten “samenwerkers”. Vertrouwen in de politiek kun je niet nemen, alleen maar geven.
CDG, 16-09-2016 18:17.
WORDT DEMOCRATIE IN HW AAN LAARS GELAPT DOOR PROVINCIE? Griekse tragedie aan het Spui Inleiding In de Staatsinrichting betekent democratie: regering door het volk. Het volk moet dus met gezagsdragers mee kunnen praten en mee kunnen beslissen. Soms moet je de democratie, zoals deze in onze maatschappij betamelijk wordt geacht qua waarden en normen, beschermen en dat probeer ik te doen via dit, wederom, onderbouwde artikel. Gaat u er maar eens rustig voor zitten. De burgers en inwoners in de Hoeksche Waard hebben via de representatieve democratie, dus de volksvertegenwoordigers, gesproken. De zwijgende meerderheid is tot leven gewekt! Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk zijn tegen een herindeling en hebben het raadsvoorstel om tot een herindeling te komen verworpen. Deze 3 gemeenten vertegenwoordigen ca. 53.000 inwoners in de Hoeksche Waard. Strijen en Oud-Beijerland zijn voor een herindeling en hebben het voorliggende raadsvoorstel om tot herindeling te komen aangenomen. Deze 2 gemeenten vertegenwoordigen ca. 32.000 inwoners. Politieke partijen worden geacht het volk te vertegenwoordigen via evenredige vertegenwoordiging in de gemeenten. Het volk heeft de bestuurders en gemeenteraadsleden gekozen. Het is dan ook opmerkelijk, dat de bestuurders en gemeenteraadsleden in Strijen en Oud-Beijerland (ca. 32.000 inwoners) zeer tegen de trend in, in vergelijking met de rest van de Hoeksche Waard (ca. 53.000 inwoners), voor een herindeling hebben gestemd. De respectieve gemeenteraden kunnen niet links afslaan terwijl het volk naar rechts wil. En dat verwacht ik dus ook van de provincie. In de Hoeksche Waard hebben we geen behoefte aan een dictatoriaal opgelegde herindeling, die tegen de wil van het volk indruist. Dan zal er bij wijze van spreken revolutie uitbreken en krijgen we in de Hoeksche Waard echte en heuse Hoeksche Twisten. Ik stel vast dat er 3 tekorten zijn in de politiek in de Hoeksche Waard: 1) Er is een democratisch tekort, in die zin dat er te weinig uitwisseling is tussen wat politiek beweegt en wat een flink deel van de bevolking denkt. Men bestuurt, desnoods tegen de bevolking in en biedt het bedrijfsleven (de winkeliers, de middenstand etc.) te veel ruimte om de politiek daadwerkelijk te beïnvloeden. Het bedrijfsleven, vooral in Oud-Beijerland, wordt zodoende mogelijk geprivilegieerd, zodat er sprake kan zijn van een zekere vorm van cliëntelisme en mogelijk zelfs van belangenverstrengeling. De politiek kan nimmer de afvalbak worden van de “ik-cultuur” van het bedrijfsleven. Dat is volgens onze democratische waarden en normen ongewenst, want ondemocratisch. Politiek is immers gebaat bij goede oppositie! 2) Er is een maatschappelijk tekort: inzetten op de neoliberale agenda zonder goed te kijken naar de gevolgen voor mensen aan de onderkant. Niemand kan volhouden dat de gemeentelijke belastingen niet omhoog vliegen na een herindeling. Dit is en wordt schromelijk onderschat, ondanks de mooie en schone beloften door de voorstanders van een herindeling. Dit kan niet worden waargemaakt en het is dus bedroevend om deze belofte te doen. Dat getuigt van weinig realiteitszin bij de voorstanders van herindeling. Dat heet dan de bevolking een rad voor de ogen draaien en bewust manipuleren naar een herindeling. 3) En er is het morele tekort. Alles wat de politiek doet heeft een morele kant, maar niemand in de politiek heeft het over de moraal. Zeker na wat er is gebeurd bij de voorstanders van een herindeling, die nu nà de uitslagen van de diverse gemeenteraden ook keihard elke vorm van samenwerking afwijzen. Deze obstructie is intolerabel, vooral vanuit democratisch opzicht. Ze zeggen feitelijk dat ze ook niet zullen en willen samenwerken bij een herindeling. Vooral Oud-Beijerland gedraagt zich alsof ze de hoofdstad is van de HW en alsof de hele HW afhankelijk is van Oud-Beijerland, quod non. Het lijkt me beter, als Oud-Beijerland zijn politieke stem behoorlijk dimt, want ze worden zo de politieke risee in de Hoeksche Waard. In de volksmond wordt gesproken over “het Griekenland aan het Spui”.Misschien wordt het tijd, dat er een nieuwe partij in Oud-Beijerland wordt opgericht, een Gemeentebelangen Oud-Beijerland (GBOB) bijvoorbeeld, die de belangen van de gewone Beijerlander kan vertegenwoordigen. Overigens is Gemeentebelangen nu ook een provinciale partij, zodat bij provinciale verkiezingen ook hierop gestemd kan worden! Daarnaast zijn er nog wel enkele algemene spanningen waarneembaar. Die tussen het eigen leven van mensen in de gemeenten en de rest van de samenleving, die tussen het nu en de toekomst, en die – de grootste spanning – tussen hoe de mensen in hun dorpen en buurtschappen naar de samenleving in de Hoeksche Waard kijken (ze willen dat de politiek dichtbij en herkenbaar wordt gevoerd en niet ergens ver weg op een onbereikbaar centraal punt in de Hoeksche Waard), en hoe de politieke klasse haar ziet. Politiek speelt zich ook steeds meer af in de samenleving en minder in de raadszaal. Er vindt meer interactie met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties plaats en er wordt dus minder opgelegd. Als algemene voorbeelden in groter verband kan gelden, dat mensen goede zorg wensen en een sociale samenleving. Men maakt zich zorgen om de tweedeling tussen arm en rijk. De politieke klasse heeft het daarentegen over zelfredzaamheid, over marktwerking in de zorg, over Europa. Op al die punten is er een andere visie. Mensen willen helemaal geen marktwerking in de zorg. Ze willen niet gedwongen worden tot zelfredzaamheid. En de Hoeksche Waard is toch tot Nationaal Landschap benoemd door met elkaar gezamenlijk op te trekken. En er is toch in gezamenlijkheid een bovenregionaal en haven gerelateerd bedrijventerrein, zeg maar de claim van Rotterdam, afgewenteld. En we hebben nu toch een gezamenlijk regionaal bedrijventerrein. En in de Hoeksche Waard is toch de overdracht van de Wmo goed geregeld. Inwoners van de Hoeksche Waard praten toch mee over de Wmo in het nieuw opgerichte netwerk “Regionaal Netwerk Sociaal Domein HW”. De Hoeksche Waardse gemeenten nemen toch steeds meer gezamenlijk beslissingen en ontwikkelen beleid op het gebied van de Wmo. Hoezo herindelen? Kloof politieke machthebbers en kiezers niet groter laten worden Je ziet dus een ontkoppeling van wat gewone mensen belangrijk vinden en wat de politiek belangrijk vindt. De zorgen van politici kunnen terecht zijn, maar het lukt ze kennelijk niet om ze over te brengen op het publiek. Men leeft in verschillende werelden. En dat kàn niet in een moderne samenleving. Er moét altijd een relatie zijn tussen wat de elite van de politiek bezighoudt en wat de burgers bezighoudt. Een steeds kleinere groep mensen wil steeds belangrijkere besluiten nemen onder de vlag van de democratie! Zo ontstaat een steeds grotere kloof tussen politieke machthebbers en de kiezer. Zeker bij een onvrijwillige herindeling zal die kloof nog veel groter worden. Er zal veel meer moeten worden gedaan om het verhaal van de politiek bij de burgers te krijgen. De lokale partijen in de Hoeksche Waard zoals Gemeentebelangen Binnenmaas en Korendijk, Strijens Belang, Cromstrijen ’98, VVD Cromstrijen, SGP Korendijk en in meerderheid het CDA, zijn er kennelijk wel goed in geslaagd hun boodschap en vooral hun argumenten over het voetlicht te brengen aangaande de keuze om tegen een herindeling te zijn. Versterkte samenwerking heeft feitelijk democratische meerderheid gekregen Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk zijn tegen een herindeling van de Hoeksche Waard en zij vertegenwoordigen ca. 53.000 inwoners. Alléén Oud-Beijerland en Strijen zijn voor herindeling en deze gemeenten vertegenwoordigen ca. 32.000 inwoners. Strijen is financieel gesproken op sterven na dood en loopt nu aan het handje van Oud-Beijerland (zie ook artikel op www.hetkompasonline.nl; Herindeling HW door strot geduwd). Vanuit de representatieve en evenredig vertegenwoordigende democratie geredeneerd (en ik zie geen enkele reden om dat niet te doen, zeker nu op 17 december jl. in alle gemeenteraden het raadsstuk voorlag om voor een herindeling te stemmen, dat in meerderheid door 3 gemeenteraden is weggestemd en waarbij ook nog in deze 3 gemeenteraden tegelijkertijd een amendement is aangenomen om dan voor een versterkte samenwerking te kiezen), moet ik toch echt concluderen dat in meerderheid in de Hoeksche Waard is gekozen voor een versterkte samenwerking. Dat kàn en màg de provincie niet naast zich neerleggen. Wat stelt anders voor echte democraten nog een representatieve democratie op basis van evenredige vertegenwoordiging voor? En als het echt fout gaat, dan zal de gewone man en vrouw het gelag betalen door het invoeren van hele hoge gemeentelijke belastingen en zodoende betalen de gewone inwoners volledig dit onbezonnen avontuur. De liberale postmoderne samenleving moet kennelijk eerst grondig worden verbouwd tot een door de strot geduwde herindeling in de HW, voordat de revolutie van de ontvoogde burgerij in de ontzielde kernen en dorpen zal losbarsten. Zou de provincie het echt aandurven de representatieve democratie in de Hoeksche Waard te verkrachten? Daar worden met name de gedeputeerden van de VVD en D’66 op afgerekend bij de eerstvolgende provinciale verkiezingen, want dat laat de Hoeksche Waard niet over z’n kant gaan. Rol van de politiek in de Hoeksche Waard Opmerkelijk is, dat enkele politieke partijen vervent voorstanders zijn van een herindeling. Ik denk daarbij aan partijen als VVD (exclusief Cromstrijen), PvdA, SGP (exclusief Korendijk), D’66, CU en Groen Links. Merkwaardig is dat deze partijen geen meerderheid hebben kunnen bewerkstelligen en dus ook niet andere politieke partijen in de respectieve gemeenten op andere gedachten hebben kunnen brengen. Hoe zou dat nou komen? Dit is dus de tweede keer dat een herindeling door de bevolking wordt afgewezen en dus moeten er andere zwaarwegende redenen zijn waarom het is mislukt. En dan kom ik bij het feit, dat er voor de tweede keer een grof politiek spel is gespeeld om een herindeling door de strot te duwen. De dominante politieke elite van Oud-Beijerland moet zich dat grove spel voornamelijk aanrekenen, want zij willen liever gisteren herindelen dan morgen. Oud-Beijerland moet beseffen dat zij door de burgers, “het Griekenland aan het Spui” wordt genoemd en dat is niet voor niets. De provincie heeft voor Oud-Beijerland geconcludeerd dat de begroting 2015 structureel en reëel niet sluitend is. Maar hun ambities om een hele grote regionale rol te willen blijven spelen zal toch eerst naar beneden moeten worden bijgesteld, nu ze noodgedwongen de tering naar de nering moeten zetten. Dat kun je dus niet met andermans geld en met verhoging van de gemeentelijke belastingen, via een door de strot geduwde herindeling en dus over de hoofden van de gehele bevolking in de Hoeksche Waard, gaan financieren en dat hebben de burgers goed door. Zodoende hebben de burgers c.q. de volksvertegenwoordigers, o.a. op basis van dit argument, denk ik, in meerderheid - binnen de politieke verhoudingen in de gemeenten - tegen een herindeling gestemd. Omzetvermindering winkeliers en opknapbeurten voor winkelcentra Nu de crisis de omzetten bij de winkeliers c.s. hebben doen verminderen zijn met minister Kamp (VVD) afspraken gemaakt, de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard, over het aantrekkelijk houden van winkelstraten in de zogeheten “RetailDeals”. Gemeenten beloven dat ze hun winkelgebieden gaan versterken in samenwerking met winkeliers, horeca, vastgoedondernemers, culturele instellingen en bewoners. Dus de uitkomst om niet te gaan herindelen komt uiterst ongelukkig uit voor Oud-Beijerland, want een verbouwing van het winkelcentrum aan bijvoorbeeld de Molendijk zal veel geld kosten. Geld dat Oud-Beijerland waarschijnlijk niet heeft! Dit heet dus politiek pokeren en wie z’n bibs brandt zal toch echt zelf op de blaren moeten zitten. Overigens, wie gaat dat betalen in Oud-Beijerland? Zijn dat de ondernemers door verhoging van de onroerende zakenbelasting op bedrijfspanden? Of worden, bij een eventueel door de strot geduwde herindeling door de provincie, ordinair de gemeentelijke belastingen verhoogd voor alle inwoners in de HW en profiteren de ondernemers in Oud-Beijerland dan van omzetstijging over de ruggen van de inwoners? Zelfs betaald parkeren is door de winkeliers via de politiek ongedaan gemaakt. Gaat de kleptocratie (graaicultuur) dan hoogtij vieren? De ondernemers willen kennelijk zo snel mogelijk een herindeling voor omzetverhoging, verminderde regelgeving voor nieuwbouw en verbouw, vergunningen etc. Hierdoor is de Hoeksche Waard in het verleden al genoeg verrommeld. Dus bijv. wel een horecavergunning voor de Thermen in ’s-Gravendeel. De gemeente heeft, denk ik, terecht gehandhaafd en de “bruine kroeg” gesloten. Ook bij de Witte Boerderij zijn 2 kramen verwijderd, zeer tot ontevredenheid van de eigenaar. Dit soort free-riding voor bedrijven is beslist niet wenselijk. Ook bedrijven dienen zich te houden aan spelregels. Dat hebben de burgers dus in meerderheid goed doorzien. Desnoods herindeling door de strot van de inwoners HW duwen Via vuige machinaties is en wordt nog steeds geprobeerd de herindeling door de strot te duwen. Er is zelfs een Pro-Hoeksche Waardse beweging opgetuigd en die heeft bij alle gemeenteraden op de raadsvergaderingen van 17 december jl. mogen inspreken. Niks mis mee, want dat hoort bij de democratie! Ook heeft een vertegenwoordiger van Ondernemersvereniging Hoeksche Waard mogen inspreken. En het meest bizarre is dat de Stuurgroep Onderzoek Bestuurlijke Toekomst werd voorgezeten door een zogenaamde onpartijdige voorzitter, quod non. Deze voorzitter ontpopte zich later, een dag voor de stemmingen in de raadsvergaderingen, via een publieke oproep tot een voorstander van herindeling. De bekende wolf in schaapskleren. Lekker fris allemaal! Deze voorzitter kan natuurlijk niet langer de Stuurgroep voorzitten, nu hij partijdig is gebleken. Hemel en aarde zijn bewogen om de herindeling door de strot te duwen. En juist de methode “door de strot duwen” heeft er bij de inwoners mede toe geleid, dat deze houding van dominante arrogantie in het verkeerde keelgat is geschoten. Een steeds kleinere groep mensen wil steeds belangrijkere besluiten nemen onder de vlag van democratie! Want de voorstanders van herindeling hebben nooit, maar dan ook nooit aan de bevolking de vraag van wel of geen herindeling via een referendum voor durven te leggen. Hun steevaste antwoord was dan ook: dan weten wij de uitslag al en dat is NEEN tegen een herindeling. Kortom: de voorstanders van een herindeling zijn bang voor een referendum. Zij gaan dus in tegen de wil van de bevolking. Dat wordt nog een heuse slachtpartij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Want de kiezer rekent altijd af en PvdA, VVD (excl. Cromstrijen), SGP (excl. Korendijk), D’66, CU en Groen Links zullen straks wellicht weinig tot geen kiezers trekken! Dus de kans en momentum om een referendum onder de bevolking te houden is nu voorbij en de tegenstanders van samenwerken moeten nu maar hopen dat de provincie alsnog een herindeling door de strot duwt van de inwoners. In concreto wordt van de provincie gevraagd de representatieve democratie (via evenredige vertegenwoordiging), en die heeft nu expliciet gesproken in de HW, aan de laars te lappen en negatiever uitgedrukt: te verkrachten. En op verkrachting staat gevangenisstraf en de HW maakt zich op om naar (hogere) rechter te stappen. Het spel wordt hoog gespeeld en hoogmoed schijnt voor de vrije val te komen. We zullen het afwachten! Hoe nu verder? Nu hoopt Oud-Beijerland op de provincie, want dit scenario is van te voren al afgesproken. Oud-Beijerland denkt het nu slim te spelen door via een amendement, samen met Strijen, tegen verdere samenwerking te zijn. Ook Strijen heeft zich nu per brief bij de provincie gemeld, inhoudende dat de toekomstige opgaven (zonder verdere precisering) onvoldoende goed op te vangen zijn door de bestaande gemeenten (en dat is voor je beurt spreken, want Strijen kan niet voor andere gemeenten spreken, laat staan oordelen). Voorts neemt Strijen ons Staatsrecht niet serieus. Onze staatsrechtelijke instellingen en hun staatkundige werking is voor wat betreft de gemeentelijke politiek o.a. gebaseerd op evenredige vertegenwoordiging, ook wel representatieve democratie genoemd. Je kunt dus niet alle stemmen in de Hoeksche Waard op een hoop gooien en dan daaraan conclusies verbinden. Dat moet je per gemeente doen en dan zijn er toch echt 3 gemeenten die tegen het raadsvoorstel voor herindeling hebben gestemd. Dus Strijen moet eerst maar eens hun Staatsrecht ophalen en het is dus een aanfluiting om dat in een brief aan de provincie te verkondigen! Dit past tevens in het van tevoren bedachte scenario en deze schriftelijke reactie, oftewel aanfluiting, kan de provincie goed gebruiken als argument, denkt men. Dat betekent, dat je feitelijk zegt dat je ook niet wilt samenwerken bij een herindeling. Want bij een herindeling wordt toch verondersteld dat er wordt samengewerkt. Dat is merkwaardig, zo niet hoogst merkwaardig. Willen ze een heringedeelde Hoeksche Waard straks dan omdopen tot Oud-Beijerland, dat nu al bekend staat als “het Griekenland aan het Spui”? Dit wordt nog een echte Griekse tragedie aan het Spui, vrees ik. En speelt de provincie onder één hoedje met Oud-Beijerland en Strijen? Het heeft er alle schijn van dat de provincie goed op de hoogte is en het scenario al klaar had liggen om direct op 18 december jl. op bezoek te gaan bij alle gemeenten, diezelfde dag nog een brief aan de burgemeesters en gemeenteraden te sturen, inhoudende dat er helaas niet is gelukt om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Nu is dus de provincie aan zet om te helpen de impasse te doorbreken en voelt de provincie de plicht om de regie op zich te nemen. Alle gemeenteraden in de Hoeksche Waard schijnen het er over eens te zijn dat nietsdoen geen optie is en dat de gemeenten een ongedeelde toekomst hebben, zegt de provincie. Het kan zijn, dat ik iets heb gemist, maar dit klinkt me toch wel erg vreemd in de oren. In het onderhavige geval is nietsdoen wel degelijk een optie en als de provincie zo graag een herindeling wenst, dan ben je dus ook bevooroordeeld en partijdig. En hoezo “ongedeelde toekomst”? Dit kun je bewerkstelligen door het advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in praktijk te brengen (zie hoofdstuk: zeer nabije toekomst bovengemeentelijke samenwerking). Maar een Hoeksche Waard Noord/Zuid of Oost/West zou ook heel goed denkbaar kunnen zijn. En een herindeling door de strot duwen van de inwoners van de Hoeksche Waard, gezien de recente uitslag in onze representatieve democratie op basis van evenredige vertegenwoordiging in de HW, lijkt mij toch wel een ondemocratisch handelen en een verkrachting van de democratie in de Hoeksche Waard van de zijde van de provincie waarmee je dan bij andere en hogere instanties in beroep kunt gaan. Bij wijze van grap, vraag ik me af: in hoeverre krijgt gedeputeerde Van der Sande (VVD) bonuspunten van Rutte, als er een herindeling doorgejast wordt? Oud-Beijerland en Strijen hopen nu, dat de provincie een herindeling zal opleggen, omdat er al 13 jaar hierover wordt gesproken en er maar niet tot een herindeling kan worden besloten. Dit tijdbestek is niets vergeleken bij de tijdsduur (ca. 40 jaar) over de A-4 Zuid, de weg tussen Klaaswaal en Hoogvliet. En daar is de provincie de hoofdrolspeler, dus het argument van de provincie dat er zo lang over een herindeling in de Hoeksche Waard wordt gesproken kan hiermede terzijde worden geschoven. Zo echt belangrijk is de Hoeksche Waard kennelijk niet voor de provincie gebleken. Nu het er op lijkt dat de A-4 Zuid niet eerder aangelegd zal worden dan in 2030, heeft een eventuele herindeling nog ruimschoots de tijd tot 2030 om alvast goed te gaan samenwerken. Misschien kan de HW dan in 2030 de nieuwe A-4 Zuid feestelijk openen en tegelijkertijd feestelijk een herindeling van onderop vieren. Ik roep dan ook de gemeenteraden van Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk op om alvast een begin mee te maken met een stevige samenwerking conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. Of Strijen en Oud-Beijerland aan willen sluiten is de verantwoording van de volksvertegenwoordiging in bedoelde gemeenten. Gedeputeerde Van der Sande gaat op 6 januari a.s. graag in gesprek met de Stuurgroep bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard. Als die Stuurgroep maar niet wordt voorgezeten door Nico Schoof, want die is partijdig gebleken. Gedeputeerde Staten Zuid-Holland zullen op 12 januari 2016 een bezoek aan de Hoeksche Waard brengen. De colleges van B&W en partijen uit het maatschappelijk middenveld (bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) zijn uitgenodigd om hierop in te gaan en zullen worden geconsulteerd over de bestuurlijke toekomst van de regio. Oud-Beijerland zal zo veel als mogelijk pro-herindelers naar voren schuiven, bijvoorbeeld ondernemers en maatschappelijke organisaties (wellicht via Ondernemersvereniging Hoeksche Waard) en enkele burgers van de Pro-Hoeksche Waard beweging. Het belooft dus een schertsvertoning te worden, waarbij de provincie geen enkele normale tegenstemmende inwoner te spreken krijgt. Wetende de besluitvorming in de diverse gemeenteraden, te weten 3 gemeenten tegen een herindeling maar voor verdere versterkte samenwerking en 2 gemeenten voor een herindeling maar tegen een verdere versterkte samenwerking, kan hij voorlopig niet anders zeggen dat hij dat allemaal meeneemt bij de besluitvorming van Gedeputeerde Staten. Eigenlijk is het eenvoudig. Strijen en Oud-Beijerland willen kennelijk ook niet samenwerken bij een herindeling, zo heb ik begrepen. Dan blijft nog over, dat de meerderheid, zijnde 3 gemeenten, voor een versterkt samenwerkingsverband heeft gekozen en dat die keuze dus moet worden gehonoreerd. Dat betekent dat Strijen en Oud-Beijerland in de houding gezet kunnen worden om hieraan mee te werken en dat op enig moment, als de samenwerking van harte en innig en tot tevredenheid werkt er van onderop tot herindeling besloten kan worden, als de burgers dat willen. Wanneer dat is, dat ligt dan vooral aan de houding en de wijze van samenwerking van Strijen en Oud-Beijerland met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard. Hoe beter en inniger de samenwerking, des te eerder een herindeling van onderop. Maar dan wel via democratische legitimatie van de burgers c.q. volksvertegenwoordigers! Zeer nabije toekomst bovengemeentelijke samenwerking De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) heeft onlangs advies uitgebracht aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken): “Wisselwerking. Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking”. De Kamer had gevraagd om een advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden. Er wordt gesteld dat gemeentelijke samenwerking nodig is en, zonder gemeentelijke herindeling, noodzakelijk. Bij regionale samenwerking geven gemeenten een deel van hun zeggenschap op voor een gemeenschappelijk doel. Het beste van twee werelden wordt zodoende gecombineerd: zelfstandige gemeenten dicht bij de burger en meer slagvaardigheid en daadkracht op regionaal niveau. Dat staat vaak op gespannen voet met de wens van gemeenteraden om sturing te houden op wat er op afstand gebeurt. Gegeven dat samenwerking blijft en steeds belangrijker wordt, zullen de gemeenteraden zich zelfbewust moeten bemoeien met samenwerkingsverbanden. Maar niet alleen de gemeenteraad moet aan de bak. Ook de griffie, het college, het bestuur van de samenwerkingsverbanden, de provincie en BZK moeten de handen uit de mouwen steken. De gemeenteraad moet de controle op die samenwerkingsverbanden richten, waar de maatschappelijke belangen het grootst zijn. Dat wil zeggen, waar beleidsmatige verschillen van inzicht zijn, waar grote financiële belangen spelen of waar het in het verleden mis is gegaan. Het aanwijzen van rapporteurs vanuit de raad, die een samenwerkingsverband onder hun hoede nemen, is een middel om meer grip te krijgen. Zodra daar politiek heikele onderwerpen aan bod komen, kan de rapporteur voorstellen hierover een raadsdebat te voeren. Door binnen de gemeenteraad werkzaamheden te verdelen, kan de werklast van bovengemeentelijke samenwerking voor de gemeenteraad worden beperkt. Maar de raadsleden moeten wel hun rol opeisen bij regionale samenwerking! Kortom: herindeling is hiermee totaal overbodig geworden en er wordt van overheidswege gestimuleerd om bovengemeentelijk samen te werken. Rol provincie In het ontlasten van de raad en het ondersteunen van zijn strategische positie bij gemeentelijke samenwerking heeft de griffie een belangrijke rol. Raadsgriffiers kunnen zorgen voor een klimaat van aanspreekbaarheid, verantwoording, en daarmee voor een transparante, open cultuur. Colleges moeten op hun beurt hun raden beter informeren over wat er in samenwerkingsverbanden speelt, wat daar wordt gepresteerd en op eigen initiatief verantwoording afleggen. Maar ook buiten het gemeentehuis moet een en ander veranderen, zoals bij de samenwerkingsverbanden zelf. Die moeten de boer op. Beschouw het als een kerntaak om alle gemeenteraden goed te bedienen. Raden moeten over plannen, resultaten en afwijkingen in de uitvoering worden geïnformeerd. Ook moeten inhoudelijke vraagstukken aan de raden worden gepresenteerd, voordat er besluiten over zijn genomen. Actieve betrokkenheid van gemeenteraden is een eis van de democratie. Nieuwe speler in de discussie over de democratische legitimatie van samenwerkingsverbanden is de provincie. Het financieel toezicht moeten ze uitbreiden naar bestuurlijk democratisch toezicht. Als bewaker van het openbaar bestuur moet de provincie jaarlijks beoordelen of de democratische legitimiteit voldoende is geborgd. Zo niet, dan kan een goed gesprek met gemeenten en samenwerkingsverbanden op poten worden gezet, dat is gericht op alsnog in positie brengen van de lokale volksvertegenwoordiging. Plasterk moet geld vrijmaken voor scholing en opleiding van raadsleden, griffiers, besturen en directie van samenwerkingsverbanden. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) hoeft niet te worden aangepast of afgeschaft. De Wgr biedt voldoende ruimte voor een krachtige invulling van de legitimerende rol van gemeenteraden. Herindeling is dus overbodig geworden en bovengemeentelijke samenwerking wordt tot overheidsbeleid verheven. Laten we deze samenwerking in de Hoeksche Waard alvast een kans geven! Conclusie Alhoewel volstaan kan worden om invulling te geven aan het advies van de Raad voor het openbaar bestuur, zijnde “Wisselwerking. Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking” in het kader van de democratische legitimering van de Wet gemeenschappelijke regelingen, hoeft er geen extra bestuurslaag in de HW te worden opgetuigd. Het lijkt me echter zeer wenselijk om via de SOHW een versterkte bestuurslaag te vormen om tot een nog betere, sterkere en gestructureerde samenwerking te komen. Een herindeling op de korte of lange termijn lijkt me na de democratische uitslag in de Hoeksche Waard niet aan de orde. Zodra de provincie dit wel gaat forceren is er sprake van verkrachting van de democratie en zullen de 3 gemeenten dit besluit bij andere en hogere instanties gaan aankaarten. Zelfs in Oud-Beyerland wil men dan met tractoren naar Den Haag trekken en zelfs de Heinenoordtunnel blokkeren. Je kunt je werkelijk afvragen of de politiek in Oud-Beijerland wel namens alle inwoners heeft gesproken! Een herindeling kan pas worden gerealiseerd als is voldaan aan de Beleidskaderbrief van minister Plasterk (2013) aangaande herindeling van onderop. Er is samen werk aan de winkel “Hoeksche Waard”!
C.F. de Graaf, 04-01-2016 17:44.
Dat grote bos gaat er zo nooit komen als de provincie een herindeling oplegt en dus de democratie verkracht. Maar waarom kom je niet een keer inspreken voor een raadsvergadering, van wat je plannen zijn met dat grote bos. Je moet natuurlijk de politiek voor jouw goed idee zien te interesseren.Je kunt natuurlijk ook een serieuze politieke partij in Binnenmaas hiermee benaderen. Bijvoorbeeld: Gemeentebelangen staat altijd paraat om te luisteren net zoals het CDA. Schroom niet!
CDG, 27-12-2015 18:03.
Hoe staat het met mijn bos door de hele hoekschewaard.
j.kamp, 23-12-2015 11:24.
KRACHTIG NEEN TEGEN HERINDELING HOEKSCHE WAARD Herindeling HW wordt door strot geduwd.(2) Inleiding Veel reacties mogen ontvangen op deel 1. Men heeft me gevraagd de cijfertjes en benoemingen daarvan integraal beter te kaderen, want in deel 1 is dat door elkaar gelopen. Ook heeft men gevraagd commentaar te geven op de stelling in het Kompas, dat de provincie gaat ingrijpen als men tegen stemt. Daar voldoe ik graag aan. Gaat u er maar rustig voor zitten, want het wordt een onderbouwd verhaal! Voorts vraag ik u dit verhaal op Facebook te liken en te delen met uw vrienden en kennissen en vooral te delen met de dames en heren politici in de Hoeksche Waard en de politieke partijen in de Hoeksche Waard. Laat hen maar weten hoe u er over denkt! Nieuw beleidskader gemeentelijke herindeling Met de aanbiedingsbrief in 2013 van Minister Plasterk aan de Kamer, inhoudende het nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindeling, heeft dit kabinet er voor gekozen ondersteunend te zijn aan het bereiken van een versnelling van het aantal herindelingen dat van onderop tot stand komt. Daarbij is gekeken naar artikel 123, eerste lid, van de grondwet waarin is bepaald dat gemeenten bij wet kunnen worden opgeheven en nieuwe gemeenten kunnen worden ingesteld. In de Wet algehele regels herindeling (Wet arhi) is geregeld hoe achtereenvolgens betrokken gemeente- en provinciebesturen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de voorbereiding tot een herindelingsregeling ter hand kunnen nemen en welke procedureregels in dat verband in acht genomen moeten worden. Het kabinet laat het initiatief aan gemeenten en provincies en geeft de voorkeur voor herindelingsvoorstellen die op de steun van alle betrokken gemeenten kunnen rekenen. Herindelingsadviezen van onderop, die bij gemeenten zelf vandaan komen, worden daarom door het kabinet toegejuicht. Als een meerderheid tegen een herindeling stemt dan zal de Provincie niet ingrijpen. Het moge u bekend zijn dat vooral Oud-Beijerland en Strijen, zoals verderop wordt weergegeven, voor een herindeling zijn. Oud-Beijerland wil zijn “hoofdstadrol van de Hoeksche Waard” kennelijk terugveroveren via een herindeling. Daarmee kan bijvoorbeeld een transformatie van het winkelcentrum worden bewerkstelligd met gelden en flinke reserves van andere gemeenten, want Oud-Beijerland heeft dat geld zelf niet. Denk bijvoorbeeld aan overkapping van de Molendijk, zodat je ook bij regenachtig weer voluit kan shoppen. Overigens paste het geheel in de lijn van Oud-Beijerland om destijds tegen de fusie te zijn van Binnenmaas met ’s-Gravendeel. Oud-Beijerland was bang, nu Binnenmaas met ’s-Gravendeel qua inwonertal de grootste gemeente zou worden, dat ze de regie zouden verliezen en heeft daarom geprobeerd deze fusie te voorkomen. Het heeft wel meer dan een jaar vertraging opgeleverd, maar Oud-Beijerland heeft uiteindelijk het hoofd moeten buigen. En nu proberen ze het kennelijk weer om met gelden van andere gemeentes hun middenstanders te plezieren en bijvoorbeeld hun winkelcentrum aan de Molendijk en omgeving c.s. verder te moderniseren. Met als gevolg: omzetverhoging! Dus een kleine groep probeert belangrijke besluiten te forceren! En wie gaat dat uiteindelijk betalen? Niet de middenstand, maar de inwoners. Dus de gemeentelijke belastingen zullen na een herindeling omhoog vliegen, tel uit je winst! Pro Hoeksche Waard beweging De laatste tijd worden we in de HW-media opgeschrikt door een scribent en PRO Hoeksche Waard en zelfs een meerderheid van de Stuurgroep Onderzoek Bestuurlijke Toekomst (OBT), die voor een herindeling op zeer korte termijn (2018) zijn. Vanwaar die haast, vraag ik me af? Dat mag en is hun democratisch recht. Helaas worden de rechten van andersdenkenden gebagatelliseerd en soms geridiculiseerd. En dat is niet erg democratisch en respectvol! Een steeds kleinere groep mensen wil steeds belangrijkere besluiten nemen onder de vlag van democratie! Zo ontstaat een steeds grotere kloof tussen politieke machthebbers en de kiezer. Groot, groter, grootst is niet gelijk aan goed, beter best. Dat hebben we in het onderwijs gezien met de opschaling naar “leerfabrieken” en “opleidingsboerderijen”. Er zijn daar vele miljoenen verspild, en reserves verjubeld en vele managementlagen ingebouwd. Een ezel stoot zich niet 2 keer aan dezelfde steen, behalve in de Hoeksche Waard. Daarom is het goed om een tegengeluid te laten horen uit naam van de zwijgende meerderheid, zodat er tenminste enige balans ontstaat in de beeld- en meningsvorming van onze inwoners in de Hoeksche Waard. Daar gaat het om, want alléén de inwoners, de kiezers, verschaffen de democratische legitimiteit en kunnen voor maatschappelijk draagvlak zorgen. Deze zwijgende meerderheid kan zichzelf tot leven wekken door dit verhaal te liken en te delen via Facebook met hun vrienden en kennissen. Maar ook dit verhaal te delen met de dames en heren politici in de Hoeksche Waard en de politieke partijen in de Hoeksche Waard. Hieronder treft u enig cijfermateriaal aan, naar de inhoud waarvan ik u mag verwijzen. Bronvermelding: Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het rapport van BMC-Advies (financiële scan). Netto schuld per inwoner en totaal schuld inwoners Binnenmaas 28.656 inwonertal x € 584,- = totaal €16.735.104,- Cromstrijen 12.784 inwonertal x € 215,- = totaal € 2.748.560,- Korendijk 10.778 inwonertal x € 997,-= totaal €10.745.666,- Oud-Beyerl. 23.702 inwonertal x € 959,- = totaal €22.730.218 Strijen 8.716 inwonertal x €1.963,-= totaal €17.109.508 Gemeentelijke woonlasten Binnenmaas € 632,- Cromstrijen € 630,- Korendijk € 765,- Oud-Beyerl. € 647,- Strijen € 611,- Algemene Reserves Binnenmaas € 14.567.000,- Cromstrijen € 5.731.000,- Korendijk € 2.157.000,- Oud-Beyerl. € 4.720.000,- Strijen € 4.519.000,- Opmerkingen: bij de grondexploitatie bestaat het risico van uitholling van de reservepositie, vooral bij Oud-Beijerland en Strijen. Voor Korendijk en Oud-Beijerland concludeert de Provincie dat de begroting 2015 structureel en reëel niet sluitend is en Strijen kampt met een tekort in 2018. Voor Binnenmaas en Strijen geldt dat er financieel risico gelopen wordt in de projecten “Wijk van je Leven” en “Land van Essche III” Conclusie: er schuilen tenminste 2 financieel zwakke broeders (Oud-Beijerland en Strijen) onder ons. De woonlasten zijn kennelijk de afgelopen jaren op elkaar afgestemd om zo makkelijker te kunnen herindelen. Dat is oliedom, want juist deze zwakke broeders hadden meer geld kunnen ophalen, als ze de gemeentelijke belastingen flink hadden verhoogd. Dat betekent dat hun reservepositie niet echt sterk is te noemen. Voor Strijen geldt nog dat er sprake is van zogeheten “doorsluisleningen”, waardoor er een zeer vertekend beeld ontstaat. Zonder meerekening van de doorsluisleningen zou Strijen op sterven na dood zijn. Staan doorsluisleningen voor doorschuiven naar de volgende generaties? Kortom: een herindeling op korte termijn kan wel eens uitlopen op een financieel fiasco. Ondanks alle schone beloften door de voorstanders van een herindeling gedaan inzake het gelijk blijven van de gemeentelijke belastingen, kan ik u voorspellen dat de gemeentelijke belastingen omhoog zullen vliegen, daarvoor hoef je echt geen helderziende te zijn. Of je stelt het ambitieniveau van de nieuwe heringedeelde gemeente op nul, dan zal er weinig gebeuren. Maar dan hoef je dus ook niet her in te delen. Het is allemaal uiterst ongewis en vol met negatieve financiële risico’s. Burgerpeiling: bevolkingsraadpleging Er zijn 11.700 enquêtes onder de inwoners in de HW uitgezet. Dat is 13,82% van de totale bevolking (84.636 inwoners). Het aantal reacties of respondenten op de enquêtes: 23% (van 13,82%) maakt totaal slechts 3,19%. Het aantal respondenten bedroeg 2.700 (gedeeld door 1% totale bevolking is 846,36) maakt 3,19%. Het lijkt mij toe, dat dit niet erg betrouwbaar kan worden geacht, terwijl het tegendeel wordt beweerd! Sterker nog: dit lijkt me totaal niet representatief te noemen en het is dan ook tendentieus te noemen, dat alléén het percentage van 23% wordt genoemd, dat heeft gereageerd. Kortom: vooringenomenheid en zo schrijf je kennelijk toe naar een herindeling. (Liegen is ook een vorm van stelen, namelijk van andermans vertrouwen). De meerderheid van de Stuurgroep OBT stond erbij en keer ernaar, maar keurde het gewoon goed. Democratische invloed van inwoners en maatschappelijk draagvlak Ik mis de democratische legitimiteit en het maatschappelijk draagvlak voor zowel een herindeling of een versterkt samenwerkingsverband (zonder herindeling). Voor zo’n ingrijpende wijziging voor bijna 85.000 inwoners in de Hoeksche Waard kan en mag er toch minstens een raadgevend referendum verwacht worden. Groot, groter, grootst is absoluut niet gelijk aan goed, beter, best. De inwoners van de Hoeksche Waard worden op deze manier totaal niet serieus genomen. De 83 raadsleden in de HW besluiten voor 85.000 inwoners over een herindeling of versterkte samenwerking (de versterkte samenwerking heeft geen eerlijke kans gekregen bij de dames en heren politici in de Stuurgroep OBT, want de meerderheid laat hun oren veel te veel naar de ondernemers hangen). Dus like en deel dit verhaal op uw Facebook. Samenwerkings Orgaan Hoeksche Waard (SOHW) Het regionale meerjaren uitvoeringsprogramma, zijnde “vitale dorpen in een dynamisch landschap” bevat belangrijke bouwstenen aangaande economische, ruimtelijke en sociale visie (ruimte/landschap, economie en integrale veiligheid) en zal in een bestuurlijk versterkt samenwerkingsverband in de Hoeksche Waard worden gezien als een gezamenlijke toekomstvisie van alle gemeenten, waardoor er wordt toegegroeid naar maatschappelijk en politiek draagvlak (zie ook Pact van de Waard). De detailhandel is vertegenwoordigd via “Transitie-atlas detailhandel”, onderdeel van dit uitvoeringsprogramma. Ondernemers Hoeksche waard (OHW) Het midden- en kleinbedrijf laat zich verenigen in OHW en zijn vervent voorstander van een herindeling, vanwege veronderstelde behoefte aan dorpsoverstijgende activiteiten en initiatieven. Veel geschreeuw en weinig wol, want ze zoeken alleen naar omzetverhoging. Minister Kamp heeft nota bene afspraken gemaakt met 31 gemeenten, waaronder de 5 gemeenten van de Hoeksche Waard, over het aantrekkelijk houden van winkelstraten in de zogeheten “RetailDeals”. Gemeenten beloven dat ze hun winkelgebieden gaan versterken in samenwerking met winkeliers, horeca, vastgoedondernemers, culturele instellingen en bewoners. Kortom: hier is dus geen herindeling voor nodig. Overigens, wie gaat dat betalen? Zijn dat de ondernemers door verhoging van de onroerende zakenbelasting op bedrijfspanden? Of worden ordinair de gemeentelijke belastingen verhoogd voor de inwoners en profiteren de ondernemers dan van omzetstijging over de ruggen van de inwoners? Gaat de kleptocratie (graaicultuur) dan hoogtij vieren? Inwoners: let op uw belangen! De ondernemers willen kennelijk zo snel mogelijk een herindeling voor omzetverhoging, verminderde regelgeving voor nieuwbouw en verbouw, vergunningen etc. Dus bijv. wel een horecavergunning voor de Thermen in ’s-Gravendeel. De gemeente heeft, denk ik, terecht gehandhaafd en de “bruine kroeg” gesloten. Dit soort free-riding voor bedrijven is beslist niet wenselijk. Ook bedrijven dienen zich te houden aan spelregels. Dus like en deel dit verhaal op Facebook met uw vrienden, politici en politieke partijen in de HW. Overige kosten Een nieuw gemeentehuis schijnt kostenbesparend te zijn, volgens de tendentieuze uitwerking in het BMC adviesrapport (liegen is een vorm van stelen, namelijk van andermans vertrouwen). Zal toch minimaal € 30 miljoen gaan kosten en de overige gemeentehuizen zijn niet morgen en zelfs niet overmorgen verkocht. Denk aan het gemeentehuis van ’s-Gravendeel. Kortom: een herindeling kost geld, veel geld. Daarnaast hebben gemeenten en overheid geen gelukkige hand bij nieuwe ICT-projecten. Digitalisering kost bij een herindeling klauwen vol geld. Ook het aantrekken van nieuwe ambtenaren met een hoge opleiding gaat veel geld kosten. Je krijgt een herwaardering en opwaardering van functies. En deze hogere kosten zijn wel structureel! Dus het loongebouw zal explosief stijgen, evenals de salarissen en wat te denken van de te betalen verhoogde pensioenpremies. Bij een herindeling heb je altijd te maken met wachtgeldregelingen voor ambtenaren en wethouders. Voor nieuwe wethouders geldt ook een andere salarisschaal bij een herindeling en er zullen altijd wel slimmeriken zijn die dan waarde-overdracht oude pensioenregeling naar hun nieuwe ambtelijke en dus betere pensioenregeling plegen. Daar weet Binnenmaas alles van, want moest voor een wethouder alsnog snel even € 600.000,- ophoesten. Kortom, de kosten van reorganisatie bij herindeling en wachtgeldregelingen c.s., herwaardering functies, nieuwe ICT-projecten, nieuw gemeentehuis, voorlopige onverkoopbaarheid oude gemeentehuizen, kosten handenvol geld. Bij herindeling wordt compensatie geboden van €20,7 miljoen, uit te keren in 5 jaar, voor zogeheten frictiekosten. Doch de 5 aparte gemeenten genereren € 2,1 miljoen meer in de respectieve afzonderlijke gemeentefondsen (dus € 2,1 miljoen minder bij herindeling)! Dus na 10 jaar zit je al weer in de min. Voor het Rijk is herindeling dus gewoon een ordinaire bezuiniging op langere termijn. Dus like en deel dit verhaal op Facebook met uw vrienden en kennissen, politici HW en politieke partijen Hoeksche Waard. Laat uw stem als zwijgende meerderheid horen! Gebiedsgericht werken Bij een herindeling tot één gemeente (37 raadszetels te verdelen en met 7 wethouders) wordt gepleit voor het toewijzen van gebiedsdelen aan de wethouders. Nu bestaat de Hoeksche Waard toch echt uit 17 dorpen en enkele buurtschappen, die al heringedeeld zijn tot 5 gemeenten. Dus er wordt bij een nieuwe herindeling tot één grote gemeente een organisatie opgetuigd om gebiedsgericht te kunnen werken en dat mag dan kennelijk wel wat kosten. Dus ook met vele managementlagen, allemaal heel normaal. Maar in de huidige constellatie, dus de 5 gemeenten zoals ze nu functioneren, wordt al gebiedsgericht gewerkt. Dus wat is nu helemaal de meerwaarde van dit gebiedsgericht werken? Het zal duidelijk zijn, dat gebiedsgericht werken bij een herindeling er op neer komt dat er minder aandacht komt voor de 17 dorpen en hun buurtschappen. Uiteraard wordt het tegendeel beweerd, maar dat komt door de vooringenomenheid voor een herindeling (liegen is een vorm van stelen, namelijk van andermans vertrouwen). Dus like en deel dit verhaal op Facebook met uw vrienden en kennissen en vooral de politici en politieke partijen in de Hoeksche Waard. Regionaal Bedrijventerrein Na het afwentelen van een bovenregionaal (haven-gerelateerd ) bedrijventerrein op grondgebied gemeente Binnenmaas, de Noordrand), is in nauwe samenwerking met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard een Nationaal Landschap bedongen (excl. De Noordrand). Voor deze herkenbare meerwaarde heb je dus niet echt een herindeling nodig. Wèl hebben we nu op het grondgebied van Binnenmaas, ook nu weer in nauwe samenwerking met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard, een regionaal bedrijventerrein gerealiseerd. Helaas is dit een geldverslindend project, waarin de 5 gemeenten participeren en reeds veel geld hebben gereserveerd. Het bedrijfsleven in de Hoeksche Waard, voorstander herindeling, heeft kennelijk weinig tot geen behoefte om te investeren in nieuwbouw op dit bedrijventerrein. Wellicht kan er eens worden nagedacht, het is maar een suggestie, om in samenwerking met een stroomleverancier zonnepanelen te plaatsen op het kennelijk onverkoopbare bedrijventerrein om elektriciteit op te wekken. De gemeente kan zich bijv. laten uitbetalen in aandelen en wellicht kunnen de inwoners hiervan meeprofiteren. Op deze wijze ben je (deels) van de financiële onzekerheid af en kan je als gemeenten geld genereren. De vele gereserveerde gelden kunnen de 5 gemeenten dan ergens anders voor inzetten. Gemeenteraden en politiek Afgelopen 18 november jl. hebben de HW-raadsleden zich mogen uitspreken over de bestuurlijke toekomst (samenvoeging of versterkte samenwerking). Er is geen overeenstemming bereikt voor één model. Wel zijn er opgaven benoemd die door raadsleden als aandachtspunt/kwetsbaarheid worden aangemerkt. Deze opgaven zullen een plek moeten krijgen in een voorstel aan de raden en zal nader worden uitgewerkt door de Stuurgroep Onderzoek bestuurlijke Toekomst (OBT). Deze Stuurgroep heeft nu een concept raadsvoorstel naar alle gemeenteraden gestuurd, inhoudende de samenvoeging van de 5 gemeenten in de HW tot één nieuwe gemeente per streefdatum 1 januari 2018, doch uiterlijk 1 januari 2019. In hetzelfde voorstel van de Stuurgroep wordt gevraagd in te stemmen met het opstarten van een herindelings-procedure bij de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Ook wordt verzocht in te stemmen met het opstellen van een herindelingsontwerp door Provinciale Staten in samenwerking met de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard. Kortom: de Stuurgroep heeft nu reuze haast om een herindeling te verzilveren. En u weet: “haastige spoed is zelden goed, ook zelden goed voor de Hoeksche Waard”. Op 17 december a.s. zullen de gemeenteraden dus een beslissing moeten nemen. Het wordt dus slikken of stikken en er is dan ook niets, maar dan ook niets van de voorstellen van andersdenkenden terug te vinden in het concept raadsvoorstel. Kortom: de herindeling wordt ons door de strot geduwd. Like en deel dit verhaal via Facebook met uw vrienden en kennissen en vooral met de politici en politieke partijen in de Hoeksche Waard. Lokale partijen zonder landelijke dekking (gemeentebelangen) Er is absoluut niet geluisterd, laat staan meegewogen, naar de inbreng van lokale partijen (en ook enkele lokaal/landelijke partijen), zoals gemeentebelangen (GBBinnenmaas en GBKorendijk), Cromstrijen ‘98 etc. Deze partijen waren en zijn vaak de politieke luis in de pels van de gemeentelijke politiek. De Stuurgroep OBT heeft al eerder van haar vooringenomenheid voor een herindeling laten blijken en voor deze Stuurgroep telt dat de definitie van democratie simpel is: de meerderheid beslist. Daar zal ik dan op inhaken door deze definitie wat krachtiger neer te zetten: democratie is de terreur van de helft plus één. Dat heb ik toch anders geleerd. Het kenmerk van een ware democratie is dat niet de meerderheid regeert, maar dat de minderheid deels hun opvattingen kunnen terugvinden in voorgestelde (raads)besluiten en dat de minderheid wordt beschermd, anders zou eigen richting door het volk als democratisch worden beschouwd. Een democratie baseert haar gelijk op het (deels) verwerken van opvattingen van de minderheid in te nemen besluiten en baseert haar gelijk niet op het onderdrukken van de opvattingen van die minderheid. De meerderheid van de Stuurgroep OBT heeft hier dus jammerlijk gefaald en begrijpt dus niet wat ware democratie inhoudt. In mijn ogen zijn ze dan ook in meerderheid niet competent gebleken. En daarom vraag ik de burgers om in opstand te komen. De enig begaanbare weg is tegen herindeling te zijn en vragen om een referendum, waarin alle burgers gehoord kunnen worden. En dan doen we het nog netjes! De eerste zet is dit verhaal te liken en te delen op Facebook met uw vrienden en kennissen, politici en politieke partijen in de Hoeksche Waard. Breng de zwijgende meerderheid tot leven en maak gebruik van uw democratisch recht. Genoemde lokale partijen vormen, volgens het rapport van BMC, de grootste partij bij een opgelegde en door de strot geduwde herindeling tot één gemeente Hoeksche Waard. Zij laten zich niet nà de herindeling in de oppositie schoppen, zeker niet als ze 10 tot 13 zetels of zelfs meer weten te behalen. En dat is zeer wel mogelijk. Dit komt als een boemerang terug. De meerderheid van de Stuurgroep loopt te veel aan het handje van de ondernemers. Free-riding voor het bedrijfsleven en verhoging van omzetcijfers zal de gemeentelijke belastingen explosief doen stijgen en vermindering van noodzakelijke spelregels bij bouw en verbouw zal alléén maar leiden tot een verdere verrommeling van de Hoeksche Waard. En daar hebben we al voorbeelden genoeg van gehad in het verleden. Waar is de echte democratie in de Hoeksche Waard? De democratie wordt thans geofferd. De landelijke trend wordt nu ook daadwerkelijk getransformeerd naar een regionale Kleptocratie, waarbij de politiek de afvalbak is geworden van de “ik-cultuur” van het bedrijfsleven. En als het fout gaat, dan zal de gewone man en vrouw het gelag betalen door het invoeren van hele hoge gemeentelijke belastingen en zodoende betalen de gewone inwoners volledig dit onbezonnen avontuur. De liberale postmoderne samenleving moet kennelijk eerst grondig worden verbouwd tot een door de strot geduwde herindeling in de HW, voordat de revolutie van de ontvoogde burgerij in de ontzielde kernen en dorpen zal losbarsten. Herindeling moet altijd van onderop gebeuren en dat is nu dus kennelijk niet het geval. Dan moet je het gewoon meer tijd geven. Ook in 2022 of 2026 kan er worden heringedeeld, als de burgers dat echt willen. In vergelijking met de eeuwigheid is dat slechts een wijle. Nu afdwingen met vooringenomenheid, tendentieuze rapportages en niet elke politieke partij volledig gerespecteerd, dan vraag je op termijn om moeilijkheden (liegen is een vorm van stelen, namelijk van andermans vertrouwen). Je kunt de Hoeksche Waard slechts één keer voortijdig en geforceerd bestuurlijk verpesten. Het raadsvoorstel voor 17 december houdt in dat u niet in voor een versterkte samenwerking kunt stemmen, dus blijft er weinig voor mij over om u op te roepen tot het volgende: “Geef de “zwijgende meerderheid” een plaats en stem op 17 december a.s. tegen het raadsvoorstel van de Stuurgroep OBT en dus tegen een herindeling. Bezint eer ge begint! C.F. de Graaf Facebook:www.hetkompasonline.nl onder: Herindeling HW door strot geduwd d.d. 10-12-2015. Like en deel dit verhaal op uw Facebook met uw vrienden en kennissen, en vooral ook de politici en politieke partijen in de Hoeksche Waard. Alvast dank voor uw medewerking!
C.F. de Graaf, 14-12-2015 17:15.
hiep hoera! het begint te leven, nu nog de woorden in daden omzetten. HW-oost lijkt me een prima streven. Dat grote bos zie ik ook wel zitten. Snel aanplanten dat bos, misschien kan ik het ook nog meemaken. Als de politiek nou eens echt zou willen, wat zou dat mooi zijn. groeten, Dré
Dré Jansen, 30-10-2015 22:24.
<<  <  1  2 3  4  5   >  >>
Voeg een reactie toeCaptcha

Voeg een onderwerp toe Terug naar onderwerpenlijst Terug naar forumlijst